Bài 4 : Lao động và việc làm. Chất lượng cuộc sống

Ngọc Hnue
Ngọc Hnue 21 tháng 9 2018 lúc 8:38

Thành tựu trong sản xuất gì vậy em???

Bình luận (0)
Trịnh Ngọc Hân
Trịnh Ngọc Hân 6 tháng 9 2018 lúc 22:28

- Giải quyết tốt vấn đề việc làm sẽ có những tác động tích cực tới phát triển kinh tế - xã hội, cụ thể đời sống người dân sẽ được cải thiện ( về thu nhập, giáo dục, y tế, nhà ở, phúc lợi xã hội, ...). Tỉ lệ người biết chữ sẽ tăng lên, mức độ thu nhập bình quân trên đầu người cũng gia tăng. Hơn vậy là tỉ lệ suy dinh dưỡng, tử vong, của trẻ em sẽ ngày càng giảm, dịch bệnh bị đẩy lùi. Người dân sẽ được hưởng mọi dịch vụ tốt nhất của xã hội.

Bình luận (1)
Nguyễn Minh Huyền
Nguyễn Minh Huyền 9 tháng 9 2018 lúc 19:10

- Ô nhiễm môi trường không khí gây ảnh hưởng với sức khỏe cộng đồng và gây thiệt hại đáng kể đối với các ngành kinh tế sản xuất với nông lâm nghiệp, ngành công nghiệp, ngành du lịch . Thiệt hại kinh tế do ốm đau các bệnh đượng hô hấp chi phí khám chữa bệnh, giảm thu nhập do nghỉ ốm, chi phí người chăm sóc

Bình luận (0)
Lục Hạ Dii
Lục Hạ Dii 10 tháng 9 2018 lúc 15:40

Giải quyết việc làm đang là vấn đề xã hội gay gắt ở nước ta:

+Tình trạng thiếu việc làm là nét đặc trưng ở nông thôn nước ta.

+ Tình trạng thất nghiệp ở thành thị tương đối cao.

+ Vấn đề việc làm gây sức ép lớn đến nền kinh tế của nước ta

Bình luận (0)
Huỳnh lê thảo vy
Huỳnh lê thảo vy 10 tháng 9 2018 lúc 15:45

Trả lời:

- Việc làm đang là vấn đề gay gắt ở nước ta là do: Nước ta có nguồn lao động dào dào trong điều kiện kinh tế chưa phát triển, tạo nên sức ép rất lớn với việc làm.

- Đặc điểm vụ mùa của nông nghiệp và sự phát triển nghề của nông thôn còn hạn chế, nên tình trạng thiếu việc làm lớn ( năm 2003 tỉ lệ thiếu việc làm ở nông thôn cả nước lá 22,3%)

- Ở các khu vực thành thị của cả nước tỉ lệ thất nghiệp tương đối cao.

- Đặc biệt là số người trong độ tuổi lao động trong những năm gần đây đã tăng cao trong khi số việc làm không tăng kịp. Nên tình trạng thiếu việc làm đang là vấn đề xã hội gay gắt hiện nay.

Bình luận (0)
nguyen thi vang
nguyen thi vang 23 tháng 9 2018 lúc 6:37

* Tình hình sdụng lao động :

+ Việc sử dụng lao động ngày càng có hiệu quả

+ Số lao động có việc làm tăng lên

* Cơ cấu sdụng lao động trong các ngành ktế đang thay đổi theo hướng tích cực :

- giảm tỉ trọng lao động ngành nông, lâm, ngư nghiệp

- tăng tỉ trọng lao động ngành công nghiệp - xây dựng và dịch vụ.

Bình luận (0)
❤ARMY❤❤BTS❤❤❤❤❤
❤ARMY❤❤BTS❤❤❤❤❤ 21 tháng 9 2018 lúc 16:56

Vấn đề về sử dụng lao động ở nước ta :

Số lao động có việc làm ngày càng tăng .

Cơ cấu sử dụng lao động trong các ngành kinh tế đang thay đổi theo hướng tích cực : Giảm tỉ lệ trong ngành nông , lâm , ngư , nghiệp . Tỉ lệ lao động trong ngành công nghiệp , xây dựng , dịch vụ ngày càng tăng .

