Bài 39. Quyết - Cây dương xỉ

Lee Hà
Lee Hà 15 tháng 6 2020 lúc 16:21

Có thân rễ lá thực sự, có mạch dẫn, sinh sản bằng bào tử. Quyết tiến hóa hơn rêu ở chỗ đã có đủ thân, rễ, lá và có mạch dẫn.

Bình luận (0)
Havee_😘💗
Havee_😘💗 3 tháng 6 2020 lúc 19:29

Dương xỉ thuộc nhóm Quyết được nhận ra nhờ đặc điểm:

A. Sinh sản bằng bào tử

B. Lá non cuộn tròn ở đầu, có nhiều lông tơ trắng

C. Túi bào tử ở mặt dưới lá già

D. Thân không phân nhánh

Bình luận (0)
Trúc Giang
Trúc Giang CTV 2 tháng 6 2020 lúc 13:45

Cơ quan sinh dưỡng của dương xỉ :

- Thân rễ

- Lá đa dạng, lá non thường cuộn tròn ở đầu như vòi voi.

- Có mạch dẫn

Cơ quan sinh sản:

- Sinh sản bằng bào tử.

- Túi bào tử họp thành ổ túi nằm ỏ mặt dưới lá.

- Bào tử được hình thành trước khi thụ tinh.

- Bào tử phát triển thành nguyên tán.

Bình luận (0)
B.Thị Anh Thơ
B.Thị Anh Thơ 21 tháng 5 2020 lúc 22:33

Hạt trần :

- Có cơ quan sinh dưỡng phức tạp :

+ Rể cọc to khoẻ.

+ Thân gỗ cao to, nhiều cành, vỏ ngoài nâu, xù xì.

+ Lá hình kim, mọc 2 đến 3 lá trên 1 cành ngắn.

- Có mạch dẫn phát triển.

Nhóm quyết :

+ Quyết: đã có rễ, thân, lá thật và có mạch dẫn

+ Sinh sản bằng bào tử nằm ở mặt dưới của lá, có vòng cơ dày để giải phóng bào tử khi chín

Bình luận (0)
Vũ Ngọc Diệp
Vũ Ngọc Diệp 19 tháng 5 2020 lúc 20:57

⇒ Tảo (hay cỏ biển) là một nhóm thực vật lớn và đa dạng, bao gồm các sinh vật thông thường là tự dưỡng, gồm một hay nhiều tế bào có cấu tạo đơn giản, có màu khác nhau, luôn luôn có chất diệp lục nhưng chưa có rễ, thân, lá. ... Tảo không có mô dẫn truyền. Nhóm tảo có trên 20.000 loài hiện sống trên Trái Đất.

Bình luận (0)
Chu Ngọc Minh Châu
Chu Ngọc Minh Châu 5 tháng 6 2020 lúc 15:34

dương xỉ nhé bn

Bình luận (0)
Loading...