Bài 46. Cơ chế điều hòa sinh sản - Hỏi đáp

Người hay giúp bạn khác trả lời bài tập sẽ trở thành học sinh giỏi. Người hay hỏi bài thì không. Còn bạn thì sao?

Testostêrôn có vai trò:

1 câu trả lời

Thời kì mang thai không có trứng chín và rụng là vì:

1 câu trả lời

Tuyến yên sản sinh ra các hoocmôn:

1 câu trả lời
Click để xem thêm, còn nhiều lắm! Gửi câu hỏi

...

Dưới đây là những câu hỏi có bài toán hay do Hoc24 lựa chọn.

Building.