Bài 46. Cơ chế điều hòa sinh sản - Hỏi đáp

Người hay giúp bạn khác trả lời bài tập sẽ trở thành học sinh giỏi. Người hay hỏi bài thì không. Còn bạn thì sao?

Sự phối hợp của các loại hoocmôn nào có tác dụng kích thích phát triển nang trứng và gây rụng trứng?

1 câu trả lời

LH có vai trò:

2 câu trả lời

Sự điều hoà sinh tinh và sinh trứng chịu sự chi phối bởi:

1 câu trả lời

Inhibin có vai trò:

1 câu trả lời

FSH có vai trò:

3 câu trả lời

LH có vai trò:

1 câu trả lời

Thể vàng tiết ra những chất nào?

1 câu trả lời

FSH có vai trò:

1 câu trả lời

Khi nồng độ testôstêron trong máu cao có tác dụng:

1 câu trả lời

GnRH có vai trò:

2 câu trả lời

 Testôstêron có vai trò:

1 câu trả lời

Prôgestêron và Ơstrôgen có vai trò:

1 câu trả lời
Click để xem thêm, còn nhiều lắm! Gửi câu hỏi

...

Dưới đây là những câu hỏi có bài toán hay do Hoc24 lựa chọn.

Building.