Bài 38: Vai trò của thức ăn đối với vật nuôi

Li Syaoran
Hôm kia lúc 10:45

Tham khảo 
Thức ăn vật nuôi  những sản phẩm có nguồn gốc từ thực vật, động vật, vi sinh vật, chất khoáng, những sản phẩm hoá học, công nghệ sinh học … mà vật nuôi ăn được, tiêu hóa và hấp thụ được để cung cấp năng lượng và các dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể đảm bảo duy trì các hoạt động sống và tạo ra sản phẩm.

Bình luận (0)

Thức ăn được cơ thể vật nuôi tiêu hóa như sau:

+ Nước được cơ thể hấp thụ thẳng qua vách ruột vào máu.

+ Protein được cơ thể hấp thụ dưới dạng các Axit amin.

+ Lipit được hấp thụ dưới dạng các Glyxerin và axit béo.

+ Gluxit được hấp thụ dưới dạng đường đơn.

+ Muối khoáng được cơ thể hấp thụ dưới dạng các Ion khoáng.

+ Các Vitamin được hấp thụ thẳng qua vách ruột vào máu.

 

Bình luận (0)
Minh Trần
20 tháng 4 lúc 16:08

Gà ăn thóc

Trâu, bò ăn rơm rạ

Lợn ăn cám

Bình luận (0)
🙂T😃r😄a😆n😂g🤣
17 tháng 4 lúc 20:48

Thức ăn cung cấp chất dinh dưỡng cho vật nuôi lớn lên và tạo ra sản phẩm chăn nuôi như thịt, cho gia cầm đẻ trứng, vật nuôi cái tạo ra sữa nuôi con. Thức ăn còn cung cấp năng lượng cho vật nuôi tạo ra lông, sừng, móng.

Bình luận (1)
Minh Nguyệt
17 tháng 4 lúc 20:49

Thức ăn cung cấp chất dinh dưỡng cho vật nuôi lớn lên và tạo ra sản phẩm chăn nuôi như thịt, cho gia cầm đẻ trứng, vật nuôi cái tạo ra sữa nuôi con. Thức ăn còn cung cấp năng lượng cho vật nuôi tạo ra lông, sừng, móng.  Tăng sức đề kháng

Bình luận (0)

Sau khi được tiêu hoá và hấp thụ, thức ăn cung cấp cho vật nuôi các nguyên liệu để tạo ra các dạng sản phẩm chăn nuôi.

Các chất dinh dưỡng của thức ăn vật nuôiVai trò của thức ăn
Cung cấp cho vật nuôi năng lượng và các chất dinh dưỡng
Đối với cơ thểĐối với sản xuất và tiêu dùng

- Nước

- Axit amin

- Glyxerin, axit béo

- Đường các loại

- Các vitamin

- Khoáng

- Hoạt động cơ thể

- Tăng sức đề kháng

- Thồ hàng, cày kéo

- Cung cấp thịt, sữa, trứng

- Cung cấp lông, da, sừng

- Sinh sản

    Thức ăn cung cấp năng lượng cho vật nuôi hoạt động và phát triển.

    Thức ăn cung cấp chất dinh dưỡng cho vật nuôi lớn lên và tạo ra sản phẩm chăn nuôi như thịt, cho gia cầm đẻ trứng, vật nuôi cái tạo ra sữa nuôi con. Thức ăn còn cung cấp năng lượng cho vật nuôi tạo ra lông, sừng, móng.

Bình luận (0)
Nanno
30 tháng 3 lúc 20:40

Thức ăn được cơ thể vật nuôi tiêu hóa như sau:

+ Nước được cơ thể hấp thụ thẳng qua vách ruột vào máu.

+ Protein được cơ thể hấp thụ dưới dạng các Axit amin.

+ Lipit được hấp thụ dưới dạng các Glyxerin và axit béo.

+ Gluxit được hấp thụ dưới dạng đường đơn.

+ Muối khoáng được cơ thể hấp thụ dưới dạng các Ion khoáng.

+ Các Vitamin được hấp thụ thẳng qua vách ruột vào máu.

 

Bình luận (0)
Minh Nguyệt
29 tháng 3 lúc 20:00

-Cung cấp năng lượng cho vật nuôi hoạt động và phát triễn.

– Cung cấp các chất dinh dưỡng để kiến tạo cơ thể.

– Tăng sức đề kháng

Bình luận (0)

- Cung cấp năng lượng cho vật nuôi hoạt động và phát triễn.

- Cung cấp các chất dinh dưỡng để kiến tạo cơ thể.

- Tăng sức đề kháng.

Bình luận (0)
Bích Lệ
29 tháng 3 lúc 20:01

Thức ăn cung cấp chất dinh dưỡng cho vật nuôi lớn lên và tạo ra sản phẩm chăn nuôi như thịt, cho gia cầm đẻ trứng, vật nuôi cái tạo ra sữa nuôi con. Thức ăn còn cung cấp năng lượng cho vật nuôi tạo ra lông, sừng, móng.

Bình luận (0)
︵✰Ah
15 tháng 3 lúc 20:01

Các yếu tố gây ảnh hưởng đến sự sinh dưỡng và sự phát dục của vật nuôi:  

+ Các đặc điểm về di truyền

 + Đặc điểm về ngoại cảnh, môi trường bên ngoài: điều kiện chăm sóc, thức ăn, khí hậu

Bình luận (3)
Nguyễn Phương Thúy
19 tháng 2 lúc 12:21

khi bán ra thị trường các sản phẩm chăn nuôi này chưa đủ thời gian cách li khi người tiêu dùng sử dụng thì  người sử dụng sẽ có khả năng bị ngộ độc thực phẩm do dùng chất kích thích tăng trưởng mà chưa đủ thời gian để chất kích thích được  động vật hấp thụ hết 

Bình luận (0)
Karik-Linh
29 tháng 6 2020 lúc 20:49

Phải cung cấp đầy đủ các chất dinh dưỡng theo từng giai đọan, nhất là protein, chất khoáng và vitamin.

- Vì vật nuôi cái có ảnh hưởng quyết định đến chất lượng của đàn vật nuôi con.

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN