Bài 45. Sinh sản hữu tính ở động vật

Hiếu Hay Ho
26 tháng 5 lúc 9:58

khác nhau

Điểm khác nhau:

+ Phân đôi: dựa trên phân chia đơn giản chất tế bào và nhân (tạo ra các eo thắt để chia đều nhân và chất lố bào).

+ Trinh sinh: dựa trên phân chia tế bào trứng (không thụ tinh) theo kiểu nguyên phân nhiều lần tạo nên cá thể mới có bộ nhiễm sắc thể đơn bội.

+ Nảy chồi: dựa trên phân bào nguyên nhiễm nhiều lần để tạo thành một chồi non. Sau đó, chồi con lách khỏi mẹ tạo thành cá thể mới.

+ Phân mảnh: dựa trên mảnh vụn vỡ của cơ thể, qua phân bào nguyên nhiễm để tạo ra cơ thể mới.

- Các cá thể con trong sinh sản vô tính giống hệt cá thể mẹ vì cơ thể mới tạo thành dựa trên quá trình phân bào liên tiếp theo kiểu nguyên phân

ưu điểm của trinh sinh

phân chia tế bào trứng (không thụ tinh) theo kiểu nguyên phân nhiều lần tạo nên cá thể mới có bộ nhiễm sắc thể đơn bội.

 


 

Bình luận (0)
Sunflower
26 tháng 5 lúc 10:06

Trinh sinh khác và ưu việt hơn với các hình thức sinh sản vô tính khác do :

- Hiện tượng giao tử cái không qua thụ tinh , nguyên phân nhiều lần phát triển thành cơ thể đơn bội (n). Thường xen kẽ với sinh sản hữu tính.

Bình luận (0)

Điểm khác nhau:

+ Phân đôi: dựa trên phân chia đơn giản chất tế bào và nhân (tạo ra các eo thắt để chia đều nhân và chất lố bào).

+ Trinh sinh: dựa trên phân chia tế bào trứng (không thụ tinh) theo kiểu nguyên phân nhiều lần tạo nên cá thể mới có bộ nhiễm sắc thể đơn bội.

+ Nảy chồi: dựa trên phân bào nguyên nhiễm nhiều lần để tạo thành một chồi non. Sau đó, chồi con lách khỏi mẹ tạo thành cá thể mới.

+ Phân mảnh: dựa trên mảnh vụn vỡ của cơ thể, qua phân bào nguyên nhiễm để tạo ra cơ thể mới.

- Các cá thể con trong sinh sản vô tính giống hệt cá thể mẹ vì cơ thể mới tạo thành dựa trên quá trình phân bào liên tiếp theo kiểu nguyên phân

Ưu điểm của trinh sinh

Phân chia tế bào trứng (không thụ tinh) theo kiểu nguyên phân nhiều lần tạo nên cá thể mới có bộ nhiễm sắc thể đơn bội.

Bình luận (0)
Đức Hiếu
11 tháng 5 lúc 21:13

Chỉ 1 thôi em nhé còn lại là 3 thể định hướng 

Bình luận (0)
Sunflower
11 tháng 5 lúc 18:49

 

Số lượng nst của hợp tử :2n=26 nst

 Số lượng nst ở trứng : n=13 nst

 

 

Bình luận (0)
Sunflower
11 tháng 5 lúc 16:58

Ong mật có bộ NST 2n = 32. Hãy xá định số lượng NST của ong đực, ong thợ?

* Ong thợ : \(2n=32(NST)\)

* Ong đực : \(n=16(NST) \)

Bình luận (0)
Sunflower
13 tháng 4 lúc 11:57

đề phải là "Tại sao động vật lưỡng tính tiến hóa hơn động vật đơn tính " 

- Động vật đơn tính là động vật trên mỗi cá thể chỉ có cơ quan sinh dục đực hoặc cơ quan sinh dục cái. Động vật lưỡng tính là động vật trên mỗi cá thể có cả cơ quan sinh dục đực và cơ quan sinh dục cái.

- Ưu điểm của động vật lưỡng tính là cả 2 cá thể sau khi thụ tinh đều có thể sinh con, trong khi đó trong 2 cá thể đơn tính thì chỉ có cá thể cái có thể sinh con.

Bình luận (0)
B.Thị Anh Thơ
21 tháng 6 2020 lúc 19:19

* Tự thụ tinh thì khả năng các giao tử xấu kết hợp với nhau tăng rất cao. Gây nên hiện tượng thoái hóa giống và làm giảm ưu thế lai

* Thụ tinh chéo là sự kết hợp giữa giao tử đực và giao tử cái của 2 cơ thể khác nhau trong cùng 1 loài

- Thụ tinh chéo ưu việt hơn tự thụ tinh vì:

+ Thụ tinh chéo làm tăng số lượng và số loại giao tử. Xảy ra sự tái tổ hợp vật chất di truyền, các gen xấu ít có cơ hội tổ hợp lại với nhau để tạo thành kiểu hình lặn, tạo ra sự đa dạng, cung cấp nguyên liệu đa cho chọn giống và tiến hoá, giúp thế hệ sau thích nghi vs sự thay đổi phức tạp của MT. Được dùng để tạo ưu thế lai

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN