Bài 4-5. Lai hai cặp tính trạng - Hỏi đáp

Câu 1:a. Căn cứ vào đâu Menđen cho rằng các tính trạng màu sắc và hình dạng hạt đậu trong thí nghiệm của mình, di truyền độc lập với nhau?

b. Ở một loài thực vật, khi cho lai các cây cao_quả vàng với cây thấp_quả đỏ người ta thu được F1. Cho F1 lai với nhau thu được F2 gồm 4 lại kiểu hình với 3648 cây, trong đó có 2050 cây cao_quả đỏ. Biết mỗi gen qui định 1 tính trạng.

- Xác định qui luật di truyền chi phối phép lai và kiểu gen của phép lai trên.

- Không cần viết sơ đồ lai, hãy cho biết trong số các cây cao_quả đỏ ở F2 tỉ lệ cây cao_quả đỏ thuần chủng là bao nhiêu?

Câu 2:Ở người, gen A qui định tóc xoăn là tính trạng trội hoàn toàn so với gen a qui định tóc thẳng, gen B qui định tầm vóc thấp là trội hoàn toàn so với gen b qui định tầm vóc cao.

* Liên quan đến tính trạng nhóm máu có 4 kiểu hình:

- Máu A do gen IA qui định.

- Máu B do gen IB qui định.

- Máu O tương ứng với kiểu gen IOIO.

- Máu AB tương ứng với kiểu gen IAIB.

Biết rằng IA và IB đều trội hoàn toàn so với IO, các cặp gen qui định các tính trạng trên nằm trên các cặp NST thường khác nhau.

1. Tổ hợp cả 3 tính trạng nói trên thì ở loài người có bao nhiêu kiểu gen và bao nhiêu kiểu hình?

2. Nếu bố mẹ đều có tầm vóc thấp, mang máu B; trong đó các con sinh ra có đứa con có tầm vóc cao, mang máu O thì kiểu gen của bố mẹ như thế nào? Xác định những kiểu gen có thể xuất hiện ở con?

3. Nếu bố có tóc xoăn, tầm vóc cao, mang máu A và mẹ có tóc thẳng, tầm vóc thấp, mang máu B trong số các con sinh ra có đứa tóc thẳng, tầm vóc cao, máu O thì kiểu gen của bố mẹ như thế nào?

Được cập nhật 9 giờ trước (20:01) 0 câu trả lời
Click để xem thêm, còn nhiều lắm! Gửi câu hỏi

...

Dưới đây là những câu hỏi có bài toán hay do Hoc24 lựa chọn.

Building.