Bài 4 : Lao động và việc làm. Chất lượng cuộc sống

Ngọc Hnue
Ngọc Hnue 26 tháng 10 2018 lúc 11:15

Vấn đề việc làm ở nước ta ngày càng trở nên gay gắt: tỉ lệ thất nghiệp, thiếu việc làm ngày càng tăng cao (d/c) trong khi đó:

- Lao động bổ sung hằng nằm lớn mà cơ cấu kinh tế chuyển dịch chậm nên số việc làm không đủ cho lao động

- Lao động thất nghiệp, thiếu việc làm tập trung ở lứa tuổi <30 do đó cần phải đào tạo trong khi vốn không thể đáp ứng.

- Đô thị hoá chưa hợp lí nên dân cư, lao động kéo ra thành phố làm cho vấn đề thất nghiệm ở thành phố càng trầm trọng

Vấn đề việc làm gay gắt nhất là ở ĐB sông Hồng, Bắc Trung Bộ,... đặc biệt là các thành phố lớn

Hậu quả của vấn đề việc làm: thu nhập/người thấp, chất lượng cuộc sống giảm, nảy sinh nhiều vấn đề xã hội ...

Chúc em học tốt!

Bình luận (0)
Anh Pha
Anh Pha 23 tháng 10 2018 lúc 21:28

Các phương hướng giải quyết việc làm:

- Phân bố lại dân cư và nguồn lao động.

- Thực hiện tốt chính sách dân số, sức khỏe sinh sản.

- Thực hiện đa dạng hóa các hoạt động sản xuất, chú ý tới câc hoạt động dịch vụ.

- Tăng cường hợp tác, liên kết để thu hút vốn đầu tư nước ngoài, mở rộng sản xuất hàng xuất khẩu.

- Mở rộng, đa dạng các loại hình đào tạo các cấp, các ngành nghề nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ lao động.

- Đẩy mạnh xuất khẩu lao động.

Bình luận (1)
Nguyễn Thị Kim Ngân
Nguyễn Thị Kim Ngân 8 tháng 10 2018 lúc 20:51

2. Sử dụng lao động:

. Cơ cấu lao động phân theo khu vực kinh tế có sự chuyển dịch khá lớn từ năm 1995 đến năm 2007

- Lao động trong các ngành nông-lâm-ngư nghiệp đang giảm dần. Từ 71.2% giảm xuống còn 53.9%, giảm 17.3 %

- Lao động trong công nghiệp và xây dựng đang tăng khá cao, tăng 8.6% sau 12 năm

- Tăng nhanh nhất là lao động trong ngành dịch vụ, tăng 8.7%, gấp 1.5% so với năm 1995

-> Thể hiện sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế và quá trình công nghiệp hóa-hiện đại hóa nền kinh tế đang diễn ra nhanh

_Mình chỉ thêm dẫn chứng như đề bạn yêu cầu thôi nhé ! Chúc bạn học tốt

Bình luận (0)
Hoàng Thu Ngân
Hoàng Thu Ngân 30 tháng 9 2018 lúc 12:53

*SỬ DỤNG LAO ĐỘNG

- Cơ cấu lao động theo ngành(2007)

+Nông nghiệp : Chiếm cao (53,9%)từ 1995 đến 2007 giảm 17,3%

+Công nghiệp : Chiếm ít 20% tăng 8,6%

+Dịch vụ : Chiếm trung bình 26,6% tăng 8,7%

=> Hướng công nghiệp hóa , hiện đại hóa , tích cực

-Cơ cấu lao động theo thành phần

+Nhà nước : Chiếm thấp và giảm

+Ngoài Nhà nước : Chiếm cao và tăng

- Cơ cấu lao động theo lãnh thổ :không đều

+Tập trung chủ yếu ở khu vực nông thôn 75,8%

+Lao động phân theo các vùng kinh tế , tập trung tại ĐBSH , Đông Nam Bộ

Bình luận (0)
Huỳnh Trung Nguyêna6
Huỳnh Trung Nguyêna6 8 tháng 9 2018 lúc 21:07

1- Do nước ta có nguồn lao động, tăng nhanh trong khi nền kinh tế chưa phát triển

-Tỉ lệ thất nghiệp là thiếu việc làm lớn

2*Về cơ cấu

-Tỉ lệ lao động trong thành phần kinh tế ngoài nhà nước cao nhất (2014 chiếm 85%)

-Tỉ lệ lao động trong thành phần kinh tế đầu tư nó ngoài thấp nhất(2014 chiếm 85,7%)

-Tỉ lệ lao động trong thành phần kinh tế đầu tư nước ngoài thấp nhất (2014 chiếm 3,9%)

-Tỉ lệ lao động trong thành phần kinh tế nhà nước thấp (2014 chiếm 10,4%)

*Về sự thay đổi cơ cấu lao động

-Tỉ lệ lao động trong thành phần kinh tế ngoài nhà nước giảm (1,6%)

-Tỉ lệ lao động trong thành phần kinh tế đầu tư nước ngoài tăng 2,9%

-Tỉ lệ lao động trong thành phần kinh tế nhà nước giảm 1,3%

chúc các bạn hoc tốt và đạt nhiều thành công trong học tập nhé

Bình luận (0)
Nhiên An Trần
Nhiên An Trần 10 tháng 9 2018 lúc 21:30

- Phân bố lại dân cư và lao động giữa các vùng.

- Đa dạng hoá các hoạt động kinh tế ở nông thôn. 

- Phát triển hoạt động công nghiệp, dịch vụ ở các đô thị.

- Đa dạng hoá các loại hình đào tạo, đẩy mạnh hoạt động hướng nghiệp, dạy nghề, giới thiệu việc làm.

- Xuất khẩu lao động ra thị trường lao động quốc tế.

- Mở rộng, đa dạng các loại hình đào tạo các cấp, các ngành nghề nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ lao động.

- Thực hiện tốt chính sách dân số, sức khỏe sinh sản.

- Tăng cường hợp tác, liên kết để thu hút vốn đầu tư nước ngoài, mở rộng sản xuất hàng xuất khẩu.

Bình luận (0)
Thảo Phương
Thảo Phương CTV 20 tháng 9 2018 lúc 20:20

Chất lượng cuộc sống là một thuật ngữ được sử dụng để đánh giá chung nhất về các mức độ tốt đẹp của cuộc sống đối với các cá nhân và trên phạm vi toàn xã hội cũng như đánh giá về mức độ sự sảng khoái, hài lòng (well-being) hoàn toàn về thể chất, tâm thần và xã hội. Chất lượng cuộc sống là thước đo về phúc lợi vật chất và giá trị tinh thần. Trong thời đại ngày nay, việc không ngừng nâng cao chất lượng cuộc sống cho con người là một nỗ lực của các nhà nước (Chính phủ), xã hộivà cả cộng đồng quốc tế.

Bình luận (0)
Huỳnh lê thảo vy
Huỳnh lê thảo vy 10 tháng 9 2018 lúc 16:26

tại vì bị thất học rất nhiều nên số người lao động không qua đào tạo chiếm tỉ lệ khá đông

mik tự trả lời đó nha bạn

Bình luận (0)
Lục Hạ Dii
Lục Hạ Dii 10 tháng 9 2018 lúc 15:44

Help me, please

Bình luận (0)
Tan Thuy Hoang
Tan Thuy Hoang CTV 10 tháng 9 2018 lúc 16:03

Ko biết nhé bạn

Bình luận (0)
Nam Truong Van
Nam Truong Van 21 tháng 9 2018 lúc 19:56

-THÀNH TỰU:

+ Đời sống người dân đã và đang được cải thiện về thu nhập giáo dục, y tế, nhà ở, phúc lợi xã hội.

+Tỉ lệ người lớn biết chữ đạt 94, 7 %

+ Thu nhập bình quân đầu người tăng ,người dân được hưởng các dịch vụ xã hội ngày càng tốt hơn.

+Tuổi thọ trung bình 73,4 % tỉ lệ tử vong và trẻ em suy dinh dưỡng ngày càng giảm, nhiều dịch bệnh bị đẩy lùi.

_HẠN CHẾ: chất lượng cuộc sống của người dân còn chênh lệch giữa các vùng miền giữa cả thành thị và nông thôn giữa các tầng lớp trong xã hội .

\(\Rightarrow\) Để nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong thời kì công nghiệp hóa , hiện đại hóa.

-Liên hệ thực tế: Các em được đi học , bình quân đầu người được ổn định ,y tế ,học đường ,na ở đi mĩ hiện đại hóa.

Bình luận (0)
Nguyễn Văn Đạt
Nguyễn Văn Đạt 10 tháng 9 2019 lúc 5:36

Thành tựu :

Trong các năm qua, chất lượng cuộc sống của dân cư nước ta từng bước đc cải thiện:

+ Mức thu nhập bình quân đầu người tăng liên tục (từ 289 USD năm 1995 lên 1024 USD năm 2008), tỉ lệ hộ nghèo giảm dần.

+ Người dân được hưởng các dịch vụ xã hội (văn hóa, giáo dục, y tế…) ngày càng tốt hơn.

+ Tỉ lệ người lớn biết chữ đạt trên 90%

+ Tuổi thọ trung bình của dân cư được nâng cao, tỉ lệ tử vong, suy dinh dưỡng của trẻ em ngày càng giảm.

Bình luận (0)
diuhuyn
diuhuyn CTV 10 tháng 9 2019 lúc 5:47
Bài làm:

Những thành tựu và hạn chế trong việc nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân ở nước ta trong những năm qua:

Thành tựu: Tỉ lệ người lớn biết chữ đạt 94,7% (năm 2014). Mức thu nhập bình quân trên đầu người gia tăng( 440USD/ người/ năm - năm 2002) Người dân được hưởng các dịch vụ xã hội ngày càng tốt hơn ( y tế, phúc lợi xã hội, nhà ở...) Tuổi thọ bình quân tăng (73 tuổi năm 2014). Tỉ lệ tử vong, suy dinh dưỡng của trẻ em ngày càng giảm, nhiều dịch bệnh được đẩy lùi.... Hạn chế: chất lượng cuộc sống vẫn đang còn chênh lệch giữa các vùng nông thôn và thành thị , giữa các tầng lớp dân cư trong xã hội.

Liên hệ thực tế về những thay đổi chất lượng cuộc sống ở địa phương em: Quê nội em ở Nghệ An một mảnh đất nghèo khó, trong dịp hè vừa rồi em được về thăm quê, em cảm thấy quê hương đã đổi mới đi nhiều, đời sống của người dân ngày càng được nâng cao rõ rệt. Điều này thể hiện ở:

Tỉ lệ hộ đói nghèo ở nơi đây đang ngày một giảm đi. Các hệ thống đường quốc lộ, bệnh viện huyện, trạm y tế xã được nâng cấp, tu sửa đảm bảo cho việc chăm sóc sức khỏe người dân. Việc làm đồng áng cũng trở nên dễ dàng hơn nhờ có máy cày, máy gặt. Các hoạt động thể dục, thể thao, văn hóa văn nghệ ngày càng nhiều hơn, thu hút đông đảo người dân tham gia. Thay vì vứt rác bừa bãi thì giờ đây ai cũng có thùng rác riêng của mình, mỗi chiều thứ 6 lại có xe rác đi thu gom để xử lí.....
Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN