Bài 4. Một số axit quan trọng

Nguyễn Huy Mạnh
Nguyễn Huy Mạnh 7 tháng 1 lúc 17:43

\(S + O_2 \xrightarrow{t^o} SO_2\\ SO_2 + Br_2 + 2H_2O \to 2HBr + H_2SO_4\\ \)

Không thể từ H2SO4 ra Na2SO3

\(Na_2SO_3 + 2HCl \to 2NaCl + SO_2 + H_2O\)

Bình luận (0)
No Name =))
No Name =)) 29 tháng 12 2020 lúc 21:25

 Rót axit sunfuric (H2SO4) vào nước chứ không làm ngược lại.(Vì làm ngược lại sẽ gây nổ)

Bình luận (0)
Minh An
Minh An CTV 29 tháng 12 2020 lúc 21:26

#thamkhao

Cho nước tinh khiết vào cốc thí nghiệm. Cho axit sunfuric vào một cốc khác. Tỷ lệ axit/nước bao nhiêu phụ thuộc vào độ loãng của dung dịch. Bạn cần sử dụng một chiếc đũa thủy tinh để thực hiện quá trình này. Sau đó, đặt chiếc đũa thủy tinh đứng thẳng, rót từ từ H2SO4 dọc theo thân đũa cho tới khi hết và khuấy nhẹ. Để an toàn nhất, các thao tác này nên được làm trong phòng thí nghiệm – nơi có đủ các dụng cụ thí nghiệm cần thiết. Nếu không bạn có thể thay thế bằng các vật dụng tương tự. 

Bình luận (0)
❄Serious Ƙiйɠ乡
❄Serious Ƙiйɠ乡 30 tháng 12 2020 lúc 19:01

Rót axit sunfuric (H2SO4) vào nước chứ không làm ngược lại.(Vì làm ngược lại sẽ gây nổ)

Bình luận (0)
Nguyễn Trần Thành Đạt
Nguyễn Trần Thành Đạt CTVVIP 27 tháng 12 2020 lúc 9:31

a) mH2SO4= 20%.73,5=14,7(g) -> nH2SO4=0,15(mol)

PTHH: CuO + H2SO4 -> CuSO4 + H2O

x______________x____x(mol)

ZnO + H2SO4 -> ZnSO4 + H2O

y_____y_______y(mol)

Ta có: \(\left\{{}\begin{matrix}80x+81y=12,1\\x+y=0,15\end{matrix}\right.\Leftrightarrow\left\{{}\begin{matrix}x=0,05\\y=0,1\end{matrix}\right.\)

b) mCuO=0,05.80=4(g) 

-> %mCuO= (4/12,1).100=33,058%

=>%mZnO= 66,942%

Bình luận (0)
Duy Anh
Duy Anh 30 tháng 11 2020 lúc 21:26

Hiện tượng: Đường sẽ hóa thành than và có bọt khí thoát ra

PTHH: \(C_{12}H_{22}O_{11}\underrightarrow{H_2SO_{4\left(đ\right)}}12C+11H_2O\)

Bình luận (0)
Duy Anh
Duy Anh 18 tháng 11 2020 lúc 21:43

PTHH: \(Fe+H_2SO_4\rightarrow FeSO_4+H_2\) (1)

\(2Al+3H_2SO_4\rightarrow Al_2\left(SO_4\right)_3+3H_2\) (2)

a) Ta có: \(n_{H_2}=\frac{13,44}{22,4}=0,6\left(mol\right)\)

Gọi số mol của Fe là \(a\) \(\Rightarrow n_{H_2\left(1\right)}=a\)

Gọi số mol của Al là \(b\) \(\Rightarrow n_{H_2\left(2\right)}=\frac{3}{2}b\)

Ta lập được hệ phương trình;

\(\left\{{}\begin{matrix}a+\frac{3}{2}b=0,6\\56a+27b=22,2\end{matrix}\right.\) \(\Leftrightarrow\left\{{}\begin{matrix}a=0,3\\b=0,2\end{matrix}\right.\) \(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}n_{Fe}=0,3mol\\n_{Al}=0,2mol\end{matrix}\right.\) \(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}\%m_{Fe}=\frac{0,3\cdot56}{22,2}\cdot100\approx75,68\%\\\%m_{Al}=24,32\%\end{matrix}\right.\)

b)Theo 2 PTHH: \(\left\{{}\begin{matrix}n_{H_2SO_4\left(1\right)}=n_{Fe}=0,3mol\\n_{H_2SO_4}=\frac{3}{2}n_{Al}=0,3mol\end{matrix}\right.\)

\(\Rightarrow n_{H_2SO_4}=0,6mol\) \(\Rightarrow m_{ddH_2SO_4}=\frac{0,6\cdot98}{4,9\%}=1200\left(g\right)\)

c) Ta có: \(\left\{{}\begin{matrix}n_{FeSO_4}=n_{Fe}=0,3mol\\n_{Al_2\left(SO_4\right)_3}=\frac{1}{2}n_{Al}=0,1mol\end{matrix}\right.\) \(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}m_{FeSO_4}=0,3\cdot152=45,6\left(g\right)\\m_{Al_2\left(SO_4\right)_3}=0,1\cdot342=34,2\left(g\right)\end{matrix}\right.\)

Mặt khác: \(m_{H_2}=0,6\cdot2=1,2\left(g\right)\)

\(\Rightarrow m_{dd}=m_{hh}+m_{ddH_2SO_4}-m_{H_2}=1221\left(g\right)\)

\(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}C\%_{FeSO_4}=\frac{45,6}{1221}\cdot100\approx3,73\%\\C\%_{Al_2\left(SO_4\right)_3}=\frac{34,2}{1221}\cdot100\approx2,8\%\end{matrix}\right.\)

Bình luận (0)
🍀Tâm Zi🧡
🍀Tâm Zi🧡 16 tháng 11 2020 lúc 21:49

D. dung dịch NaNO3

Bình luận (0)
Duy Anh
Duy Anh 16 tháng 11 2020 lúc 21:46

Đáp án D

Bình luận (0)

Dung dịch Ba(OH)2 không phản ứng với chất nào sau đây:

A, dung dịch K2CO3

B, dung dịch Na2SO4

➢C, dung dịch CuCl2

D, dung dịch NaNO3

Bình luận (0)
Duy Anh
Duy Anh 9 tháng 11 2020 lúc 22:35

Sửa đề: "thu được 2,24 lít khí"

PTHH: \(MgO+H_2SO_4\rightarrow MgSO_4+H_2O\) (1)

\(MgCO_3+H_2SO_4\rightarrow MgSO_4+H_2O+CO_2\uparrow\) (2)

a) Ta có: \(n_{CO_2}=\frac{2,24}{22,4}=0,1\left(mol\right)=n_{MgCO_3}\)

\(\Rightarrow m_{MgCO_3}=0,1\cdot84=8,4\left(g\right)\) \(\Rightarrow m_{MgO}=4\left(g\right)\)

b) Theo 2 PTHH: \(\left\{{}\begin{matrix}n_{H_2SO_4\left(1\right)}=n_{MgO}=\frac{4}{40}=0,1\left(mol\right)\\n_{H_2SO_4\left(2\right)}=n_{CO_2}=0,1\left(mol\right)\end{matrix}\right.\)

\(\Rightarrow n_{H_2SO_4}=0,2mol\) \(\Rightarrow V_{ddH_2SO_4}=\frac{0,2}{1}=0,2\left(l\right)=200\left(ml\right)\)

Bình luận (0)
Khánh Đan
Khánh Đan CTV 29 tháng 10 2020 lúc 20:23

Sử dụng Mg(OH)2 và Al(OH)3 để trung hòa bớt lượng dư dd HCl trong dạ dày.

PT: \(Mg\left(OH\right)_2+2HCl\rightarrow MgCl_2+2H_2O\)

\(Al\left(OH\right)_3+3HCl\rightarrow AlCl_3+3H_2O\)

Bạn tham khảo nhé!

Bình luận (0)
Khánh Đan
Khánh Đan CTV 12 tháng 10 2020 lúc 14:30

1/ \(Na_2SO_4+Ba\left(NO_3\right)_2\rightarrow2NaNO_3+BaSO_4\downarrow\)

\(NaCl+Ba\left(NO_3\right)_2\rightarrow kopư\)

2/ \(Na_2SO_4+Ba\left(OH\right)_2\rightarrow2NaOH+BaSO_4\downarrow\)

\(Ba\left(OH\right)_2+NaCl\rightarrow kopư\)

Bạn tham khảo nhé!

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN