Bài 47. Quần thể sinh vật - Hỏi đáp

Người hay giúp bạn khác trả lời bài tập sẽ trở thành học sinh giỏi. Người hay hỏi bài thì không. Còn bạn thì sao?

- Sử dụng đoạn câu dưới đây để trả lời câu hỏi từ số 1 đến số 4

……(I)…là tập hợp các cá thể cùng loài, cùng sống trong…..(II)….ở một thời điểm nhất định.Những cá thể trong quần thể có khả năng….(III)….. và nhờ đó giúp cho quần thể có khả năng…..(IV)…..,tạo ra những thế hệ mới.

Câu 1: Số (I) là:

A. quần thể sinh vật

B. quần xã sinh vật

C. nhóm sinh vật

D. số lượng sinh vật

Câu 2: Số (II) là:

A. nhiều khu vực sống khác nhau

B. các môi trường sống khác nhau

C. một khoảng không gian xác định

D. một khoảng không gian rộng lớn trong tự nhiên

Câu 3: Số (III) là:

A. cạnh tranh nguồn thức ăn trong tự nhiên

B. giao phối tự do với nhau

C. hỗ trợ nhau trong quá trình sống

D. kìm hãm sự phát triển của nhau

Câu 4: Số (IV) là:

A. cạnh tranh

B. thay đổi thành phần

C. sinh sản

D. thay đổi môi trường sống

Câu 5: Tập hợp sinh vật nào sau đây là quần thể sinh vật:

A. Các cây xanh trong một khu rừng

B. Các động vật cùng sống trên một đồng cỏ

C. Các cá thể chuột cùng sống trên một đồng lúa

D. Cả A, B và đều đúng

Câu 6: Tập hợp sinh vật dưới đây không phải là quần thể sinh vật tự nhiên:

A. Các cây thông mọc tự nhiên trên một đồi thông

B. Các con lợn nuôi trong một trại chăn nuôi

C. Các con sói trong một khu rừng

D. Các con ong mật trong một vườn hoa

Câu 7: Đặc điểm sau đây không được xem là điểm đặc trưng của quần thể là:

A. Tỉ lệ giới tính của các cá thể trong quần thể

B. Thời gian hình thành của quần thể

C. Thành phần nhóm tuổi của các cá thể

D. Mật độ của quần thể

1 câu trả lời
Click để xem thêm, còn nhiều lắm! Gửi câu hỏi

...

Dưới đây là những câu hỏi có bài toán hay do Hoc24 lựa chọn.

Building.