Bài 39. Quyết - Cây dương xỉ

Laville Venom
19 tháng 5 lúc 20:48

Tham khảo

RêuDương xỉ

+ Rễ giả+ Rễ thật
+ Thân không phân nhánh, chưa có mạch dẫn+ Có mạch dẫn làm chức năng vận chuyển nước
+ Chưa có hoa+ Lá già cuống dài, lá non xoăn lại
+ Cấu tạo đơn giản+ Cấu tạo phức tạp
Bình luận (0)
Phùng Công Anh
19 tháng 5 lúc 21:19

                         Rêu                                                 Dương xỉ

+ Rễ giả+ Rễ thật
+ Thân không phân nhánh, chưa có mạch dẫn+ Có mạch dẫn làm chức năng vận chuyển nước
+ Chưa có hoa+ Lá già cuống dài, lá non xoăn lại
+ Cấu tạo đơn giản+ Cấu tạo phức tạp
Bình luận (0)
Phùng Công Anh
19 tháng 5 lúc 21:20

                       Rêu                          |                     Dương xỉ

+ Rễ giả|+ Rễ thật
+ Thân không phân nhánh, chưa có mạch dẫn|+ Có mạch dẫn làm |chức năng vận chuyển |nước
+ Chưa có hoa|+ Lá già cuống dài, lá |non xoăn lại
+ Cấu tạo đơn giản+ Cấu tạo phức tạp
Bình luận (0)
Laville Venom
8 tháng 5 lúc 11:18

undefined

Bình luận (4)
Maximilian
8 tháng 5 lúc 10:36

Cơ quan sinh dưỡng của cây dương xỉ:
Gồm rễ, thân, lá.
+ rễ chùm: gồm nhiều rễ con dài bằng nhau, thường mọc tóa ra từ gốc thân thành một chùm.
+ thân: màu nâu, có phủ những lông nhỏ.
+ lá: có nhữnh đốm nhỏ màu xanh đến nâu đậm.
Cơ quan sinh sản của dương xỉ là túi bào tử.

Bình luận (1)
Laville Venom
8 tháng 5 lúc 10:37

Cơ quan sinh dưỡng của cây dương xỉ:
Gồm rễ, thân, lá.
+ rễ chùm: gồm nhiều rễ con dài bằng nhau, thường mọc tóa ra từ gốc thân thành một chùm.
+ thân: màu nâu, có phủ những lông nhỏ.
+ lá: có nhữnh đốm nhỏ màu xanh đến nâu đậm.
Cơ quan sinh sản của dương xỉ là túi bào tử.

Bình luận (0)
↬ Mizu (○` 3′○)💨
3 tháng 5 lúc 14:30

- Cây một lá mầm: có rễ chùm, thân cỏ hoặc thân cột, gân lá hình cung hoặc song song và hoa thường có 4 hoặc 5 cánh.

Ví dụ: lúa, ngô, rẻ quạt...

- Cây hai lá mầm: có rễ cọc, thân gỗ, thân cỏ hoặc thân leo, gân lá hình mạng và hoa thường có 3 hoặc 6 cánh.

Ví dụ: Dừa cạn, rau má, cải, nhãn...

Bình luận (0)
Tên ngànhĐặc điểm chung
Tảo

- Cơ thể gồm một hoặc nhiều tế bào.

- Cấu tạo rất đơn giản.

- CÓ hai màu khác nhau và luôn có chất diệp lục.

- Hầu hết sống ở nước.

Rêu

- Đã có thân, lá.

- Caai tạo đơn giản: thân không phân nhánh, chưa có mạch dẫn, chưa có rễ chính thức, chưa có hoa.

- Sinh sản bằng bào tử.

- Chỉ sống được ở nơi ẩm ướt.

Quyết

- Đã có thân, rễ, lá thật và có mạch dẫn.

- Sinh sản bằng bào tử. Bào tử mọc thành nguyên tản và cây con mọc ra từ nguyên tản sau quá trình thụ tinh.

Hạt trần

- Thân gỗ, có mạch dẫn.

- Sinh sản bằng hạt nằm lộ trên các lá noãn hở.

- Chưa có hoa và quả.

Hạt kín

- Cơ quan sinh dưỡng phát triển đa dạng, trong thân có mạch dẫn hoàn thiện.

- Có hoa, quả. Hạt nằm trong quả ( trước đó là noãn hoàng nằm trong bầu là một ưu thế của các cây hạt kín, vì nó được bảo vệ tốt hơn. Hoa và quả có rất nhiều dạng khác nhau.

Bình luận (1)
Genj Kevin
19 tháng 4 lúc 21:07
Tên ngànhĐặc điểm chung
Tảo

- Cơ thể gồm một hoặc nhiều tế bào.

- Cấu tạo rất đơn giản.

- CÓ hai màu khác nhau và luôn có chất diệp lục.

- Hầu hết sống ở nước.

Rêu

- Đã có thân, lá.

- Caai tạo đơn giản: thân không phân nhánh, chưa có mạch dẫn, chưa có rễ chính thức, chưa có hoa.

- Sinh sản bằng bào tử.

- Chỉ sống được ở nơi ẩm ướt.

Quyết

- Đã có thân, rễ, lá thật và có mạch dẫn.

- Sinh sản bằng bào tử. Bào tử mọc thành nguyên tản và cây con mọc ra từ nguyên tản sau quá trình thụ tinh.

Hạt trần

- Thân gỗ, có mạch dẫn.

- Sinh sản bằng hạt nằm lộ trên các lá noãn hở.

- Chưa có hoa và quả.

Hạt kín

- Cơ quan sinh dưỡng phát triển đa dạng, trong thân có mạch dẫn hoàn thiện.

- Có hoa, quả. Hạt nằm trong quả ( trước đó là noãn hoàng nằm trong bầu là một ưu thế của các cây hạt kín, vì nó được bảo vệ tốt hơn. Hoa và quả có rất nhiều dạng khác nhau.

Bình luận (1)
Hà phước Thiên
19 tháng 5 lúc 14:24
Tên ngànhĐặc điểm chung
Tảo

- Cơ thể gồm một hoặc nhiều tế bào.

- Cấu tạo rất đơn giản.

- CÓ hai màu khác nhau và luôn có chất diệp lục.

- Hầu hết sống ở nước.

Rêu

- Đã có thân, lá.

- Caai tạo đơn giản: thân không phân nhánh, chưa có mạch dẫn, chưa có rễ chính thức, chưa có hoa.

- Sinh sản bằng bào tử.

- Chỉ sống được ở nơi ẩm ướt.

Quyết

- Đã có thân, rễ, lá thật và có mạch dẫn.

- Sinh sản bằng bào tử. Bào tử mọc thành nguyên tản và cây con mọc ra từ nguyên tản sau quá trình thụ tinh.

Hạt trần

- Thân gỗ, có mạch dẫn.

- Sinh sản bằng hạt nằm lộ trên các lá noãn hở.

- Chưa có hoa và quả.

Hạt kín

- Cơ quan sinh dưỡng phát triển đa dạng, trong thân có mạch dẫn hoàn thiện.

- Có hoa, quả. Hạt nằm trong quả ( trước đó là noãn hoàng nằm trong bầu là một ưu thế của các cây hạt kín, vì nó được bảo vệ tốt hơn. Hoa và quả có rất nhiều dạng khác nhau.

Tên ngànhĐặc điểm chung
Tảo

- Cơ thể gồm một hoặc nhiều tế bào.

- Cấu tạo rất đơn giản.

- CÓ hai màu khác nhau và luôn có chất diệp lục.

- Hầu hết sống ở nước.

Rêu

- Đã có thân, lá.

- Caai tạo đơn giản: thân không phân nhánh, chưa có mạch dẫn, chưa có rễ chính thức, chưa có hoa.

- Sinh sản bằng bào tử.

- Chỉ sống được ở nơi ẩm ướt.

Quyết

- Đã có thân, rễ, lá thật và có mạch dẫn.

- Sinh sản bằng bào tử. Bào tử mọc thành nguyên tản và cây con mọc ra từ nguyên tản sau quá trình thụ tinh.

Hạt trần

- Thân gỗ, có mạch dẫn.

- Sinh sản bằng hạt nằm lộ trên các lá noãn hở.

- Chưa có hoa và quả.

Hạt kín

- Cơ quan sinh dưỡng phát triển đa dạng, trong thân có mạch dẫn hoàn thiện.

- Có hoa, quả. Hạt nằm trong quả ( trước đó là noãn hoàng nằm trong bầu là một ưu thế của các cây hạt kín, vì nó được bảo vệ tốt hơn. Hoa và quả có rất nhiều dạng khác nhau.v

Tên ngànhĐặc điểm chung
Tảo

- Cơ thể gồm một hoặc nhiều tế bào.

- Cấu tạo rất đơn giản.

- CÓ hai màu khác nhau và luôn có chất diệp lục.

- Hầu hết sống ở nước.

Rêu

- Đã có thân, lá.

- Caai tạo đơn giản: thân không phân nhánh, chưa có mạch dẫn, chưa có rễ chính thức, chưa có hoa.

- Sinh sản bằng bào tử.

- Chỉ sống được ở nơi ẩm ướt.

Quyết

- Đã có thân, rễ, lá thật và có mạch dẫn.

- Sinh sản bằng bào tử. Bào tử mọc thành nguyên tản và cây con mọc ra từ nguyên tản sau quá trình thụ tinh.

Hạt trần

- Thân gỗ, có mạch dẫn.

- Sinh sản bằng hạt nằm lộ trên các lá noãn hở.

- Chưa có hoa và quả.

Hạt kín

- Cơ quan sinh dưỡng phát triển đa dạng, trong thân có mạch dẫn hoàn thiện.

- Có hoa, quả. Hạt nằm trong quả ( trước đó là noãn hoàng nằm trong bầu là một ưu thế của các cây hạt kín, vì nó được bảo vệ tốt hơn. Hoa và quả có rất nhiều dạng khác nhau.v

Tên ngànhĐặc điểm chung
Tảo

- Cơ thể gồm một hoặc nhiều tế bào.

- Cấu tạo rất đơn giản.

- CÓ hai màu khác nhau và luôn có chất diệp lục.

- Hầu hết sống ở nước.

Rêu

- Đã có thân, lá.

- Caai tạo đơn giản: thân không phân nhánh, chưa có mạch dẫn, chưa có rễ chính thức, chưa có hoa.

- Sinh sản bằng bào tử.

- Chỉ sống được ở nơi ẩm ướt.

Quyết

- Đã có thân, rễ, lá thật và có mạch dẫn.

- Sinh sản bằng bào tử. Bào tử mọc thành nguyên tản và cây con mọc ra từ nguyên tản sau quá trình thụ tinh.

Hạt trần

- Thân gỗ, có mạch dẫn.

- Sinh sản bằng hạt nằm lộ trên các lá noãn hở.

- Chưa có hoa và quả.

Hạt kín

- Cơ quan sinh dưỡng phát triển đa dạng, trong thân có mạch dẫn hoàn thiện.

- Có hoa, quả. Hạt nằm trong quả ( trước đó là noãn hoàng nằm trong bầu là một ưu thế của các cây hạt kín, vì nó được bảo vệ tốt hơn. Hoa và quả có rất nhiều dạng khác nhau.vvv

Bình luận (0)
Maximilian
17 tháng 4 lúc 11:38

Khi lục địa mới xuật hiện, thực vật ở cạn đầu tiên xuất hiện, đó là các Quyết trần phát triển từ Tảo đa bào nguyên thuỷ

Bình luận (1)
Munn❤
19 tháng 4 lúc 20:00

Thực vật ở cạn đầu tiên là loài dương xỉ.

Bình luận (0)

Cơ quan sinh dưỡng của cây dương xỉ: 

+Thân, rễ

+Lá đa dạng, lá non tường cuộn tròn ở đầu như vòi voi.

+Có mạch dẫn

Cơ quan sinh dưỡng của cây thông: 

+Thân gỗ phân nhánh nhiều tạo thành tán cây.

+Lá đa dạng

+Có mạch dẫn

Tick cho mình đúng nha.

Bình luận (0)
Munn❤
19 tháng 4 lúc 20:09
  Đặc điểmRêuDương xỉThông
  Rễ

Rễ giả

- Không bám

-Rễ thật ( rễ chùm )

- Hút nước, muối khoáng

-Bám

-Rễ cọc

- Bám

- Hút nước và muối khoáng

  Thângiả, chưa có mạch dẫnsống ngầmgỗ, các cấu tạo mạch dẫn 
  giả, chưa có mạch dẫn

non: cuộn tròn ở đầu lá

già: lá xẻ thùy 

hình kim, có mạch dẫn chính thức
  Cơ quan sinh sảnbào tửbào tửnón
      
      

 

Bình luận (0)
Bùi Văn Đạt
2 tháng 4 lúc 21:08

Hoa bao gồm các bộ phận chính: đài, tràng, nhị và nhụy. Đài và tràng làm thành bao hoa bảo vệ nhị và nhụy. Tràng gồm nhiều cánh hoa, màu sắc của cánh hoa khác nhau tùy loại. Nhị có nhiều hạt phấn mang tế bào sinh dục đực.

Bình luận (0)

Đài : Cấu tạo : phần loe ra, trên đế và cuống hoa. Chức năng : bảo vệ nhị và nhụy. Câu hỏi Tràng : Cấu tạo : gồm nhiều cánh hoa, tạo thành bao hoa, màu hoa khác nhau. Chức năng : thu hút côn trùng, bảo vệ nhị và nhụy hoa. Câu hỏi Nhị : Cấu tạo : gồm chỉ nhị và bao phấn, chứa hạt phấn mang tế bào sinh dục đực. Chức năng : cơ quan sinh sản của hoa Nhụy: Cấu tạo : gồm bầu nhụy, vòi nhụy và đầu nhụy, có chứa noãn mang tế bào sinh dục cái. Chức năng : cơ quan sinh sản của hoa.

Bình luận (0)
Nanno
2 tháng 4 lúc 21:09

 hoa gồm các bộ phận chính như: cánh hoa (tràng hoa), đài hoa, nhị và nhụy. Ngoài ra còn có các bộ phận khác như: cuống hoa và đế hoa.

Bình luận (0)

Cơ quan sinh dưỡng của dương xỉ hoàn thiện hơn cây rêu:
-Cây rêu:+Thân ngắn không phân nhánh, lá nhỏ không có gân
+Có rễ giả
+Chưa có hoa
+Chưa có hệ mạch dẫn
-Cây dương xỉ:+Lá già:Có cuống dài
+Lá non:Cuộn tròn ở đầu
+Rễ thật có lông hút
+Đã có mạch dẫn, thân ngầm, hình trụ

Bình luận (0)
Munn❤
19 tháng 4 lúc 20:16

CQSS của rêu:

Rêu trưởng thành mang túi bào tử \(\)\(\rightarrow\)túi bào tử mở nắp\(\rightarrow\)bào tử rơi ra ngoài\(\rightarrow\)này mầm thành cây rêu non

CQSS của dương xỉ:

Dương xỉ trưởng thành mang bào tử\(\rightarrow\)cây dương xỉ nuôi dưỡng nó bằng chất dinh dưỡng\(\rightarrow\)khi chín bào tử quăn lại\(\rightarrow\)bào tử rơi xuống đất\(\rightarrow\)nảy mầm thành cây dương xỉ non

Bình luận (0)

Dương xỉ, quyết

Bình luận (0)
HELLO^^^$$$
31 tháng 3 lúc 9:57

cây lông cu li,rau bợ

Bình luận (1)
nhyz_cut∉❄~ID∅L
1 tháng 4 lúc 7:39

các cây thuộc họ dương xỉ là:dương xỉ ,thông đá ,thông đất ,rau cần trôi,cây bòng bong,cây lông cu li,cây rau dớn ,cây rau bợ,... 

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN