Bài 4 : Lao động và việc làm. Chất lượng cuộc sống

Ngọc Hnue
Ngọc Hnue 5 tháng 11 2019 lúc 11:05

Hỏi đáp Địa lý

BIỂU ĐỒ THỂ HIỆN CƠ CẤU SỬ DỤNG LAO ĐỘNG THEO NGÀNH Ở NƯỚC TA NĂM 1989 VÀ 2003

Chúc em học tốt!

Bình luận (0)
diuhuyn
diuhuyn CTV 29 tháng 10 2019 lúc 12:02

Thế mạnh

- Số lượng: dân số hoạt động kinh tế chiếm tỉ lệ lớn (42,5 triệu lao động năm 2005, 45,0 triệu lao động năm 2008). Mỗi năm nước ta có thêm hơn 1 triệu lao động, đây là nguồn nhân lực vô cùng quan trọng để phát triển kinh tế.

- Chất lượng nguồn lao động tăng lên:

+ Lao động qua đào tạo tăng lên từ 12,3% (1996) lên 25% (2005).

+ Người lao động cần cù, sáng tạo, tiếp thu nhanh các thành tựu khoa học kĩ thuật, có kinh nghiệm sản xuất phong phú được tích lũy qua nhiều thế hệ (về sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp...).

- Tỉ lệ thất nghiệp và thiếu việc làm đang giảm.

- Cơ cấu lao động đang có sự chuyển dịch theo hướng tích cực trong cơ cấu lao động theo khu vực và thành phần kinh tế.

# Loigiaihay

Bình luận (0)
diuhuyn
diuhuyn CTV 29 tháng 10 2019 lúc 12:05

Thế mạnh

- Số lượng: dân số hoạt động kinh tế chiếm tỉ lệ lớn (42,5 triệu lao động năm 2005, 45,0 triệu lao động năm 2008). Mỗi năm nước ta có thêm hơn 1 triệu lao động, đây là nguồn nhân lực vô cùng quan trọng để phát triển kinh tế.

- Chất lượng nguồn lao động tăng lên:

+ Lao động qua đào tạo tăng lên từ 12,3% (1996) lên 25% (2005).

+ Người lao động cần cù, sáng tạo, tiếp thu nhanh các thành tựu khoa học kĩ thuật, có kinh nghiệm sản xuất phong phú được tích lũy qua nhiều thế hệ (về sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp...).

- Tỉ lệ thất nghiệp và thiếu việc làm đang giảm.

- Cơ cấu lao động đang có sự chuyển dịch theo hướng tích cực trong cơ cấu lao động theo khu vực và thành phần kinh tế.

Hạn chế :

- Chất lượng lao động chưa cao, chưa đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, đội ngũ cán bộ quản lí, công nhân kĩ thuật lành nghề còn ít so với sự phát triển kinh tế hiện nay.

- Tỉ lệ thất nghiệp ở thành thị và thiếu việc làm ở nông thôn cao.

- Cơ cấu lao động theo khu vực kinh tế còn chuyển dịch chậm.

Loigiaihay.com

Bình luận (0)
nguyễn thành
nguyễn thành 29 tháng 10 2019 lúc 12:16

a) Thế mạnh

- Số lượng: dân số hoạt động kinh tế chiếm tỉ lệ lớn (42,5 triệu lao động năm 2005, 45,0 triệu lao động năm 2008). Mỗi năm nước ta có thêm hơn 1 triệu lao động, đây là nguồn nhân lực vô cùng quan trọng để phát triển kinh tế.

- Chất lượng nguồn lao động tăng lên:

+ Lao động qua đào tạo tăng lên từ 12,3% (1996) lên 25% (2005).

+ Người lao động cần cù, sáng tạo, tiếp thu nhanh các thành tựu khoa học kĩ thuật, có kinh nghiệm sản xuất phong phú được tích lũy qua nhiều thế hệ (về sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp...).

- Tỉ lệ thất nghiệp và thiếu việc làm đang giảm.

- Cơ cấu lao động đang có sự chuyển dịch theo hướng tích cực trong cơ cấu lao động theo khu vực và thành phần kinh tế.

b) Hạn chế :

- Chất lượng lao động chưa cao, chưa đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, đội ngũ cán bộ quản lí, công nhân kĩ thuật lành nghề còn ít so với sự phát triển kinh tế hiện nay.

- Tỉ lệ thất nghiệp ở thành thị và thiếu việc làm ở nông thôn cao.

- Cơ cấu lao động theo khu vực kinh tế còn chuyển dịch chậm.

Bình luận (0)
Lương Đông Nghi
Lương Đông Nghi 22 tháng 10 2019 lúc 19:12

Vì:

Nước ta là nước đông dân (hơn 90 triệu người), nguồn lao động dồi dào (hơn 50% tổng số dân), mỗi năm tăng thêm hơn 1 triệu lao động. Nền kinh tế tuy có nhiều chuyển biến tích cực nhưng còn chậm phát triển, chưa tạo ra đủ việc làm cho số lao động tăng thêm hàng năm. Các lí do khác: Trình độ người lao động còn hạn chế, việc đào tạo chưa đáp ứng được nhu cầu…

giải pháp:

Phân bố lại dân cư và nguồn lao động; thực hiện tốt chính sách dân số, sức khỏe sinh sản. Đa dạng hóa các hoạt động sản xuất; tăng cường hợp tác để thu hút vốn đầu tư nước ngoài, mở rộng xuất khẩu. Mở rộng các loại hình và nâng cao chất lượng đào tạo; đẩy mạnh xuất khẩu lao động.
Bình luận (0)
Ngọc Hnue
Ngọc Hnue 23 tháng 10 2019 lúc 9:01

Việc làm là vấn đề gay gắt ở nước ta vì:

- Tỉ lệ thất nghiệp, thiếu việc làm ở nước ta lớn (dẫn chứng số liệu)

- Trong khi đó:

+ Lao động bổ sung hàng năm lớn và cơ cấu kinh tế chuyển dịch chậm --> số việc làm không đủ cho lao động

+ Lao động thất nghiệp, thiếu việc làm tập trung ở lứa tuổi <30 --> cần đạo tạo trong khi vốn không thể đáp ứng

+ Đô thị hóa chưa hợp lí --> dân cư lao động kéo ra thành phố làm cho vấn đề thất nghiệp ở thành phố càng trầm trọng

+ Việc làm gay gắt nhất là ở Đồng bằng sông Hồng, Bắc Trung Bộ,.. đặc biệt là các thành phố lướn

- Hậu quả của thất nghiệp và thiếu việc làm là thu nhập/người thấp, chất lượng cuộc sống không cao, nảy sinh nhiều vấn đề xã hội...

Chúc em học tốt!

Bình luận (0)
Ngọc Hnue
Ngọc Hnue 23 tháng 10 2019 lúc 9:04

Một số giải pháp để giải quyết vấn đề việc làm ở nước ta là:

- Phân bố lại dân cư và lao động

- Thực hiện tốt chính sách dân số, sức khỏe sinh sản

- Thực hiện đa dạng hóa các hoạt động sản xuất, chú ý thích đáng đến hoạt động của các ngành dịch vụ

- Tăng cường hợp tác liên kết để thu hút vốn đầu tư nước ngoài, mở rộng sản xuất hàng xuất khẩu

- Mở rộng, đa dạng các loại hình đào tạo các cấp, các ngành nghề, nâng cao chất lượng đội ngũ lao động để họ có thể tự tạo những công việc hoặc tham gia vào các đơn vị sản xuất dễ dàng, thuận lợi hơn

- Đẩy mạnh xuất khẩu lao động

Chúc em học tốt!

Bình luận (0)
Nguyễn Văn Đạt
Nguyễn Văn Đạt 22 tháng 10 2019 lúc 19:56

Nguyên nhân dẫn tới tình trạng thiếu việc làm ở nông thôn cao là do ở nông thôn làm nông nghiệp là chính, do đặc điểm về thời gian canh tác nên nhiều thời gian trống. Trong khi đó, hoạt động dịch vụ nông nghiệp, phi nông nghiệp còn hạn chế khó chuyển đổi lao động lúc nông nhàn.

Bình luận (0)
Chiharu
Chiharu 1 tháng 10 2019 lúc 22:05

- sử dụng lao động theo ngành kinh tế:

Phần lớn lao động nước ta hoạt động trong ngành nông lâm ngư nghiệp , lao động hoạt động trong công nghiệp dịch vụ chiếm tỉ lệ thấp.

- Tuy nhiên trong những năm gần đây cơ câu slao động nước ta đang có những thay đổi theo chiều hướng tăng tỉ lệ lao động hhoạt động trong công nghiệp - Dvụ, giảm tỉ lệ lao động hđ trong N-L-NN. Tuy nhiên lao động hđ trong N-L-NN là chủ yếu .

- sử dụng lao động theo thành phần kinh tế:

kt nhà nước , tập thể, cá thể, tư nhân , có vốn đầu tư nước ngoài

Hiện nay phần lớn lao động tập trung trong các khu vực kinh tế tư nhân , tạo ra sự chuyển dịch cơ cấu từ kinh tế nhà nước sang khu vực kinh tế ngoài quốc doanh.

Bình luận (0)
Chiharu
Chiharu 1 tháng 10 2019 lúc 22:07

- nâng cao chất lượng cuộc sống để hoàn thiện đời sống nhân dân , thúc đẩy kinh tế phát triển.

Bình luận (0)
ĐỖ CHÍ DŨNG
ĐỖ CHÍ DŨNG 27 tháng 9 2019 lúc 10:42

Sự hợp tác của Việt Nam với các nước Đông Nam Á:

+ Khi tham gia tăng tốc độ mậu dịch.

+ Xuất khẩu gạo ra các nước ASEAN.

+ Thúc đẩy hợp tác quan hệ giữa các nước ASEAN, thường xuyên giúp đỡ nước bạn khi gặp khó khăn.

+ Tham gia dự án hành lang Đông –Tây xóa đói giảm nghèo.

+ Quan hệ với các nước ASEAN trong thông tin, văn hóa, ...

Bình luận (0)
Nguyễn Huyền Trâm
Nguyễn Huyền Trâm 23 tháng 9 2019 lúc 20:51

Tình trạng thiếu việc làm là đặc trưng ở vùng nào của nước ta ?

=> Tình trạng thiếu việc làm là đặc trưng ở vùng đồng bằng sông Hồng

Bình luận (0)
Lunox (Giai điệu ngân hà)
Lunox (Giai điệu ngân hà) 23 tháng 9 2019 lúc 20:15

Tình trạng thiếu việc làm là đặc trưng ở vùng nông thôn

Bình luận (0)
Lê Mai Linh
Lê Mai Linh 25 tháng 9 2019 lúc 22:28

ở vùng đồng bằng sông Hồng

Bình luận (0)
Lunox (Giai điệu ngân hà)
Lunox (Giai điệu ngân hà) 18 tháng 9 2019 lúc 20:11

Nhận xét về nguồn lao động nước ta:

- Về số lượng: Từ năm 2000 đến năm 2014, số lượng lao động nước ta có xu hướng tăng từ 38,5 triệu người lên 53,7 triệu người. năm 2014 tỉ lệ lao động chiếm 59% trong tổng số dân.

- Về phân bố: Lao động nước ta chủ yếu sống ở nông thôn chiếm 69,3% năm 2014.

- Về chất lượng: Chất lượng lao động của nước ta còn nhiều hạn chế, năm 2014 tỉ lệ lao động đã qua đào tạo của nước ta chỉ chiếm 18,6% trong tổng số lao động.

Bình luận (0)
Nguyễn Văn Đạt
Nguyễn Văn Đạt 19 tháng 9 2019 lúc 5:28

Nhận xét về lao động nước ta: – Lực lượng lao động của nước ta còn có nhiều hạn chế về trình độ chuyên môn và tay nghề, đặc biệt là đội ngũ cán bộ quản lí, công nhân kĩ thuật lành nghề còn thiếu nhiều. Số lao động không qua đào tạo còn chiếm một tỉ lệ cao trong tổng số lao động, năm 2003 chiếm tới 78,8%. – Lực lượng lao động đã qua đào tạo chỉ chiếm có 21,2%, thấp hơn nhiều lần tỉ lệ lao động không qua đào tạo. Giải pháp để nâng cao chất lượng cho lực lượng lao động nước ta. – Mở các trung tâm đào tạo, hướng nghiệp, dạy nghề ở các địa phương. – Tư vấn lao động và tìm kiếm việc làm cho người lao động. – Có kế hoạch đào tạo hợp lí và có chiến lược đầu tư mở rộng đào tạo, dạy nghề.

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN