Bài 41. Môi trường và các nhân tố sinh thái

Trúc Giang
Trúc Giang CTV 1 tháng 7 2020 lúc 16:27

Vì sao phải sử dụng tiết kiệm và hợp lí nguồn tài nguyên thiên nhiên?

Vì:

- Tài nguyên không phải là vô tận, không đáp ứng hết được mọi nhu cầu sử dụng của con người.

- Nếu chúng ta không sử dụng chúng một cách hợp lí thì không thể duy trì chúng lâu dài cho thế hệ con cháu mai sau. => Vì vậy để đáp ứng được nhu cầu sử dụng hiện tại và duy trì lâu dài các nguồn tài nguyên cho các thế hệ con cháu mai sau cần phải sử dụng tiết kiệm và hợp lí nguồn tài nguyên thiên nhiên.

Kể tên các nguồn tài nguyên thiên nhiên bị khai thác quá mức và có nguy cơ bị cạn kiệt của nước ta mà em biết?

- Rừng

- Dầu mỏ

- Xăng dầu

- Than

- Nước

- Đất

Bình luận (0)
Trúc Giang
Trúc Giang CTV 8 tháng 6 2020 lúc 16:10

- Giới hạn chịu đựng của cơ thể sinh vật đối với một nhân tổ sinh thái nhất định gọi là giới hạn sinh thái

Bình luận (0)
Đỗ Thanh Hải
Đỗ Thanh Hải 5 tháng 6 2020 lúc 12:27

Bạn cứ vẽ hai cái chồng lên nhau là được

Bình luận (0)
Lee Hà
Lee Hà 2 tháng 6 2020 lúc 20:21

Là điểm gây chết giới hạn dưới

Bình luận (0)
B.Thị Anh Thơ
B.Thị Anh Thơ 10 tháng 5 2020 lúc 8:24

Người ta đã vận dụng những hiểu biết về ảnh hưởng của môi trường đốì với các tính trạng số lượng bằng cách tạo điều kiện thuận lợi nhất để đạt tới kiểu hình tối đa nhằm nhân tố sinh thái và giới hạn sinh thái.

Người ta vận dụng những hiểu biết về ảnh hưởng của các nhân tố sinh thái và giới hạn sinh thái theo hai cách:

+ Áp dụng kĩ thuật chăn nuôi, trồng trọt thích hợp

+ Cải tạo, thay giống cũ bằng giống mới có tiềm năng năng suất cao hơn

Bình luận (0)
B.Thị Anh Thơ
B.Thị Anh Thơ 2 tháng 5 2020 lúc 13:31

a, Hỏi đáp Sinh học

Bình luận (0)
Trần Thọ Đạt
Trần Thọ Đạt CTV 2 tháng 5 2020 lúc 13:36

b) Có cá bay màu hả

Nếu Cá bay có giới hạn chịu đựng từ 15--> 38oC thì cá chép có khả năng thích nghi cao hơn, phân bố rộng hơn ( 2---> 44oC)

Bình luận (0)
Fairy Tail
Fairy Tail 23 tháng 4 2020 lúc 21:46

cùng 1 biểu đồ nha bạn

Bình luận (0)
Không tên
Không tên 23 tháng 4 2020 lúc 21:44

Tham Khảo:

Loài vi khuẩn suối nước nóng có giới hạn nhiệt độ từ 00C đến 90°C, trong đó điểm cực thuận là 55°C.

Loài xương rồng sa mạc có giới hạn nhiệt độ từ 0°C đến 56°C, trong đó điểm cực thuận là 32°C.

Bình luận (0)
Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN