Bài 42: Thực hành: Chế biến thức ăn giàu gluxit bằng men

Linh🍄
Linh🍄 27 tháng 6 2020 lúc 16:52

Câu 1:

- Dựa vào thành phần dinh dưỡng thì ta phân loại thành 3 loại thức ăn sau:

- Thức ăn giàu protein (thức ăn có hàm lượng Protein >14%) - Thức ăn giàu gluxit (có hàm lượng gluxit >50%) - Thức ăn thô (có hàm lượng chất xơ >30%)

Câu 2:

– Phương pháp sản xuất thức ăn giàu Protein:

+ Nuôi và khai thác nhiều sản phẩm thuỷ sản nước ngọt và nước mặn.

+ Nuôi và tận dụng nguồn thức ăn động vật như giun đất, nhộng tằm.

+ Trồng xen canh, tăng vụ để có nhiều cây và hạt họ đậu.

– Phương pháp sản xuất thức ăn giàu Gluxit: Luân canh, xen canh, gối vụ để sản xuất ra nhiều lúa, ngô, khoai, sắn.

Chúc bạn học tốt!

Bình luận (0)
santa
santa 27 tháng 6 2020 lúc 17:23

Dựa vào thành phần dinh dưỡng thì ta phân loại thành 3 loại thức ăn sau: - Thức ăn giàu protein (thức ăn có hàm lượng Protein >14%) - Thức ăn giàu gluxit (có hàm lượng gluxit >50%) - Thức ăn thô (có hàm lượng chất xơ >30%) Dựa vào phương pháp sản xuất:

-Nuôi và khai thác nhiều sản phẩm thuỷ sản nước ngọt và nước mặn. -Nuôi và tận dụng nguồn thức ăn động vật như giun đất, nhộng tằm,.. -Trồng xen canh, tăng vụ để có nhiều cây và hạt họ đậu -Tận dụng các sản phẩm phụ trong trồng trọt như rơm, rạ, thân cây ngô, lạc, đậu

Bình luận (0)
Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN