Bài 44 : Kinh tế Trung và Nam Mĩ

B.Thị Anh Thơ
29 tháng 6 2020 lúc 17:45

* Sự bất hợp lí:

- Các đại điền chủ chỉ chiếm 5% dân số, nhưng lại sở hữu trên 60% diện tích đất canh tác, chuyên trồng các loại cây công nghiệp để phục vụ yêu cầu xuất khẩu.

- Tuyệt đại bộ phận nông dân lại không có đất canh tác. Đất của nông dân có quy mô nhỏ, đất xấu dùng để trồng lương thực phục vụ nhu cầu trong nước, vì vậy phần lớn các nước đều thiếu lương thực.

Bình luận (0)

Các hình thức canh tác chủ yếu ở các nước Trung và Nam Mĩ là quảng canh - độc canh.

Chúc bạn học tốt! #Rin.

Bình luận (0)
Trúc Giang
5 tháng 6 2020 lúc 20:05

Do:

- Đa số các nước Trung và Nam Mĩ trồng trọt các cây nông sản để xuất khẩu

- Sự bất hợp lí trong chế độ sở hữu ruộng đất ở Trung và Nam Mĩ

Bình luận (0)
Gia Long 2k6
Thượng tá -
22 tháng 5 2020 lúc 19:26

1. Nông nghiệp a. Các hình thức sử dụng trong nông nghiệp có 2 hình thức: – Tiểu điền trang. – Đại điền trang. – Chế độ sở hữu ruộng đất còn bất hợp lý. Nền nông nghiệp của nhiều nước còn sự lệ thuộc vào nước ngoài .

b. Các ngành nông nghiệp

– Ngành trồng trọt: + Nông sản chủ yếu : cây Công nghiệp và cây ăn quả . + Một số nước phát triển lương thực (Nam Mĩ) – Ngành trồng trọt mang tính độc cạnh do lệ thuộc vào nước ngoài. – Phần lớn các nước Trung và Nam Mĩ phải nhập lương thực và thực phẩm. + Ngành chăn nuôi đánh bắt cá: – Phát triển mạnh chăn nuôi bò thịt, bò sữa, cừu, lạc đà… – Pê-ru có ngành đánh bắt cá biển với sản lượng cao trên thế giới.

2. Công nghiệp – Công nghiệp phát triển tương đối toàn diện là Braxin, Achentina, Chilê, Vê-nê-xu-ê-la. – Các nước khu vực Anđét phát triển ngành công nghiệp luyện kim đen và màu. – Các nước khu vực eo đất Trung Mĩ và vùng Caribê phát triển CN thực phẩm. – Công nghiệp phân bố không đều.

Bình luận (0)
Nguyễn Ngọc Hà
18 tháng 5 2020 lúc 18:33

Trình bày đặc điểm công nghiệp, dịch vụ của Bắc Mỹ:

- Dịch vụ chiếm tỉ trọng cao.

- Công nghiệp chiếm vị trí hàng đầu thế giới.

(Cái này mình cũng không chắc lắm nghen, cái này cô mình cho mình ghi vào vở á)

Bình luận (0)
Ryoran Nho
18 tháng 5 2020 lúc 14:38

Câu 1:

+) - Đại điền trang:

+ Thuộc sở hữu của các đại điền chủ + Trên 60% diện tích. + Quy mô lớn lên đến hàng nghìn ha, canh tác theo lối quảng canh, năng suất thấp. + Trồng trọt theo lối có phần hiện đại + Mục đích là suất khẩu ra nước ngoài

- Tiểu điển trang:

+ Thuộc sở hữu của các hộ nông dân + Trồng trọt theo lối cổ tuyền + Quy mô nhỏ, trồng lương thực để tự cung tự cấp.

+) - Các đại điền chủ chỉ chiếm 5% dân số, nhưng lại sở hữu trên 60% diện tích đất canh tác, chuyên trồng các loại cây công nghiệp để phục vụ yêu cầu xuất khẩu.

- Tuyệt đại bộ phận nông dân lại không có đất canh tác. Đất của nông dân có quy mô nhỏ, đất xấu dùng để trồng lương thực phục vụ nhu cầu trong nước, vì vậy phần lớn các nước đều thiếu lương thực

+) Để giảm sự bất hợp lí trong sở hữu ruộng đất, một số quốc ia ở Trung và Nam MĨ đã ban hành luật cải cách ruộng đất, tổ chức khai hoang đất mới hoặc mua lại ruộng đất của đại điền chủ hoặc công ti nước ngoài để chia cho nông dân.

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN