Bài 45. Nguồn gốc cây trồng

ATTP
18 tháng 8 lúc 8:10

cây trồng bắt nguồng từ cây dại và có những đặc điểm tốt hơn tổ tiên hoang dại của chúng. VD:

cây chuối dại:vị chát,quả nhỏ, nhiều hạt,...

cây chuối trồng:vị ngọt,quả to,ít hạt,...

Bình luận (0)

– Cải biến tính di truyền của giống cây bằng các biện pháp: lai, chọn giống, cải tạo giống, gây đột biến,...

 

– Chọn những biến đổi có lợi, phù hợp nhu cầu sử dụng.

 

– Nhân giống những cây đáp ứng nhu cầu sử dụng.

–  Chăm sóc cây: tưới, bón phân, phòng bệnh……tốt nhất để cây bộc lộ hết mức những đặc tính tốt. 

Bình luận (0)
ZURI
11 tháng 5 lúc 20:39

cải biến đặc tính di truyền

chọn những biến đổi có lợi

nhân giống

chăm sóc cây trồng

Bình luận (0)
Phạm Hoàng Khánh Linh
11 tháng 5 lúc 20:40

– Nhân giống những cây đáp ứng nhu cầu sử dụng.

–  Chăm sóc cây: tưới, bón phân, phòng bệnh……tốt nhất để cây bộc lộ hết mức những đặc tính tốt

– Cải biến tính di truyền của giống cây bằng các biện pháp: lai, chọn giống, cải tạo giống, gây đột biến,…

 

Bình luận (0)
minh nguyet
9 tháng 5 lúc 20:42

Từ thời xa xưa, con người chưa biết trồng cây mà chỉ thu nhặt quả, hạt, củ của cây cối mọc dại trong rừng làm thức ăn. Về sau do nhu cầu sống, người ta phải giữ lại giống của những cây này để gieo trồng cho mùa sau nên mới có cây trồng.

Cây trồng bắt nguồn từ cây dại. Tùy theo mục đích sử dụng mà từ một loài cây dại ban đầu con người đã tạo được ra nhiều thứ cây trồng khác xa và tốt hơn nhiều tổ tiên hoang dại của chúng.

Muốn cải tạo cây trồng cần phải làm:

 - Dùng những biện pháp khác nhau để cải biến đặc tính di truyền của gióng cây. 
- Chọn những biến đổi có lợi, phù hợp nhu cầu sử dụng, loại bỏ những cây xấu, chỉ giữ lại các cây tốt làm giống. 
- Nhân giống những cây đáp ứng nhu cầu sử dụng. 
- Chăm sóc cây, tạo những điều kiện thuận lợi để cây bộc lộ hết mức những đặc tính tốt.

Bình luận (0)

Từ xa xưa, con người chưa biết trồng cây mà chỉ thu nhặt quả, hạt, củ, … của cây cối mọc dại trong rừng làm thức ăn. Về sau do nhu cầu sống, người ta phải giữ lại giống của những cây này để gieo trồng cho vụ sau làm xuất hiện cây trồng.

→ Cây trồng có nguồn gốc từ cây dại.

- Nhận xét: cây trồng có sự khác biệt so với cây dại.

+ Cây trồng phong phú hơn cây dại về màu sắc, các loại cây, hình dạng, …

+ Cây trồng có các bộ phận được con người sử dụng có phẩm chất tốt hơn so với cây dại.

* Một số biện pháp cái tạo cây trồng:

- Cải biến đặc tính di truyền: lai giống, gây đột biến, kĩ thuật di truyền, …

- Chọn giống có biến đổi có lợi, phù hợp nhu cầu sử dụng, loại bỏ những cây xấu, chỉ giữ lại cây tốt làm giống.

- Nhân giống: bằng hạt, ghép cành, chiết cành, ….

- Chăm sóc cây, tạo điều kiện thuận lợi (tưới nước, bón phân, bắt sâu, …) để cây bộc lộ hết mức những đặc tính tốt.

Bình luận (0)
Phong Thần
9 tháng 5 lúc 20:45

- Cây trồng bắt nguồn từ cây dại. Tùy theo mục đích sử dụng mà từ một loài cây dại ban đầu con người đã tạo được ra nhiều thứ cây trồng khác xa và tốt hơn nhiều tổ tiên hoang dại của chúng.

- Những điểm khác nhau giữa cây trồng và cây dại là : cây trồng có nhiều dạng khác nhau và khác với cây dại là tổ tiên của chúng. Cây trồng có các tính chất khác hẳn và phẩm chất tốt hơn hẳn tổ tiên hoang dại của chúng.

- Muốn cải tạo cây trồng: 

+ Dùng những biện pháp khác nhau như lai giống, gây đột biến, kĩ thuật di truyền để cải biến đặc tính di truyên của giống cây.
+ Chọn những biến đổi có lợi, phù hợp nhu cầu sử dụng, loại bỏ những cây xấu, chỉ giữ lại cây tốt để làm giống.
+ Nhân giống (bằng hạt, chiết, ghép,...) những cây đáp ứng nhu cầu sử dụng.
+ Chăm sóc cây, tạo những điều kiện thuận lợi (tưới nước, bón phân, bắt sâu,..) để cây bộc lộ hết mức những đặc tính tốt.

Bình luận (0)
Laville Venom
4 tháng 5 lúc 8:59

caau 1 - Từ thời xa xưa, con người chưa biết trồng cây mà chỉ thu nhặt quả, hạt, củ của cây cối mọc dại trong rừng làm thức ăn. ... Con người ngày càng cần nhiều thức ăn hơn, cần chủ động hơn để tránh bị đói nên người ta phải giữ lại giống của những cây dại để gieo trồng cho mùa sau, do đó nên có cây trồng.

câu 2 cây trồng bắt nguồn từ cây dại 

câu 3 một số cách để tạo cây trồng là  

lai tạo gen 

đột biến gen

chọn những biến đổi phù hợp cho cây 

Bình luận (0)
Tại sao lại có cây trồng? Nguồn gốc của nó từ đâu?Từ thời xa xưa, con người chưa biết trồng cây mà chỉ thu nhặt quả, hạt, củ của cây cối mọc dại trong rừng làm thức ăn. Về sau do nhu cầu sống, người ta phải giữ lại giống của những cây này để gieo trồng cho mùa sau nên mới có cây trồng.Cây trồng bắt nguồn từ cây dại. Tùy theo mục đích sử dụng mà từ một loài cây dại ban đầu con người đã tạo được ra nhiều thứ cây trồng khác xa và tốt hơn nhiều tổ tiên hoang dại của chúng.
Bình luận (0)
Kirito
4 tháng 5 lúc 8:51

Từ thời xa xưa, con người chưa biết trồng cây mà chỉ thu nhặt quả, hạt, củ của cây cối mọc dại trong rừng làm thức ăn. Về sau do nhu cầu sống, người ta phải giữ lại giống của những cây này để gieo trồng cho mùa sau nên mới có cây trồng.
Cây trồng bắt nguồn từ cây dại. Tùy theo mục đích sử dụng mà từ một loài cây dại ban đầu con người đã tạo được ra nhiều thứ cây trồng khác xa và tốt hơn nhiều tổ tiên hoang dại của chúng.

Bình luận (0)
Trúc Giang
16 tháng 6 2020 lúc 12:01

- Tham gia bảo vệ, chăm sóc và trồng cây xanh ở trường, địa phương.
- Tham gia các hoạt động trồng cây gây rừng ở địa phương.

- Không chặt phá rừng bừa bãi.

- Tìm những loài thực vật quý hiém để mang về các vường quốc gia, khu bảo tồn để trồng và phát triển nó.

- Tuyên truyền, kêu gọi mọi người bảo vệ rừng nói chung, bảo vệ thực vật nói riêng.

Bình luận (0)
Trần Tiến Thành
29 tháng 5 2020 lúc 21:09

Những điểm khác nhau giữa cây trồng và cây dại là : cây trồng có nhiều dạng khác nhau và khác với cây dại (là tổ tiên của chúng). Cây trồng có các tính chất khác hắn và phẩm chất tốt hơn hẳn tổ tiên hoang dại của chúng.

Do con người dùng những biện pháp khác nhau như lai giống... Con người chăm sóc cây, tạo những điều kiện thuận lợi (nước, phân...) cho cây trồng phát triển.

Bình luận (0)
LAM THANH KUTE :))
27 tháng 4 2020 lúc 17:20

bản thân em sẽ tự trồng thêm cây, giúp bố làm vườn, quan tâm đến vườn nhà mình.

Bình luận (0)
Trần Tiến Thành
29 tháng 5 2020 lúc 21:12

Trồng thêm nhiều cây , tìm những loại cảnh hoặc cây rau

Chúc bạn thành công

Bình luận (0)
B.Thị Anh Thơ
25 tháng 4 2020 lúc 13:14

+ Sự khác biệt giữa các bộ phận
- Lá: Gồm phiến và cuống, phiến lá màu lục, giúp hứng nhiều ánh sáng

- Thân: Gồm thân chính, cành, chồi ngọn và chồi lách

- Hoa: Gồm đài, tràng, nhị và nhụy. đài và tràng làm thành bao hoa bảo vệ nhụy và nhị

+

Cây trồng :

+ Nó được chăm sóc kĩ lưỡng, được nghiên cứu cho ra những giống tốt, gen tốt.

+ Được bón phân tưới nước theo cách khoa học.

+ Con người chủ động bảo vệ chúng nên đa số những cây trồng được phát triển tốt
Cây dại:

+ Sinh trưởng tự nhiên, tuy có một số loài thích ứng tốt hơn nhờ thiên nhiên và tốt hơn và trồng bởi con người.

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN