Bài 42 : Địa lí địa phương tỉnh - thành phố (tiếp theo)

Dương Nguyễn
23 tháng 4 2017 lúc 10:04

Điều kiện phát triển nông nghiệp của thành phố hà nội:

+ Diện tích đất nông nghiệp lớn.

+ Nằm ở vị trí trung tâm của đồng bằng sông Hồng.

+ Phần lớn diện tích là vùng đồng bằng.

+ Lượng mưa nhiều vào mùa hè, mưa ít vào mùa đông.

+ ...

Bình luận (1)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN