Bài 44. Sự phát triển của giới Thực vật - Hỏi đáp

Người hay giúp bạn khác trả lời bài tập sẽ trở thành học sinh giỏi. Người hay hỏi bài thì không. Còn bạn thì sao?

-Nghiên cứu sơ đồ H.44.1 SGK, dọc kĩ các câu từ a đến g,sắp xếp lại trật tự cho đúng:

.........................................................

-Trả lời câu hỏi sau:

+Tổ tiên chung của các thực vật là gì?

.........................................................

+Giới Thực vật(từ Tảo đến Hạt kín) đã tiến hóa như thế nào?(về đặc điểm cấu tạo và sinh sản)?

....................................................................................................................................................................................................................................

2. Các giai đoạn phát triển của giới Thực vật:

Ba giai đoạn phát triển của giới Thực vật là:

-........................................................-........................................................-........................................................

3.Bài tập

4 Điền vào chỗ trống các câu sau đây bằng những từ thích hợp đã biết:

a)Tổ tiên chung của mọi sinh vật cũng như của giới Tguwcj vật ngày nay là............., chúng xuất hiện trong các............. .

b)Dạng thực vật xuất hiện đầu tiên là............, dạng thực vật xuất hiện sau cùng là.......... .

c)Các thực vật ở cạn gồm......... .

d) Sự chuyển môi trường sống từ dưới........... lên.......... là nguyên nhân chính khiến thực vật phát triển từ thấp đến cao.

e)Sự xuất hiện của các dạng thực vật mới trong quá trình phát triển gắn liền với sự thay đổi của............ .

1 câu trả lời
Click để xem thêm, còn nhiều lắm! Gửi câu hỏi

...

Dưới đây là những câu hỏi có bài toán hay do Hoc24 lựa chọn.

Building.