Bài 4. Trùng roi - Hỏi đáp

Người hay giúp bạn khác trả lời bài tập sẽ trở thành học sinh giỏi. Người hay hỏi bài thì không. Còn bạn thì sao?

I. TRẮC NGHIỆM:

Câu 1: Tuyến tiết chất nhầy trong lớp da cá có tác dụng

A. bảo vệ da khỏi bị khô.

B.giảm sức cản của nước.

C.giảm sự ma sát giữa da với môi trường nước.

D.giúp cá hô hấp.

Câu 2: Hệ tuần hoàn của thằn lằn có đặc điểm:

A. Tâm thất có vách hụt.

B. Tâm thất có vách hụt, sự pha trộn máu giảm đi.

C. Tâm nhĩ có vách hụt, sự pha trộn máu giảm đi.

D. Tâm thất có 2 vách ngăn hụt, máu ít bị pha hơn.

Câu 3. Đại diện bò sát thuộc bộ có vảy là:

A. Thằn lằn bóng

B. Thằn lằn bóng, cá sấu.

C. Rùa núi vàng

D. Ba ba, thằn lằn bóng

Câu 4: Hình dạng thân và đuôi cá chép có tác dụng gì đới với đời sống của nó:

A. Giúp cá bơi lội dễ dàng.

B. Giúp cá điều chỉnh được thăng bằng.

C. Giảm được sức cản của nước.

D. Cả a và b

Câu 5: Vây đẩy nước giúp cá tiến lên phía trước

A.vây đuôi. B.vây ngực.

C.vây bụng. D.vây lưng.

Câu 6.Các nhóm động vật biến nhiệt là:

A. Ếch, thằn lằn, cá sấu, bồ câu.

B. Ếch, thằn lằn, đà điểu, thỏ.

C. Thỏ, bồ câu, cá sấu, ếch.

D. Ếch, thằn lằn, rắn, cóc nhà

II. TỰ LUẬN: (7 điểm)

Câu 1. Trình bày những đặc điểm cấu tạo ngoài của thằn lằn bóng đuôi dài thích nghi hoàn toàn với đời sống trên cạn.

Câu 2. Nêu đặc điểm cấu tạo ngoài của ếch thích nghi với đời sống ở cạn? Hãy cho biết ếch có bị chết ngạt không nếu ta cho ếch vào một lọ đựng đầy nước, đầu chúc xuống dưới. Từ đó rút ra kết luận về sự hô hấp của ếch?

2 câu trả lời
Click để xem thêm, còn nhiều lắm! Gửi câu hỏi

...

Dưới đây là những câu hỏi có bài toán hay do Hoc24 lựa chọn.

Building.