Bài 4. Tìm hiểu thư điện tử

Anh Pha
Anh Pha 21 tháng 10 2018 lúc 10:25

* Khái niệm:

Với sự ra đời của mạng máy tính, đặc biệt là Internet, thư điện tử đã giúp cho việc trao đổi thông tin được thực hiện nhanh chóng và chính xác hơn. Vậy thư điện tử là: dịch vụ chuyển thư dưới dạng số trên mạng máy tính thông qua các hộp thư điện tử

Bình luận (0)
Kid Kudo Đạo Chích
Kid Kudo Đạo Chích 22 tháng 6 2018 lúc 14:46

1,các bước nhận:

B1, đăng nhập nick mình vào

B2,trong phần 'hộp thư đến' nhấp vào một thư nào có tên mình muốn nhận

2,

Địa chỉ thư điện tử, có dạnq:

<tên truy cập>@<đia chỉ máy chủ của hộp thư> và bao gồm các thành phần sau:

- Tên truy cập;

- Địa chỉ máy chủ của hộp thư.

Ví dụ, vlxx@gmail.com

Bình luận (0)
Angus
Angus 20 tháng 4 2018 lúc 17:32

Lập 1 tài khoản email :)

Bình luận (0)
van pham
van pham 19 tháng 10 2016 lúc 20:07

con dien

Bình luận (1)
van pham
van pham 20 tháng 10 2016 lúc 21:20

nay nhe ban khong bit j thi thui nha .chung toi la BFF, hoc cung lop nhe ! dua ban mik 1 ti co gi sai ?

Bình luận (0)
Tuyến Phan Thị
Tuyến Phan Thị 27 tháng 10 2017 lúc 20:14

ủa bạn nói ai zậyoho

Bình luận (0)
Lý Mẫn
Lý Mẫn 11 tháng 6 2018 lúc 10:19

(B) và (C)

Bình luận (0)
Tú Nguyễn
Tú Nguyễn 18 tháng 10 2018 lúc 19:06

dễ B Và C

Bình luận (0)
Lý Mẫn
Lý Mẫn 11 tháng 6 2018 lúc 10:22

Trong mỗi địa chỉ thư điện tử: <Tên đăng nhập>@<Tên máy chủ lưu hộp thư> thì địa chỉ tên máy chủ lưu hộp thư (chẳng hạn của gmail.com, hotmail, yahoo.com...) có thể dùng chung cho nhiều người sử dụng, còn tên đăng nhập của hộp thư là phần dành riêng duy nhất cho mỗi người khi đăng kí hộp thư cho đến lúc sử dụng nó và chúng không được trùng nhau. Trong quá trình đăng kí địa chỉ thư điện tử, nếu có ai đó đã đăng kí tên đăng nhập rồi thì người đăng kí sau khi phải đăng kí tên đăng nhập khác.

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN