Bài 45. Sinh sản hữu tính ở động vật - Hỏi đáp

Người hay giúp bạn khác trả lời bài tập sẽ trở thành học sinh giỏi. Người hay hỏi bài thì không. Còn bạn thì sao?

 Điều nào không đúng khi nói về hình thức thụ tinh ở động vật?

1 câu trả lời

Sinh sản hữu tính ở động vật là:

2 câu trả lời

Đặc điểm nào không phải là ưu thế của sinh sản hữu tính so với sinh sản vô tính ở động vật?

1 câu trả lời

Bản chất của quá trình thụ tinh ở động vật là:

1 câu trả lời

Điều nào không đúng khi nói về thụ tinh ở động vật?

1 câu trả lời

Đặc điểm nào không phải là ưu thế của sinh sản giao phối so với sinh sản tự phối ở động vật?

2 câu trả lời

Sinh sản theo kiểu giao phối tiến hoá hơn sinh sản vô tính là vì:

1 câu trả lời

Thụ tinh trong tiến hoá hơn thụ tinh ngoài là vì?

2 câu trả lời
Click để xem thêm, còn nhiều lắm! Gửi câu hỏi

...

Dưới đây là những câu hỏi có bài toán hay do Hoc24 lựa chọn.

Building.