Bài 4 : Lao động và việc làm. Chất lượng cuộc sống

Lunox (Giai điệu ngân hà)
Lunox (Giai điệu ngân hà) 16 tháng 9 2019 lúc 20:32

Thực trạng vấn đề việc làm của nước ta hiện nay đó là:

Hiện nay, tình trạng thất nghiệp và thiếu việc làm ở nước ta đã giảm nhưng vẫn còn ca (2,4% năm 2014). Tỉ lệ thiếu việc làm chủ yếu ở khu vực nông thôn (2,9% năm 2014) Tỉ lệ thất nghiệp diễn ra chủ yếu ở thành thị (3,4% năm 2014)

Các giải pháp giải quyết vấn đề việc làm:

Phân bố lại dân cư và lao động giữa các vùng. Đa dạng hoá các hoạt động kinh tế ở nông thôn.  Phát triển hoạt động công nghiệp, dịch vụ ở các đô thị. Đa dạng hoá các loại hình đào tạo, đẩy mạnh hoạt động hướng nghiệp, dạy nghề, giới thiệu việc làm.
Bình luận (0)
Nguyễn Văn Đạt
Nguyễn Văn Đạt 16 tháng 9 2019 lúc 22:25

Vấn đề việc làm ở nước ta ngày càng trở nên gay gắt: tỉ lệ thất nghiệp, thiếu việc làm ngày càng tăng cao (d/c) trong khi đó:

- Lao động bổ sung hằng nằm lớn mà cơ cấu kinh tế chuyển dịch chậm nên số việc làm không đủ cho lao động

- Lao động thất nghiệp, thiếu việc làm tập trung ở lứa tuổi <30 do đó cần phải đào tạo trong khi vốn không thể đáp ứng.

- Đô thị hoá chưa hợp lí nên dân cư, lao động kéo ra thành phố làm cho vấn đề thất nghiệm ở thành phố càng trầm trọng

Vấn đề việc làm gay gắt nhất là ở ĐB sông Hồng, Bắc Trung Bộ,... đặc biệt là các thành phố lớn

Hậu quả của vấn đề việc làm: thu nhập/người thấp, chất lượng cuộc sống giảm, nảy sinh nhiều vấn đề xã hội ...

Bình luận (0)
Nguyễn Văn Đạt
Nguyễn Văn Đạt 2 tháng 9 2019 lúc 20:08

Câu 2 :

a) Thành tựu:

- Tăng trưởng kinh tế khá vững chắc.

- Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng công nghiệp hóa.

- Nước ta đang hội nhập với nền kinh tế khu vực và toàn cầu.

b) Thách thức:

- Sự phân hóa giàu - nghèo còn chênh lệch cao.

- Môi trường ô nhiễm, tài nguyên cạn kiệt.

- Vấn đề việc làm, y tế, văn hóa giáo dục, quá trình hội nhập còn nhiều bất cập.

Bình luận (0)
ĐỖ CHÍ DŨNG
ĐỖ CHÍ DŨNG 16 tháng 4 2019 lúc 18:58

Câu d nha

Bình luận (1)

Chất lượng nguồn lao động của nước ta được nâng lên nhờ: Những thành tựu trong phát triển văn hoá, giáo dục, y tế

Bình luận (0)
Lê Phương Giang
Lê Phương Giang 22 tháng 1 2019 lúc 21:27

Chất lượng nguồn lao động của nước ta được nâng lên là có những sự tiến bộ về giáo dục , quân sự , văn hóa ,y tế...

Bình luận (0)
Ngố ngây ngô
Ngố ngây ngô CTV 17 tháng 12 2018 lúc 17:20

- Phát triển mở rộng quy mô hoạt động kinh tế ở các vùng nông thôn. - Đẩy mạnh phát triển công nghiệp, dịch vụ ở khu vực thành thị. - Mở nhiều lớp hướng nghiệp, trung tâm dạy nghề để nâng cao tay nghề, chất lượng đào tạo cho người lao động. - Tiếp thu, học hỏi nhiều công trình hiên đại của các quốc gia tân tiến trên thế giới. - Đặc biệt, cần phải phân bố lại dân cư và lao động ở các vùng.

Bình luận (0)
Huỳnh lê thảo vy
Huỳnh lê thảo vy 10 tháng 11 2018 lúc 13:13

câu này phải hỏi trong tiếng anh nhé bạn

Bình luận (0)
Phùng Tuệ Minh
Phùng Tuệ Minh 10 tháng 11 2018 lúc 14:35

Chia động từ trong ngoặc à?

Here you are! What are you doing here at this time of night?

Bình luận (0)
Ann Đinh
Ann Đinh 10 tháng 11 2018 lúc 20:50

câu này ở tiếng anh mà bn. Lần sau bn đưa vào tiếng aanh nhé .

Bình luận (0)
Thảo Phương
Thảo Phương CTV 10 tháng 11 2018 lúc 8:20

Lao động trong nông-lâm-ngư nghiệp ở nước ta lại đang có xu hướng chuyển dịch sang lao động trong công nghiệp, dịch vụ vì:

Nước ta đang có xu hướng chuyển dịch cơ cấu kinh tế từ nông-lâm-ngư nghiệp sang công nghiệp, dịch vụ do mục tiêu của nước ta là trở thành nước có CN hóa=> Công nghiệp, dịch vụ phát triển mạnh, nông-lâm-ngư nghiệp giảm .Các ngành công nghiệp, dịch vụ có mức lương tương đối ổn định không bấp bênh như nông-lâm-ngư nghiệp=>Người lao động có xu hướng chuyển dịch sang lao động trong công nghiệp, dịch vụ

Bình luận (0)
CVThan a1
CVThan a1 11 tháng 11 2018 lúc 10:32

vì nước ta đanh thực hiện chuyển dịch cơ cấu ngành

Bình luận (0)
Nguyễn Văn Đạt
Nguyễn Văn Đạt 11 tháng 9 2019 lúc 5:17

Vì: Hướng công nghiệp hóa , hiện đại hóa , tích cực

Bình luận (0)
Nguyễn Linh
Nguyễn Linh 25 tháng 10 2018 lúc 21:34

- Do mỗi nam đều bổ sung thêm một lượng lớn lao động nên dẫn tới tình trạng thiếu việc làm ---> Tạo nên sức ép rất lớn đối với nước ta

- Tỉ lệ thất nghiệp ở thành thị: 6%

- ~Do đặc điểm mùa vụ sủa sản xuất nông nghiệp và sự phát triển nghành nghề ở nông thôn còn hạn chế -----> Thiếu việc làm trở thành nét đặc trưng vùng nông thôn

Bình luận (0)
Huỳnh lê thảo vy
Huỳnh lê thảo vy 26 tháng 10 2018 lúc 17:32

Việc làm là một vấn đề kinh tế-xã hội lớn ở nước ta hiện nay. Sự đa dạng hóa các thành phần kinh tế, các ngành sản xuất, dịch vụ đã tạo ra mỗi năm gần 1 triệu việc làm mới. Tuy nhiên, tình trạng thất nghiệp, thiếu việc làm vẫn còn gay gắt. Năm 2005, tính trung bình cả nước, tỉ lệ thất nghiệp là 2,1%, tỉ lệ thiếu việc làm là 8,1%. Ở khu vực thành thị tỉ lệ thất nghiệp là 5,3%, ở nông thôn là 1,1%; tỉ lệ thiếu việc làm ở thành thị là 4,5%, ở nông thôn là 9,3%.

Những năm qua, nước ta tập trung giải quyết việc làm cho người lao động theo các hướng:

-Phân bố lại dân cư và nguồn lao động.

-Thực hiện tốt chính sách dân số, sức khỏe sinh sản.

-Thực hiện đa dạng hóa các hoạt động sản xuất (nghề truyền thống, thủ công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp…), chú ý thích đáng đến hoạt động của các ngành dịch vụ.

-Tăng cường hợp tác liên kết để thu hút vốn đầu tư nước ngoài, mở rộng sản xuất hàng xuất khẩu.

-Mở rộng, đa dạng hóa các loại hình đào tạo các cấp, các ngành nghề, nâng cao chất lượng đội ngũ lao động để họ có thể tự tạo những công việc hoặc tham gia vào các đơn vị sản xuất dễ dàng, thuận lợi hơn.

-Đẩy mạnh xuất khẩu lao động.

Bình luận (0)
Nguyễn Văn Đạt
Nguyễn Văn Đạt 10 tháng 9 2019 lúc 5:33

Vấn đề việc làm ở nước ta ngày càng trở nên gay gắt: tỉ lệ thất nghiệp, thiếu việc làm ngày càng tăng cao (d/c) trong khi đó:

- Lao động bổ sung hằng nằm lớn mà cơ cấu kinh tế chuyển dịch chậm nên số việc làm không đủ cho lao động

- Lao động thất nghiệp, thiếu việc làm tập trung ở lứa tuổi <30 do đó cần phải đào tạo trong khi vốn không thể đáp ứng.

- Đô thị hoá chưa hợp lí nên dân cư, lao động kéo ra thành phố làm cho vấn đề thất nghiệm ở thành phố càng trầm trọng

Vấn đề việc làm gay gắt nhất là ở ĐB sông Hồng, Bắc Trung Bộ,... đặc biệt là các thành phố lớn

Hậu quả của vấn đề việc làm: thu nhập/người thấp, chất lượng cuộc sống giảm, nảy sinh nhiều vấn đề xã hội ...

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN