Bài 38 : Kinh tế Bắc Mĩ

Quang Nhân
31 tháng 3 lúc 20:47

Hoạt động kinh tế chủ yếu của Trung và Nam Mĩ là (1)..sản xuất nông sản..... và (2).... khai thác khoáng sản... nhằm mục đích xuất khẩu.Ba nước có nền kinh tế phát triển nhất trong khu vực là (3)..: Bra-xin.....,(4).. Chi-lê......,và (5)... Vê-nê-xu-ê-la....

Bình luận (0)
Trúc Giang
20 tháng 3 lúc 10:26

Nguồn: Sưu tầm

Tại sao lại nói bắc mĩ có nền nông nghiệp tiên tiến. 

Vì: Bắc Mĩ có: 

- Trình độ khoa học kĩ thuật tiên tiến.

- Hình thức tổ chức hiện đại.

- Sản xuất trên quy mô lớn đạt trình độ cao

- Tỉ lệ lao động công nghiệp rất thấp

- Năng xuất lao động cao, sản xuất ra khối lượng nông sản lớn

- Hoa Kì và Canada là những nước có xuất khẩu hàng đầu thế giối.

hãy trình bày sự phân bố nông nghiệp ở bắc mĩ

Bắc Mĩ là ở vùng đồng bằng trung tâm, trước đây sản xuất nông nghiệp được phân bố thành các vành đai chuyên canh. Ngày nay sản xuất đã trở nên đa canh nhưng những sản phẩm nông nghiệp chính vẫn phân bố khá tập trung. Cụ thể là:

- Lúa mì trồng nhiều ở phía Nam Ca-na-đa và phía Bắc Hoa Kì

- Ngô, bò sữa, lợn: phía nam Hoa Kì.

- Cây công nghiệp nhiệt đới (bông, mía,...), cây ăn quả: ven vịnh Mê-hi-cô

Bình luận (0)
Cherry
19 tháng 3 lúc 18:51
answer-reply-image answer-reply-image answer-reply-image answer-reply-image answer-reply-image 
Bình luận (0)
Đặc điểm nông nghiệp của Bắc Mỹ:
- Nông nghiệp Bắc Mĩ phát triển mạnh mẽ, đạt đến trình độ cao
- Phần lớn sản xuất Nông Nghiệp có sự phân hoá từ Bắc - Nam , Tây - Đông 
Nông nghiệp Hoa Kì và Ca-na-đa phát triển mạnh mẽ, đạt đến trình độ cao nhờ:
- Điều kiện tự nhiên thuận lợi và kĩ thuật tiên tiến. có tỉ lệ lao động trong nông nghiệp rất thấp nhưng sản xuất ra khối lượng nông sản rất lớn.
- Có diện tích đất nông nghiệp lớn, nhờ đó đã phát triển được nền nông nghiệp hàng hoá với quy mô lớn. - ---- Các trung tâm khoa học hỗ trợ đắc lực cho việc tăng năng suất cây trồng và vật nuôi, công nghệ sinh học được ứng dụng mạnh mẽ trong sản xuất nông nghiệp. Hoa Kì có số máy nông nghiệp đứng đầu thế giới, lượng phân bón sử dụng đạt 500 kg/ha.
- Là những nước xuất khẩu nông sản hàng đầu của thế giới.
​- Những nước đi đầu thực hiện cuộc Cách mạng xanh, đảm bảo được lương thực trong nước.
Bình luận (0)
Hồng Trần²ᵏ⁸(leo)
17 tháng 3 lúc 21:56

Đặc điểm nông nghiệp của Bắc Mỹ:

- Nông nghiệp Bắc Mĩ phát triển mạnh mẽ, đạt đến trình độ cao

- Phần lớn sản xuất Nông Nghiệp có sự phân hoá từ Bắc - Nam , Tây - Đông Nông nghiệp Hoa Kì và Ca-na-đa phát triển mạnh mẽ, đạt đến trình độ cao nhờ:

- Điều kiện tự nhiên thuận lợi và kĩ thuật tiên tiến. có tỉ lệ lao động trong nông nghiệp rất thấp nhưng sản xuất ra khối lượng nông sản rất lớn.

- Có diện tích đất nông nghiệp lớn, nhờ đó đã phát triển được nền nông nghiệp hàng hoá với quy mô lớn. - ---- Các trung tâm khoa học hỗ trợ đắc lực cho việc tăng năng suất cây trồng và vật nuôi, công nghệ sinh học được ứng dụng mạnh mẽ trong sản xuất nông nghiệp. Hoa Kì có số máy nông nghiệp đứng đầu thế giới, lượng phân bón sử dụng đạt 500 kg/ha.

- Là những nước xuất khẩu nông sản hàng đầu của thế giới.

​- Những nước đi đầu thực hiện cuộc Cách mạng xanh, đảm bảo được lương thực trong nước.

Bình luận (1)
Ngọc ✿
17 tháng 3 lúc 21:56
Đặc điểm nông nghiệp của Bắc Mỹ:
- Nông nghiệp Bắc Mĩ phát triển mạnh mẽ, đạt đến trình độ cao
- Phần lớn sản xuất Nông Nghiệp có sự phân hoá từ Bắc - Nam , Tây - Đông
Nông nghiệp Hoa Kì và Ca-na-đa phát triển mạnh mẽ, đạt đến trình độ cao nhờ:
- Điều kiện tự nhiên thuận lợi và kĩ thuật tiên tiến. có tỉ lệ lao động trong nông nghiệp rất thấp nhưng sản xuất ra khối lượng nông sản rất lớn.
- Có diện tích đất nông nghiệp lớn, nhờ đó đã phát triển được nền nông nghiệp hàng hoá với quy mô lớn. - ---- Các trung tâm khoa học hỗ trợ đắc lực cho việc tăng năng suất cây trồng và vật nuôi, công nghệ sinh học được ứng dụng mạnh mẽ trong sản xuất nông nghiệp. Hoa Kì có số máy nông nghiệp đứng đầu thế giới, lượng phân bón sử dụng đạt 500 kg/ha.
- Là những nước xuất khẩu nông sản hàng đầu của thế giới.
​- Những nước đi đầu thực hiện cuộc Cách mạng xanh, đảm bảo được lương thực trong nước.
Bình luận (0)
Trịnh Long
16 tháng 3 lúc 21:45

Sự phát triển công nghiệp Bắc Mĩ:

 

- