Bài 47. Chất béo

Quang Nhân
11 tháng 5 lúc 8:12

\(C_2H_4+H_2O\underrightarrow{^{H_2SO_4,170^oC}}C_2H_5OH\)

\(C_2H_5OH+O_2\underrightarrow{^{\text{men giấm}}}CH_3COOH+H_2O\)

\(CH_3COOH+C_2H_5OH⇌CH_3COOC_2H_5+H_2O\left(ĐK:H_2SO_{4\left(đ\right)},t^0\right)\)

\(CH_3COOC_2H_5+NaOH\underrightarrow{^{t^0}}CH_3COONa+C_2H_5OH\)

Bình luận (0)
hnamyuh
10 tháng 5 lúc 20:33

a) Xảy ra hiện tượng đông tụ protein do nhiệt độ

b) Do quần áo tơ tằm hoặc len sẽ bị thủy phân trong môi trường bazo. gây mục quần áo.

Bình luận (0)
Cậu_Chủ_Nhỏ ...!
10 tháng 5 lúc 20:34

a. Do khi đun nóng các protein tan trong nước cua bị đông tụ.

b. Tơ tằm, lông cừu, len được cấu tạo từ protein, khi giặt bằng xà phòng có tính kiềm cao chúng dễ bị thuỷ phân làm quần áo mau hỏng.

Bình luận (0)
hnamyuh
30 tháng 4 lúc 15:45

Ban dầu dung dịch phân lớp. Sau một thời gian, dung dịch trở nên đồng nhất do xảy ra phản ứng thủy phân trong môi trường bazo của dầu thực vật.

Bình luận (0)
hnamyuh
19 tháng 4 lúc 19:21

k = (2.2 + 2 - 4)/2 = 1 ⇒ X là este no, đơn chức.

M = 2.23 = 46(đvC) mà Z là ancol nên Z là C2H5OH

⇒ Sai đề

Bình luận (0)
HIẾU 10A1
16 tháng 4 lúc 6:45

Ý kiếm là đúng vì chất béo bão hòa có liên kết cacbon kép nhưng liên kết này dễ bị oxy trong không khí phá vỡ do đó tạo lên mùi hôi thiu

Bình luận (0)
hnamyuh
15 tháng 1 lúc 17:13

Đáp án D. Nói chính xác hơn : Dầu ăn là hỗn hợp nhiều trieste của glixerol và các axit bèo.

Công thức tổng quát  : (RCOO)3C3H5

Bình luận (3)
Quang Nhân
15 tháng 1 lúc 17:12

Chọn câu đúng nhất trong các câu sau:

A. Dầu ăn là este.

B. Dầu ăn là este của glixerol.

C. Dầu ăn là một este của glixerol với axit béo.

D. Dầu ăn là hỗn hợp nhiều este của glixerol và các axit béo.

 

Bình luận (0)
Quang Nhân
15 tháng 1 lúc 17:09

a) Chất béo tan không  trong nước nhưng tan trong benzen và dầu hỏa

b) Phản ứng xà phòng hóa là phản ứng thủy phân este trong môi trường kiềm tạo ra glixerol và các muối của axiit béo

c) Phản ứng của chất béo với nước trong môi trường axit là phản ứng thủy phân nhưng không là phản ứng xà phòng hóa.

 

 

Bình luận (0)
Quang Nhân
15 tháng 1 lúc 17:09

Chọn b); c); e)

 Vì để tẩy sạch vết dầu ăn dính vào quần áo, ta phải dùng các chất có thể hòa tan được dầu nhưng không phá hủy quần áo.

- Giấm tuy hòa tan được dầu ăn nhưng phá hủy quần áo nên không dùng được.

- Nước không hòa tan được dầu ăn nên cũng không dùng được.

Bình luận (0)
hnamyuh
15 tháng 1 lúc 17:19

Dầu ăn có thể thực hiện phản ứng xà phòng hóa nên chọn b)

Dầu ăn tan trong các dung môi không phân cực nên chọn c), d)

Không dùng phương pháp d) vì giấm làm mục quần áo

Không dung phương pháp a) vì nước là dung môi phân cực

Bình luận (0)
Quang Nhân
15 tháng 1 lúc 17:07

a) Áp dụng ĐLBTKL : 

\(m_{Cb}+m_{NaOH}=m_{hhmuối}+m_{glixerol}\)

\(\Rightarrow m_{hhmuối}=8.58+1.2-0.92=8.86\left(kg\right)\)

b) \(m_{xp}=\dfrac{m_{muối}}{60\%}=\dfrac{8.86}{60\%}=14.767\left(kg\right)\)

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN