Bài 43 : Dân cư, xã hội Trung và Nam Mĩ

Havee_😘💗
Havee_😘💗 2 tháng 6 2020 lúc 19:53

– Tốc độ đô thị hoá nhanh nhất thế giới, tỉ lệ dân thành thị chiếm 75% dân số.

– Các đô thị lớn: Xao-pao-lô, Ri-ô-đê Gia-nê-rô, Bu-ê-nôt, Ai-rét.

– Quá trình đô thị hoá diến ra nhanh khi kinh tế còn chậm phát triển dẫn đến nhiều hậu quả tiêu cực nghiêm trọng

Bình luận (0)
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến 21 tháng 5 2020 lúc 4:54

c. Xao - Pao - tô

Bình luận (0)
Gia Long 2k6
Gia Long 2k6 CTV 20 tháng 5 2020 lúc 21:54

Đô thị lớn Trung và Nam Mĩ là:

A. Niu I-ooc

B. Lốt-An-giơ-let

C.Xao-pao-lô

D. Nê-hi-cô-xi-ti

Bình luận (0)
Gia Long 2k6
Gia Long 2k6 CTV 15 tháng 7 2020 lúc 15:41

- Qúa trình đô thị hoá của Trung và Nam Mỹ mang tính tự phát (do nông dân mất đất, thất nghiệp, nghèo đói…nên bỏ ra thành thị để tìm việc làm) nên có nhiều tiêu cực. Gần 1/2 dân thành thị ở Trung và Nam Mỹ sống ở ngoại ô trong các khu nhà ổ chuột.

* Hậu quả: - Thiếu nhà ở - Thiếu việc làm - Gây ô nhiễm môi trường - Nảy sinh tệ nạn xã hội

Bình luận (0)
ミ★ღ๖ۣۜPhoenixღ ★彡
ミ★ღ๖ۣۜPhoenixღ ★彡 14 tháng 5 2020 lúc 20:11

So sánh quá trình đô thị hóa ở Trung và Nam Mĩ khác với Bắc Mĩ:

a. Giống nhau :

- Có trình độ đô thị hoá cao (dân thành thị chiếm 75% dân số.)

- Có tốc độ đô thị hoá nhanh.

b. Khác nhau :

- Đô thị hoá của Bắc Mỹ gắn liền với quá trình công nghiệp hóa mạnh mẽ và lâu dài nên ít có những tiêu cực.

- Đô thị hoá của Trung và Nam Mỹ mang tính tự phát (do nông dân mất đất, thất nghiệp, nghèo đói…nên bỏ ra thành thị để tìm việc làm) nên có nhiều tiêu cực. Gần 1/2 dân thành thị ở Trung và Nam Mỹ sống ở ngoại ô trong các khu nhà ổ chuột.

Bình luận (0)
Minh An
Minh An CTV 13 tháng 5 2020 lúc 21:03

Bắc Mĩ: hệ thống Cooc-đi-e thưa thớt tập chung đông ở trung tâm

Nam Mĩ: Phân bố trên mặt núi An-đét, thưa thớt ở đồng bằng Amazôn

Bình luận (0)
ミ★ღ๖ۣۜPhoenixღ ★彡
ミ★ღ๖ۣۜPhoenixღ ★彡 13 tháng 5 2020 lúc 21:04

bạn vô đây này

https://hoc24.vn/hoi-dap/question/202339.html

Bình luận (0)
Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN