Bài 45: Axit cacboxylic

Nguyễn Thị Thuỳ Linh
Nguyễn Thị Thuỳ Linh CTV 18 tháng 7 2020 lúc 15:45

Y, Z là đồng phân nên X, Y, Z, T đều là các chất 2 chức

nNaOH = 0,2 mol => nE = 0,1 mol => nO = 4nE = 0,4 mol

Đặt mol CO2 và H2O lần lượt là a, b

BTKL: 44a+18b = 11,52 + 0,32.32

BTNT O: 2a + b = 0,32.2 + 0,4

=> a = 0,38; b = 0,28

Ta thấy nE = nCO2 – nH2O => X, Y, Z, T đều là các hợp chất no

Số C trung bình: 0,38 / 0,1 = 3,8

Do MX < MY = MZ < MT, este có ít nhất 4C nên các chất có CTPT là:

X: C3H4O4

Y và Z: C4H6O4

T là: C5H8O4

Do E + NaOH → 3 ancol nên Z cho 1 ancol và T cho 2 ancol

Vậy các este là:

T: CH3OOC-COOC2H5 (y mol)

Z: (HCOO)2C2H4 (y mol)

Các ancol gồm CH3OH (y mol); C2H5OH (y mol); C2H4(OH)2: y mol

Giả sử: E gồm

C3H4O4: 2x

C4H6O4 (axit): x

C4H6O4 (este): y

C5H8O4: y

nE = 2x+x+y+y = 0,1

nC = 3.2x+4x+4y+5y = 0,38

=> x = 0,02; y = 0,02

Vậy m = (32+46+62).0,02 = 2,8 gam

#tk,.

Bình luận (0)
Cù Văn Thái
Cù Văn Thái 2 tháng 7 2020 lúc 10:55

Hợp chất hữu cơ X đơn chức chứa C, H, O biết :

-X tác dụng với na giải phóng H2 => Có chức -OH hoặc -COOH

-X tác dụng với Cu(OH)2 tạo dung dịch xanh lam => Có chức -COOH vì hòa tan Cu(OH)2.

-X có thể tham gia phản ứng tráng gương => có chức -CHO hoặc chứa gốc HCOO-

-Khi đốt 0,1 mol X thì thu được không quá 7 lít sản phảm ở thể khí ( đo ở 136,5cc ; 1atm) .Công thức của X => nCO2 + nH2O < 0,028 mol

=> Đáp án là B

Bình luận (0)
Nguyễn Thị Thuỳ Linh
Nguyễn Thị Thuỳ Linh CTV 29 tháng 6 2020 lúc 20:21

Hợp chất hữu cơ X đơn chức chứa C, H, O biết :

-X tác dụng với na giải phóng H2

-X tác dụng với Cu(OH)2 tạo dung dịch xanh lam

-X có thể tham gia phản ứng tráng gương

-Khi đốt 0,1 mol X thì thu được không quá 7 lít sản phảm ở thể khí ( đo ở 136,5 ; 1atm) .Công thức của X

A. OHC-COOH B. HCOOH C. CH3COOH D. HCHO

Bình luận (0)
Thảo Phương
Thảo Phương CTV 25 tháng 6 2020 lúc 15:51

Khi oxi hóa HCOOH bằng AgNO3/NH4 cần phải trung hòa HCOOH trước khi phản ứng vì

A. Thuốc thử toluen chỉ hoạt động ở môi trường trung tính

B. Trong môi axit thuốc thử toluen sẽ không nhạy bén

C. Axit có thể hòa tan Ag tạo ra sau khi phản ứng

D. Axit có thể phản ứng với AgO trong thuốc thử toluen

Bình luận (0)
Nguyễn Thị Thuỳ Linh
Nguyễn Thị Thuỳ Linh CTV 12 tháng 6 2020 lúc 9:52

CTPT tổng quát của axit cacboxylic mạch hở là:

A. CnH2n+2-2a-2bO2b

B. CnH2n-2O2b

C. CnH2n+2-2bO2b

D. CnH2nO2b

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN