Bài 43. Giới thiệu chung về hệ thần kinh

Akai☘☘☘Amuro
5 tháng 4 lúc 21:37

Những đặc điểm hệ thần kinh người tiến hóa hơn hệ thần kinh thú thể hiện chủ yếu ở cấu trúc của não bộ mà trong đó, nổi bật nhất chính là đại não :

   - Tỉ lệ giữa khối lượng não/khối lượng cơ thể ở người lớn hơn so với các động vật thuộc lớp Thú 


 
   - Vỏ não người có nhiều khe rãnh và khúc cuộn làm tăng diện tích bề mặt chứa các nơron. Điều này chứng tỏ vỏ não người có lượng chất xám lớn hơn và nhờ đó mà khả năng phân tích, xử lý các kích thích nói riêng cũng như khả năng học tập nói chung của con người ưu việt hơn hẳn so với các loài động vật thuộc lớp Thú

   - Ở người, ngoài các trung khu vận động và cảm giác như các động vật thuộc lớp Thú còn có các trung khu vận động ngôn ngữ (nói, viết, hiểu tiếng nói, hiểu chữ viết) 

Bình luận (1)
Maximilian
5 tháng 4 lúc 21:37

Tham Khảo !

Những đặc điểm hệ thần kinh người tiến hóa hơn hệ thần kinh thú thể hiện chủ yếu ở cấu trúc của não bộ mà trong đó, nổi bật nhất chính là đại não :

   - Tỉ lệ giữa khối lượng não/khối lượng cơ thể ở người lớn hơn so với các động vật thuộc lớp Thú (2 điểm).

   - Vỏ não người có nhiều khe rãnh và khúc cuộn làm tăng diện tích bề mặt chứa các nơron. Điều này chứng tỏ vỏ não người có lượng chất xám lớn hơn và nhờ đó mà khả năng phân tích, xử lý các kích thích nói riêng cũng như khả năng học tập nói chung của con người ưu việt hơn hẳn so với các loài động vật thuộc lớp Thú (2 điểm)

   - Ở người, ngoài các trung khu vận động và cảm giác như các động vật thuộc lớp Thú còn có các trung khu vận động ngôn ngữ (nói, viết, hiểu tiếng nói, hiểu chữ viết) 

Bình luận (0)
Trang Huyen
6 tháng 4 lúc 17:15

Những đặc điểm chứng tỏ hệ thần kinh người tiến hóa hơn hệ thần kinh thú:

- Tỉ lệ khối lượng não/ khối lượng cơ thể ở người lớn hơn so với thú

- Vỏ não người có nhiều khe rãnh và khúc cuộn làm tăng diện tích bề mặt chứa các nơron.

- Vỏ não người có lượng chất xám lớn hơn và nhờ đó mà khả năng phân tích, xử lý các kích thích nói riêng cũng như khả năng học tập nói chung của con người hơn hẳn so với thú

- Con người có các trung khu vận động ngôn ngữ (nói, viết, hiểu tiếng nói, hiểu chữ viết)

Bình luận (0)
Nguyễn Thị Thu Phương
4 tháng 4 lúc 23:26

2 câu hỏi à??

 

Bình luận (0)
Nguyễn Thị Thu Phương
4 tháng 4 lúc 23:27

Tủy sống là nơi dẫn truyền hưng phấn từ các đường thần kinh cảm giác đến các cơ quan vận động.

Bình luận (0)
Mai Hiền
5 tháng 4 lúc 9:43

* Dung dịch làm chất kích thích: HCl

* Chức năng của tủy sống: 

- Dẫn  truyền hưng phấn từ các đường thần kinh cảm giác đến các cơ quan vận động.

- Trung gian giữa hệ thần kinh trung ương (não bộ) và các bộ phận của cơ thể

- Tham gia và thực hiện 3 chức năng chủ yếu là: chức năng phản xạ, chức năng dẫn truyền và chức năng dinh dưỡng.

Bình luận (0)
Amee
22 tháng 3 lúc 15:10

Thế này:

Sơ đồ các bộ phận của hệ thần kinh và thành phần cấu tạo của chúng được trình bày như sau:

Bình luận (0)
Maximilian
16 tháng 3 lúc 21:37

- Dây thần kinh tủy là dây pha vì dây thần kinh tủy bao gồm các bó sợi cảm giác và bó sợi vận động được liên hệ với tủy sống qua rễ trước và rễ sau.

+ Rễ sau dẫn xung thần kinh cảm giác.

+ Rễ trước dẫn xung thần kinh vận động.

Bình luận (0)
nguyễn thị bích loan
17 tháng 3 lúc 16:59

Dây thần kinh tủy là dây pha vì dây thần kinh tủy bao gồm các bó sợi cảm giác và bó sợi vận động được liên hệ với tủy sống qua rễ trước và rễ sau. + Rễ sau dẫn xung thần kinh cảm giác. + Rễ trước dẫn xung thần kinh vận động.

Bình luận (0)
^JKIES Nguyễn^
16 tháng 3 lúc 21:14

Giống nhau:
-Đều được cấu tạo từ mô thần kinh bao gôm các nơron và tổ chức dây thần kinh đệm
-Đều gồm 2 bộ phận là bộ phận trung ương và bộ phận ngoại biên
-Đều có vai trò điều khiển và điều hoà hoạt động của các cơ quan trong cơ thể
khác nhau:
- hệ thận kinh vận động điều khiển hoạt động của các cơ vận động(hoạt động có ý thức)
- hệ thần kinh sinh dưỡng điểu khiển hoạt động của các cơ quan sinh dưỡng và sinh sản(hoạt động không có ý thức)

Bình luận (0)
         Hệ thần kinh sinh dưỡng  Hệ thần kinh vận động 
 Cấu tạo 

- Hệ thần kinh sinh dưỡng gồm:

+ Phần trung ương nằm trong não và tủy sống.

+ Phần ngoại biên gồm các dây thần kinh và hạch thần kinh.

- Tuy nhiên, giữa 2 phân hệ giao cảm và đối giao cảm có sự khác nhau.

- Hệ thần kinh vận động gồm:

+ Bộ xương , liên kết giữa các khớp xương và hệ cơ...

 Chức năng 

+ Chức năng của phân hệ giao cảm và phân hệ đối giao cảm đối lập nhau.

+ Nhờ tác dụng đối lập của hai phân hệ mà hệ thần kinh sinh dưỡng điều hòa được hoạt động của các cơ quan nội tạng (cơ trơn, cơ tim và các tuyến).

+ Hệ thần kinh vận động điều khiển các hoạt động của các cơ vân (cơ xương).

 

Bình luận (0)

Cảnh báo bạn Uyên trần lấy bài của mình nha !bucqua

Các trung khu thần kinh liên hệ với nhau nhờ bộ phận nào của tủy sống ?

- 31 đôi day thần kinh tủy 

 Thí nghiệm nào chứng minh điều đó ?

Tóm tắt : mổ sương tủy sống và ta thử cắt đứt một vài dây thì thấy các trung khu thần kinh liên hệ với nhau không được như trước nữa mà khi nối lại thì liên hệ với nhau tốt hơn.

Bình luận (0)

Trung khu điều khiển phản xạ nhờ bộ phận nào của tủy sống đảm nhiệm ?

- Là 31 đôi dây thần kinh tủy. 

Thí nghiệm nào chứng minh điều đó ?

- Thắc mắc mình không biết làm thí nghiệm này .

 

Bình luận (0)

Tất cả!

Bình luận (0)
Trúc Giang
22 tháng 6 2020 lúc 15:02

Cấu tạo của hệ thần kinh :

- Dây thần kinh gồm hai dây : dây hướng tâm và dây li tâm ( dây pha )

- Bộ phận ngoại biên gồm các dây thần kinh và các hạch thần kinh

- Bộ phận trung ương gồm não và tủy sống

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN