Bài 4 : Các nước Châu Á

Phương Dung
Phương Dung 1 tháng 1 lúc 14:50

Tình hình chung ở châu Phi

- Sau Chiến tranh, phong trào đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân, đòi độc lập diễn ra sôi nổi.

+ Diễn ra sớm nhất ở vùng Bắc Phi. Khởi đầu là cuộc binh biến ở Ai Cập (7-1952), cuộc dấu tranh vũ trang kéo dài 8 năm của nhân dân An- giê-ri (1954-1962).

 

+ Tiếp theo, phong trào đấu tranh giành độc lập của nhân dân ở khắp châu Phi diễn ra mạnh mẽ.

- Năm 1960 được gọi là "Năm châu Phi" với 17 nước tuyên bố dộc lập.

- Năm 1975, hệ thống thuộc địa cùa Bồ Đào Nha tan rã, ra đời các quốc gia độc lập: Ăng-gô-la, Mô-dăm-bích... và xóa bỏ chế độ phân biệt chủng tộc (A-pác-thai) ở cộng hoà Nam Phi (1993).

- Sau khi giành độc lập, các nước châu Phi bẳt tay vào công cuộc xây dựng đất nước, nhưng chưa thay đổi được tình trạng đói nghèo, lạc hậu.

- Từ cuối những năm 80, tình hình châu Phi ngày càng khó khăn và không ổn định như:

+ Xung đột, nội chiến, đói nghèo, nợ nần vả bệnh tật...

+ Chia rẽ và xung đột, nội chiến đã và đang làm cho các nước châu Phi ngày càng khó khăn, lâm vào những thảm hoạ đau.

- Đã hình thành tổ chức khu vực - tổ chức thống nhất châu Phi, nay gọi là Liên minh châu Phi (AU).

Bình luận (0)
Phương Dung
Phương Dung 1 tháng 1 lúc 14:51

Tình hình chung ở châu Á

- Từ sau chiến tranh thế giới thứ hai, cao trào đấu tranh giải phóng dân tộc vùng nổ mạnh mẽ, đến những năm 50, phần lớn các nước châu Á đã giành được độc lập.

Gần suốt nửa sau thế kỉ XX, tình hình châu Á không ổn định bởi các cuộc chiến tranh xâm lược của các nước đế quốc, nhất là khu vực Đông Nam Á và Tây Á (còn gọi là Trung Đông).

Sau “chiến tranh lạnh”, ở một số nước châu Á đã xảy ra cuộc xung đột tranh chấp biên giới, lãnh thổ hoặc các phong trào li khai với những hành động khủng bố dã man.

Nhiều nước châu Á đạt được sự tăng trưởng nhanh chóng về kinh tế như Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Sin – ga – po, Ma – lai – xi – a và Thái Lan

Bình luận (0)
Phương Dung
Phương Dung 22 tháng 12 2020 lúc 11:57

Những nhiệm vụ chính của Liên hợp quốc bao gồm:

- Duy trì hòa bình và an ninh thế giới.

- Phát triển mối quan hệ hữu nghị giữa các dân tộc trên cơ sở tôn trọng độc lập chủ quyền các dân tộc.

- Hợp tác quốc tế về kinh tế, văn hóa, xã hội và nhân đạo.

Vai trò

• Giữ gìn hòa bình và an ninh quốc tế

• Giải quyết các vụ tranh chấp và xung đột ở nhiều khu vực.

• Đấu tranh xóa bỏ chủ nghĩa thực dân và chủ nghĩa phân biệt chủng tộc.

• Giúp đỡ các nước phát triển kinh tế,văn hóa, khoa học kĩ thuật

Bình luận (0)
thaonguyen
thaonguyen 8 tháng 12 2020 lúc 15:23

*các nước châu Á

Bình luận (0)
Nguyễn Minh Châu
Nguyễn Minh Châu 20 tháng 12 2020 lúc 12:25

tình hình chính trị :

- Từ sau chiến tranh thế giới thứ 2, phong trào giải phóng dân tộc ở châu á phát triển mạnh mẽ

- từ những năm 50 của thế kỉ XX, Châu Á bước vào giai đoạn không ổn định bởi diễn ra nhiều cuộc chiến tranh xâm lược của đế quốc nhất là khu vực Đông Nam Á, Tây Á

- Sau khi chiến tranh lạnh kết thúc, một số nước Châu Á đã diễn ra xung đột tranh chấp biên giới lãnh thổ và các phong trào li khai (Ấn Độ, Pakistan, Trung Đông,...)

- Hiện nay, khu vực châu á vẫn chưa hoàn toàn ổn định vì còn có sự tranh chấp xung đột về lãnh thổ biên giới, biển Đông 

Bình luận (0)
Phương Dung
Phương Dung 10 tháng 11 2020 lúc 1:48

Các nước asean hiện nay cần hợp tác tốt vs nhau để cùng phát triển trong đó cũng có những thuận lợi và thử thách để các nước mắt cùng nhau có những biện pháp để cùng cho đất nước đi lên

Bình luận (0)
Phương Dung
Phương Dung 2 tháng 11 2020 lúc 18:40
Giới thiệu khái quát về Châu Á Đất rộng, người đông, tài nguyên phong phú; trước chiến tranh thế giới thứ hai chịu sự bóc lột và nô dịch nặng nề của đế quốc thực dân, đời sống nhân khổ cực… Sau chiến tranh thế giới thứ hai, phong trào giải phóng dân tộc ở châu Á phát triển mạnh, hầu hết các nước đã giành được độc lập. Sau khi giành được độc lập, các nước châu Á bước vào thời kỳ xây dựng theo nhiều con đường khác nhau nhưng đều đạt được thành tựu to lớn. Chứng minh sự tăng trưởng về kinh tế

Trung Quốc

Từ khi tiến hành cải cách mở cửa đến nay, nền kinh tế phát triển nhanh chóng tăng trưởng cao nhất thế giới; GDP hàng năm tăng 9,6% đứng thứ 7 thế giới… Đời sống nhân dân nâng cao rõ rệt. Từ 1978 đến 1997 thu nhập bình quân đầu người ở nông thôn tăng 133,6 đến 2090 nhân dân tệ; ở thành phố từ 343,4 lên 5160,3 nhân dân tệ.

Một số nước khác

Sin-ga-po: Từ 1965 đến 1973 kinh tế tăng trưởng 12% trở thành “con rồng ở châu Á”. Ma-lai-xi-a: Từ 1963 đến 1983 tăng trưởng kinh tế 6,3%. Thái Lan: Từ 1987 đến 1990 tăng trưởng 11,4%.

Kết luận: Với sự tăng trưởng kinh tế nhanh chóng của các nước châu Á tiêu biểu là Ấn Độ, Trung Quốc và các nước Đông Nam Á nên nhiều người dự đoán “Thế kỷ XXI sẽ là thế kỉ của châu Á”…

Bình luận (0)
๖ۣۜD๖ۣۜU๖ۣۜYTHÀNH ĐÀO
๖ۣۜD๖ۣۜU๖ۣۜYTHÀNH ĐÀO 21 tháng 10 2020 lúc 19:20

Ngày 1/10/1949, nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa ra đời mang ý nghĩa vô cùng to lớn:

* Đối với Trung Quốc:

- Kết thúc ách nô dịch hơn 100 năm của đế quốc và hàng nghìn năm của chế độ phong kiến.

- Đưa đất nước Trung Hoa bước vào kỷ nguyên độc lập, tự do.

* Đối với thế giới:

- Hệ thống xã hội chủ nghĩa được nối liền từ châu Âu sang châu Á.

- Cỗ vũ phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới, đặc biệt là Đông Nam Á.

Bình luận (0)
Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN