Bài 4. Tìm hiểu thư điện tử

Lý Mẫn
Lý Mẫn 11 tháng 6 2018 lúc 10:24

Hộp thư điện tử là một dịch vụ thư điện tử trên Internet nhằm cung cấp cho người dùng một phương tiện để gửi, nhận thư điện tử.

Địa chỉ thư điện tử là tên địa chỉ trên một máy chủ lưu hộp thư nào đó của Internet để người dùng có thể gửi thư đi và nhận thư đến.

Bình luận (0)
Lý Mẫn
Lý Mẫn 11 tháng 6 2018 lúc 10:25

Để có thể sử dụng dịch vụ thư điện tử trước hết chúng ta cần phải đăng kí tài khoản thư điện tử với một nhà cung cấp dịch vụ thư điện tử miễn phí trên Internet như Google,...Nhà cung cấp dịch vụ thư điện tử cấp cho người dùng một hộp thư điện tử (mail box) (đi kèm là tên đăng nhập và mật khẩu) trên máy chủ thư điện tử. Hộp thư điện tử gắn với một địa chỉ thư điện tử có dạng: <tên đăng nhập>@<tên máy chủ lưu hộp thư>

Bình luận (0)
Nguyễn Lê Phước Thịnh
Nguyễn Lê Phước Thịnh CTV 17 tháng 10 2020 lúc 19:49

- Mô hình hoạt động của thư điện tử là:

+ Người gửi viết thư và ghi địa chỉ người nhận;

+ Người dùng gửi thư cho máy chủ thư điện tử;

+ Máy chử thư điện tử chuyển vận thư điện tử nhờ Internet;

+ Máy chủ thư điện tử nhận thư và gửi cho người nhận.

- Những điểm giống và khác với mô hình thư truyền thống

+ Giống nhau: Việc gửi và nhận thư đều qua 4 bước;

+ Khác nhau: Mô hình chuyển thư truyền thống được thực hiện bằng các phương tiện khác nhau, còn thư điện tử được thực hiện bằng Internet.

Bình luận (0)
Đỗ Thanh Tùng
Đỗ Thanh Tùng 14 tháng 10 2020 lúc 15:35

- Thư điện tử là dịch vụ chuyển thư dưới dạng số trên mạng máy tính thông qua các hộp thư điện tử.

- Những ưu điểm của việc sử dụng thư điện tử so với thư truyền thống là:

+ Thời gian chuyển gần như tức thời.

+ Chi phí rất thấp.

+ Một người có thể gửi thư đồng thời cho nhiều người nhận.

+ Có thể gửi kèm tệp như hình ảnh, video, ...

Bình luận (0)
༺ℒữ༒ℬố༻
༺ℒữ༒ℬố༻ 25 tháng 12 2017 lúc 10:51

b

Bình luận (0)
Trần Hải Yến
Trần Hải Yến 25 tháng 12 2017 lúc 11:00

C

Bình luận (1)
Sự Sống và Cái Chết
Sự Sống và Cái Chết 25 tháng 12 2017 lúc 7:56

Trong các cách sau đây, cách nào là tốt nhất để biết thư điện tử của bạn em, nếu em và b

Trong các cách sa

Trong các cách sau đây, cách nào là tốt nhất để biết thư điện tử của bạn em, nếu em và bạn em đã trao đổi thư điện tử với nhau.

A.Thử một địa chỉ điện tử bất kì nào đó

B. Tìm trong danh bạ địa chỉ của hệ thống thư điện tử

C.sử dụng máy tìm kiếm Google để tìm kiếm trên Internet

D. Gọi điện thoại để hỏi bạn

Cân Gấp

Trong các cách sau đây, cách nào là tốt nhất để biết thư điện tử của bạn em, nếu em và bạn em đã trao đổi thư điện tử với nhau.

A.Thử một địa chỉ điện tử bất kì nào đó

B. Tìm trong danh bạ địa chỉ của hệ thống thư điện tử

C.sử dụng máy tìm kiếm Google để tìm kiếm trên Internet

D. Gọi điện thoại để hỏi bạn

Cân Gấp

Trong các cách sau đây, cách nào là tốt nhất để biết thư điện tử của bạn em, nếu em và bạn em đã trao đổi thư điện tử với nhau.

A.Thử một địa chỉ điện tử bất kì nào đó

B. Tìm trong danh bạ địa chỉ của hệ thống thư điện tử

C.sử dụng máy tìm kiếm Google để tìm kiếm trên Internet

D. Gọi điện thoại để hỏi bạn

Cân Gấp

Trong các cách sau đây, cách nào là tốt nhất để biết thư điện tử của bạn em, nếu em và bạn em đã trao đổi thư điện tử với nhau.

A.Thử một địa chỉ điện tử bất kì nào đó

B. Tìm trong danh bạ địa chỉ của hệ thống thư điện tử

C.sử dụng máy tìm kiếm Google để tìm kiếm trên Internet

D. Gọi điện thoại để hỏi bạn

Cân Gấpu đây, cách nào là tốt nhất để biết thư điện tử của bạn em, nếu em và bạn em đã trao đổi thư điện tử với nhau.

A.Thử một địa chỉ điện tử bất kì nào đó

B. Tìm trong danh bạ địa chỉ của hệ thống thư điện tử

C.sử dụng máy tìm kiếm Google để tìm kiếm trên Internet

D. Gọi điện thoại để hỏi bạn

Cân Gấp

ạn em đã trao đổi thư điện tử với nhau.

A.Thử một địa chỉ điện tử bất kì nào đó

B. Tìm trong danh bạ địa chỉ của hệ thống thư điện tử

C.sử dụng máy tìm kiếm Google để tìm kiếm trên Internet

D. Gọi điện thoại để hỏi bạn

Cân Gấp

Bình luận (0)
Trần Hải Yến
Trần Hải Yến 25 tháng 12 2017 lúc 17:32

D

Bình luận (0)
huyền
huyền 31 tháng 12 2017 lúc 22:05

ý B bạn nhé

Bình luận (0)
Lê Thị Thu Huyền
Lê Thị Thu Huyền 25 tháng 10 2017 lúc 21:01

Ray Tomlinson

(mình nghĩ vậy thôi nha!)

Bình luận (0)
Vương Quốc Anh
Vương Quốc Anh 25 tháng 10 2017 lúc 22:32

Ray Tomlinson - công dân Mỹ - là người gửi đi bức email đầu tiên trên thế giới vào năm 1971.

Vào thời điểm đó, Tomlinson là nhân viên tại hãng BBN - Bolt, Beranek and Newman, có nhiệm vụ nghiên cứu và phát triển các ứng dụng làm việc trên dự án mạng dữ liệu Internet đầu tiên có tên gọi ARPANET của Bộ Quốc phòng Mỹ.

Kí hiệu thư điện tử: @

Bình luận (0)
Đặng Thị Huyền Trang
Đặng Thị Huyền Trang 9 tháng 11 2017 lúc 20:06

Raytomlinson

Bình luận (0)
Hồng Nhung
Hồng Nhung 17 tháng 10 2017 lúc 11:20

Mạng máy tính và internet

Bình luận (0)
Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN