Bài 41. Hạt kín - Đặc điểm của thực vật Hạt kín

Trần Thọ Đạt
Trần Thọ Đạt CTV 2 tháng 7 2020 lúc 22:15

Thực vật Hạt kín phát triển đa dạng phong phú vì chúng có những đặc điểm sau:

- Cơ quan sinh dưỡng phát triển đa dạng, trong thân có mạch dẫn phát triển hoàn thiện.

- Cây Hạt kín phân bố rộng rãi trên Trái Đất là nhờ có quả và hạt. Quả và hạt của chúng rất đa dạng và các kiểu phát tán khác nhau: tự phát tán, phát tán nhờ gió, phát tán nhờ nước, phát tán nhờ người hoặc động vật.

- Tính chất hạt kín là một ưu thế quan trọng của thực vật: giữ cho hạt khỏi bị tác hại bởi những điều kiện bất lợi của môi trường.

- Có khả năng thích nghi với những điều kiện môi trường sống khác nhau.

- Ngành Hạt kín rất lớn: chiếm tới quá nửa tổng số các loài thực vật.

Như thế thực vật Hạt kín phát triển da dạng phong phú nhất, phân bố rộng rãi nhất trên đất liền (một số loài mọc cả ở nước ngọt và nước mặn), giữ vai trò quan trọng nhất trong việc tạo ra các chất hữu cơ mà các sinh vật khác tiêu thụ.

Bình luận (0)
ToT_Nguyệt Nha
ToT_Nguyệt Nha 2 tháng 6 2020 lúc 22:09
Cây dạng thân dạng rễ kiểu lá gân lá cánh hoa quả môi trường sống
Bưởi gỗ cọc đơn hình mạng rời mọng ở cạn
Đậu cỏ cọc kép hình mạng rời khô, nẻ ở cạn

Bình luận (0)
Lee Hà
Lee Hà 26 tháng 5 2020 lúc 20:01

Xương rồng có cánh hoa dính

Bình luận (0)
B.Thị Anh Thơ
B.Thị Anh Thơ 17 tháng 5 2020 lúc 19:52

Thực vật hạt kín phát triển đa dạng phong phú vì :

- Chúng có những đặc điểm sau: ... Quả và hạt của chúng rất đa dạng và các kiểu phát tán khác nhau: tự phát tán, phát tán nhờ gió, phát tán nhờ nước, phát tán nhờ người hoặc động vật.

- Hạt kín nằm trong quả và hạt được bảo vệ tốt hơn còn hạt trần có hạt nằm trên các lá noãn hở nên không được bào quản tốt.

Bình luận (0)
B.Thị Anh Thơ
B.Thị Anh Thơ 12 tháng 5 2020 lúc 20:01

Thực vật hạt kín có những đặc điểm nổi bật sau:

- Là các loài có hoa, quả

- Hạt nằm trong quả do đó được bảo vệ tốt hơn (hay còn gọi là hạt kín)

Dâu tây được xếp vào thực vật hạt kín vì chúng mang đầy đủ các đặc điểm của cây hạt kín. Có hoa, quả, hạt nằm trong quả và được bao bọc bên trong quả.

Bình luận (0)
B.Thị Anh Thơ
B.Thị Anh Thơ 10 tháng 5 2020 lúc 12:39

Hoạt động 1:

Cây Bưởi:

+ Dạng thân: gỗ

+ Dạng rễ : cọc

+ Kiểu lá: đơn

+ Gân lá: hình mạng

+ Cánh hoa: rời

+ Quả : mọng

+ Môi trường sống: ở cạn

Cây cam:

+ Dạng thân: cỏ

+ Dạng rễ : cọc

+ Kiểu lá: đơn

+ Gân lá: song song

+ Cánh hoa: rời

+ Quả : khô

+ Môi trường sống: ở cạn

Cây xoài:

+ Dạng thân: gỗ

+ Dạng rễ : cọc

+ Kiểu lá: đơn

+ Gân lá: hình mạng

+ Cánh hoa: không rời

+ Quả : hạch

+ Môi trường sống: ở cạn

Hoạt động 2:

Hạt kín là nhóm thực vật có hoa, có một số đặc điểm sau:

- Cơ quan sinh dưỡng có rễ, thân, lá.

- Cơ quan sinh sản Cơ quan sinh dưỡng phát triển đa dạng (rễ cọc, rễ

chùm, thân gỗ, thân cỏ, lá đơn, lá kép...), trong thân có mạch dẫn

hoàn thiện. ...

Hạt nằm trong quả (ở hoa là noãn nằm trong bầu)

- Đây là một ưu thế của các cây hạt kín, vì hạt được bảo vệ tốt hơn

- Môi trường sống đa dạng.

=> Đây là nhóm thực vật tiến hóa hơn cả.

Bình luận (0)
B.Thị Anh Thơ
B.Thị Anh Thơ 10 tháng 5 2020 lúc 9:52

Hạt kín là nhóm thực vật có hoa, có một số đặc điểm sau:

- Cơ quan sinh dưỡng........có rễ, thân, lá............................

- Cơ quan sinh sản............Cơ quan sinh dưỡng phát triển đa dạng (rễ cọc, rễ chùm, thân gỗ, thân cỏ, lá đơn, lá kép...), trong thân có mạch dẫn hoàn thiện. ... ....................

- Hạt nằm trong quả (ở hoa là noãn nằm trong bầu)

- Đây là một ưu thế của các cây hạt kín, vì hạt được bảo vệ tốt hơn

- Môi trường sống đa dạng.

-> Đây là nhóm thực vật tiến hóa hơn cả.

Bình luận (0)
Nguyễn Võ Nam Phương
Nguyễn Võ Nam Phương 10 tháng 5 2020 lúc 9:56

- Cơ quan sinh dưỡng:

+ Rễ: rễ cọc,rễ chùm.

+ Thân: thân gỗ,thân cỏ.

+ Lá: lá đơn, lá kép.

+ Trong thân có mạch dẫn phát triển hoàn thiện.

- Cơ quan sinh sản:

+ Hạt nằm trong quả(trước đó là noãn nằm trong bầu) là 1 ưu thế của các cây Hạt kín vì nó được bảo vệ tốt hơn.

+ Hoa và quả có rất nhiều dạng khác nhau.

+ Môi trường sống đa dạng.

Bình luận (0)
B.Thị Anh Thơ
B.Thị Anh Thơ 8 tháng 5 2020 lúc 17:03

Cây đậu đen và cây lúa đều là (1) 2 lá mầm nhưng phôi của hạt đậu đen có (2) 2 lá mầm còn phôi của hạt lúa có (3) 1 lá mầm .

Vậy cây đậu đen là cây (4) hạt trần còn cây lúa là cây (5) hạt kín

Bình luận (0)
Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN