Bài 42. Lớp Hai lá mầm và lớp Một lá mầm

Trúc Giang
Trúc Giang CTV 21 tháng 6 2020 lúc 8:16

Bài 42. Lớp Hai lá mầm và lớp Một lá mầm | Học trực tuyến

Bình luận (0)
B.Thị Anh Thơ
B.Thị Anh Thơ 8 tháng 5 2020 lúc 12:58

* Cây một lá mầm:

- Có dạng thân cỏ (trừ một số ít có dạng thân đặc biệt như cây cau, cây dừa, tre , nứa ...)

- Cây một lá mầm phôi của hạt chỉ có một lá mầm

- Rễ chùm

- Gân lá hình cung, song song

- Hoa có từ 4 đến 5 cánh .

VD: cây rẻ quạt, lúa, lúa mì, ngô... * Cây hai lá mầm:

- Có dạng thân đa dạng (thân gỗ, thân cỏ , thân leo ...)

- Rễ cọc

- Gân lá hình mạng (trường hợp đặc biệt thì các gân lá chính sếp hình cung...)

- Câu hai lá mầm phôi của hạt có hai lá mầm

- Số cánh hoa thì đa dạng ( có cây hoa không cánh hoặc rất nhiều cánh )

VD: Cây rau muống, rau cải, bầu , bí, mướp, cà chua

Bình luận (0)
Phạm Trần Hoàng Anh
Phạm Trần Hoàng Anh 9 tháng 5 2020 lúc 10:32
Đặc điểm Lớp 1 lá mầm Lớp 2 lá mầm
rễ chùm cọc
song song mạng
thân chủ yếu thân cỏ thân gỗ cột leo
sô cánh hoa 4 hoặc 5

3 hoặc 6

phôi 1 lá mầm 2 lá mầm

Bình luận (0)
ToT_Nguyệt Nha
ToT_Nguyệt Nha 28 tháng 4 2020 lúc 16:22

1/ Trong các nhóm cây sau đây, nhóm nào toan những cây hạt kín?

A. Cây cam, cây bưởi, cây cà chua

B. Cây mít, cây lúa, cây thông

C. Cây thiên tuế, cây thanh long, cây măng cụt

D. Cây sầu riêng, cây nho, cây pơ - mu

2/ Trong các nhóm cây dưới đây, nhóm cây nào toàn cây Một lá mâm?

A. Cây mía, cây lúa, cây xoài, cây phượng

B. Cây mía, cây lúa mì, cây cam, cây ngô

C. Cây dừa, cây cỏ mía, cây ngô, cây mận

D. Cây lúa, cây ngô, cây mía

3/ Trong các cây sau đây nhóm nào toàn cây Hai lá mầm?

A. Cây bàng, cây đậu xanh, cây lúa

B. Cây nhãn, cây mận, cây ngô

C. Cây dưa hấu, cây bí ngô, cây lạc ( đậu phộng )

D. Cây lúa, cây ngô, cây mía

4/ ( cầu này như câu 3/)

5/ Đặc điểm nào sau đây của lớp Hai lá mầm ?*

A. Rễ cọc, gân lá hình mạng, hoa có 4 hoặc 5 cánh

B. Phôi có 1 lá mầm

C. Rễ chùm, gân lá hình mạng, hoa có 4 - 5 cánh

D. Rễ cọc, gân lá hinh song song, hoặc hình cung

Bình luận (0)
B.Thị Anh Thơ
B.Thị Anh Thơ 10 tháng 4 2020 lúc 20:33

+ Kiểu rễ : Rễ chùm

+ Thân gỗ ở đoạn gốc

+ Gân : Hình lông vũ

+ Số cánh hoa là 5

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN