Bài 4 : Trung Quốc thời phong kiến

Phương Dung
22 tháng 12 2020 lúc 18:09

Đến đầu thế kỉ XVI dưới thời Minh - Thanh, mầm mống quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa đã xuất hiện ở Trung Quốc:

- Trong thủ công nghiệp: Xuất hiện nhiều xưởng dệt lớn, chuyên môn hóa cao, thuê nhiều nhân công như ở Tô Châu, Tùng Giang, xưởng làm đồ sứ ở Cảnh Đức,…

- Thương nghiệp: Phát triển cả trong và ngoài nước. Quảng Châu là thương cảng lớn nhất, từ đây các thương nhân Trung Quốc ra nước ngoài buôn bán với nhiều nước Đông Nam Á, Ấn Độ, Ba Tư, Ả Rập,…

Bình luận (1)
🌈Tâm Zi😘👉Love English so...
19 tháng 11 2020 lúc 11:17

- Các chính sách đối nội của nhà Tần:

+ Chia đất nước thành các quận, huyện và trực tiếp cử quan lại đến cai trị.

+ Ban hành chế độ đo lường và tiền tệ thống nhất cho cả nước.

+ Bắt hàng triệu nhân dân đi lính, đi phu xây đắp Vạn lí trường thành, cung A Phòng, lăng Li Sơn,…

- Các chính sách đối nội của nhà Hán:

+ Xóa bỏ chế độ pháp luật hà khắc của nhà Tần.

+ Giảm nhẹ tô thuế và sưu dịch cho nông dân, khuyến khích họ nhận ruộng cày cấy và khẩn hoang, phát triển sản xuất nông nghiệp.

Đúng thì tick nhahaha

Bình luận (0)
Phương Dung
5 tháng 11 2020 lúc 16:16

Trong suốt hàng nghìn năm lịch sử, văn hoá Trung Quốc đã đạt được những thành tựu rực rỡ và có ảnh hưởng sâu rộng tới các nước láng giềng.

- Về tư tưởng: Nho giáo, Đạo giáo, Phật giáo phát triển. Nho giáo trở thành hệ tư tưởng và đạo đức của giai cấp phong kiến.

- Văn học:

+ Thơ Đường đạt đến đỉnh cao. Với những nhà thơ tiêu biểu: Lý Bạch, Đỗ Phủ,...

+ Tiểu thuyết phát triển dưới thời Minh - Thanh: Tam Quốc diễn nghĩa - La Quán Trung, Thủy Hử - Thi Nại Am, Tây Du Kí - Ngô Thừa Ân, Hồng Lâu Mộng - Tào Tuyết Cần,...

- Lịch sử: Bộ sử kí của Tư Mã Thiên, Hán thư, Đường thư, Minh sử,...

- Nghệ thuật, kiến trúc: những công trình đồ sộ, đặc sắc: Vạn lý trường thành, Tử cấm thành, Tượng phật bằng ngọc thạch,...

- Kĩ thuật: có nhiều phát minh quan trọng như giấy, kĩ thuật in, la bàn, thuốc súng,...

Bình luận (0)
Phương Dung
1 tháng 11 2020 lúc 21:05

Đường Thái Tông lo việc trị nước, trọng dụng kẻ can gián mình, lưu lại cho lịch sử một thời đại Đường triều đi lên sự thịnh thế, Đường Thái Tông trở thành bậc đế vương hiếm có một thời. Trong việc nội chính, nhà vua thi hành chế độ quân điền, lại thi hành tô dung điều chế để lo về việc chia ruộng đất và đánh thuế.425 Về mặt đối ngoại, hoàng đế gả công chúa cho khả hãn Đột Quyết để giành lấy quyền cai quản đất cao nguyên Mông Cổ. Oai danh của Thái Tông khiến các dân tộc vùng tây bắc tôn kính, gọi ông là Thiên Khả Hãn (天可汗). Năm 641, tức năm Trinh Quán thứ 15, Thái Tông gả Văn Thành công chúa cho Tán phổ Thổ Phồn là Tùng Tán Cán Bố, ổn định việc quan hệ ngoại giao ở phía tây.

Bình luận (0)
Cherry Phan
1 tháng 11 2020 lúc 19:19

Nhà nước thực hiện chế độ quân điền

Bình luận (0)
Phương Dung
1 tháng 11 2020 lúc 21:20

- Tư tưởng:

+ Nho giáo giữ vai trò quan trọng trong hệ tư tưởng phong kiến là công cụ tinh thần bảo vệ chế độ phong kiến.

+ Phật giáo cũng thịnh hành, nhất là thời Đường

- Sử học

Quảng cáo

+ Bộ Sử kí của Tư Mã Thiên

+ Thời Đường, Sử quán được thành lập

- Văn học

+ Thơ phát triển mạnh dưới thời Đường với nhiều nhà thơ nổi tiếng: Lý Bạch, Đỗ Phủ, Bạch Cư Dị,...

+ Tiểu thuyết phát triển mạnh thời Minh – Thanh: Tây Du Kí của Ngô Thừa Ân, Thủy Hử của Thi Nại Am, Tam QUốc chí của La Quán Trung, Hồng lâu mộng của Tào Tuyết Cần,...

- Các lĩnh vực Toán, Thiên văn học , Y dược cũng đạt nhiểu thành tựu: Cửu chương toán thuật, Bản thảo cương mục,...

- Về kĩ thuật: 4 phát minh lớn là giấy, kĩ thuật in, la bàn, thuốc súng.

- Kiến trúc: Vạn lí trường thành, cung điện, tượng Phật,....

Bình luận (0)
Dương Hoàng Thùy
31 tháng 10 2020 lúc 16:07

Hãy kể tên một số nhà thơ nổi tiếng của Trung Quốc thời Đường?

A.Tư Mã Thiên, Đông Trọng Thư,Ngô Thừa Ân

B.La Quán Trung,Tào Tuyết ,Bạch Cư Dị

C.Đỗ Phủ, Lý Bạch, Ngô Thừa Ân

D.Đỗ Phủ , Lý Bạch ,Bạch Cư Dị

Bình luận (0)
Phương Dung
31 tháng 10 2020 lúc 16:57

Hãy kể tên một số nhà thơ nổi tiếng của Trung Quốc thời Đường?

A.Tư Mã Thiên, Đông Trọng Thư,Ngô Thừa Ân

B.La Quán Trung,Tào Tuyết ,Bạch Cư Dị

C.Đỗ Phủ, Lý Bạch, Ngô Thừa Ân

D.Đỗ Phủ , Lý Bạch ,Bạch Cư Dị

Bình luận (0)
b8d.DreamHero
31 tháng 10 2020 lúc 20:50

D nha

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN