Bài 44. Sinh sản vô tính ở động vật

Takahashi Eriko Mie
28 tháng 4 2019 lúc 16:45
Cá thể sống độc lập, đơn lẻ vẫn có thể tạo ra con cháu, vì vậy có lợi trong từng hợp mật độ quần thể thấp. Tạo ra các cá thể mới giống nhau và giống cá thể mẹ về mặt di truyền. Tạo ra các cá thể thích nghi tốt với môi trưởng sông ổn định, ít biến động, nhờ vậy quần thể phát triển nhanh.

Bình luận (0)

Khoá học trên Online Math (olm.vn)

Loading...

Khoá học trên Online Math (olm.vn)