Bài 4-5. Lai hai cặp tính trạng - Hỏi đáp

Người hay giúp bạn khác trả lời bài tập sẽ trở thành học sinh giỏi. Người hay hỏi bài thì không. Còn bạn thì sao?

GIẢI HỘ MÌNH VỚI , CHÂN THÀNH CẢM ƠN!

Bài 13 : Ở một loài côn trùng , hai cặp tính trạng gen qui định hai cặp tính trạng về màu lông và độ dài cánh di truyền đọc lập với nhau và nằm trê NST thường.

Tính trạng lông đen trội ko hoàn toàn so với lông trắng, lông xám là tính trạng trung gian.

Tính trạng cánh dài trội hoàn toàn so với tính trạng cánh ngắn.

Lập sơ đồ lai của P để xác định F1 trong mỗi trường hợp sau đây:

th1:

Bố lông đen , cánh dài , mẹ lông xám, cánh ngắn.

th2

Bố lông xám, cánh dài , mẹ lông trắng, cánh ngắn.

Bài 14 : Ở cà chua:

Gen A qui định thân cao trội hoàn toàn so với gen a qui định thân thấp .

Gen B qui định quả đỏ trội hoàn toàn so với gen b qui định quả vàng.

Cho cây thuần chủng có thân cao, quả đỏ giao phấn với cây có thân thấp , quả vàng thu đc F1.

Tiếp tục cho F1 giao phấn với nhau.

Hãy lập sơ đồ lai từ P để xác định tỉ lệ kiểu gen và tỉ lệ kiểu hình của F2. Biết rằng hai cặp tính trạng về chiều cao cây và màu sắc di truyền độc lập với nhau.

Bài 15 : Ở một thứ bí, xét hai cặp tính trạng di truyền về hình dạng quả và về màu hoa , người ta lập quy ước như sau :

- Về dạng quả: AA : quả tròn ; Aa : quả dẹt ; aa : quả dài

- Về màu hoa : B- : hoa vàng ; bb : hoa trắng

a. Hãy nêu đặc điểm di truyền của mỗi cặp tính trạng nói trên.

b.Cho giao phấn giữa cây bí có quả tròn , hoa trắng với cây bí thuần chủng có quả dài, hoa vàng thu được F1, tiếp tục cho F1 giao phấn với nhau.

Hãy lập sơ đồ lai để xác định tỉ lệ kiểu hình, kiểu gen của F2

c. Nếu cho F1 lai phân tích thì kết quả thu được sẽ như thế nào ?

Biết hai cặp tính trạng trên di truyền đọc lập với nhau.

Bài 16 : Ở bắp, hai cặp tính trạng chiều cao thân cây và màu sắc hạt di truyền độc lạp với nhau .

Khi cho cây bắp có thân cao , hạt trắng giao phấn với cây bắp có thân thấp hạt vàng thu được các cây đời F1 đề đồng loạt có thân cao , hạt vàng.

a. Có thể kết luận gì về phép lai ? Lập sơ đồ lai minh họa.

b . Cho các cây F1 nói trên lai với cây có kiểu gen và kiểu hình như thế nào để F2 thu được 4 tổ hợp tử. Giải thích và lập sơ đồ minh họa.

MÌNH CHỈ MỚI HỌC LỚP 9 CHƯA CÓ KINH NGHIỆM MỌI NGƯỜI GIẢI RÕ CHO MÌNH CHÚT NHÉ , CẢM ƠN !ngaingung

Được cập nhật 4 tháng 9 lúc 21:25 6 câu trả lời
Click để xem thêm, còn nhiều lắm! Gửi câu hỏi

...

Dưới đây là những câu hỏi có bài toán hay do Hoc24 lựa chọn.

Building.