Bình luận (0)
Huỳnh Trung Nguyêna6
Huỳnh Trung Nguyêna6 8 tháng 9 2018 lúc 21:07

1- Do nước ta có nguồn lao động, tăng nhanh trong khi nền kinh tế chưa phát triển

-Tỉ lệ thất nghiệp là thiếu việc làm lớn

2*Về cơ cấu

-Tỉ lệ lao động trong thành phần kinh tế ngoài nhà nước cao nhất (2014 chiếm 85%)

-Tỉ lệ lao động trong thành phần kinh tế đầu tư nó ngoài thấp nhất(2014 chiếm 85,7%)

-Tỉ lệ lao động trong thành phần kinh tế đầu tư nước ngoài thấp nhất (2014 chiếm 3,9%)

-Tỉ lệ lao động trong thành phần kinh tế nhà nước thấp (2014 chiếm 10,4%)

*Về sự thay đổi cơ cấu lao động

-Tỉ lệ lao động trong thành phần kinh tế ngoài nhà nước giảm (1,6%)

-Tỉ lệ lao động trong thành phần kinh tế đầu tư nước ngoài tăng 2,9%

-Tỉ lệ lao động trong thành phần kinh tế nhà nước giảm 1,3%

chúc các bạn hoc tốt và đạt nhiều thành công trong học tập nhé

Bình luận (2)
Nhiên An Trần
Nhiên An Trần 10 tháng 9 2018 lúc 21:33

- Nâng cao trình độ học vấn và kĩ năng lao động.

- Khuyến khích lao động tự học.

- Gắn chiến lược phát triển nhân lực với phát triển KT - XH.

- Trọng nhân tài và xây dựng XH học tập.

- Cải thiện thông tin về thị trường lao động.

- Mở rộng hợp tác quốc tế.

Bình luận (0)
Nguyễn Mai Chi
Nguyễn Mai Chi 27 tháng 9 2019 lúc 20:05

Giải pháp:

+Phân bố lại dân cư và nguồn lao động.

+Phát triển hoạt động công nghiệp, dịch vụ ở các nước đô thị.

+Thực hiện tốt chính sách dân số.

+Đa dạng hóa các loại hình đào tạo, đẩy mạnh hoạt động hướng nghiệp, dạy nghề và giới thiệu việc làm.

+Tăng cường hợp tác, liên kết đẻ thu hút vốn đầu tư nước ngoài, mở rộng sản xuất hàng xuất khẩu.

+Đẩy mạnh hợp tác xuất khẩu lao động.

Bình luận (0)
nhuyen thi kim nhung
nhuyen thi kim nhung 29 tháng 9 2019 lúc 20:42

+tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động sinh đẻ có kế hoạch, nâng cao ý thứa về chính sách dân số trongng cộng đồng dân cư nhằm giảm tỉ lệ sinh giảm tộc độ gia tăng dân số

+phân bố lại dân cư và lao động trên cả nước, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế nhằm tạo việc làm và thu nhập cải thiện mức sống dân cư

+đẩy mạnh xã hội hoá giáo dục,đa dạng hoá các hình thức giáo dục dân số

Bình luận (0)
Huỳnh lê thảo vy
Huỳnh lê thảo vy 12 tháng 9 2018 lúc 17:30

Thuận lợi khi xây dựng cơ cấu kinh tế và mở rộng quy mô sản xuất, giá nhân công rẻ… – Khó khăn: Vấn đề giải quyết việc làm khó khăn vì nền kinh tế nước ta còn chậm phát triển, mỗi năm yêu cầu phải có thêm 1 triệu việc làm cho 1 triệu người đến tuổi lao động – Thời gian lao động ít nhất là ở khu vực nông thôn: đạt 77,7% – Tỉ lệ thất nghiệp ở khu vực thành thị cao: đạt khoảng 6%.

Bình luận (0)
Trần Mạnh Hòa
Trần Mạnh Hòa 1 tháng 11 2019 lúc 21:26

Thuận lợi khi xây dựng cơ cấu kinh tế và mở rộng quy mô sản xuất, giá nhân công rẻ… – Khó khăn: Vấn đề giải quyết việc làm khó khăn vì nền kinh tế nước ta còn chậm phát triển, mỗi năm yêu cầu phải có thêm 1 triệu việc làm cho 1 triệu người đến tuổi lao động – Thời gian lao động ít nhất là ở khu vực nông thôn: đạt 77,7% – Tỉ lệ thất nghiệp ở khu vực thành thị cao: đạt khoảng 6%.

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN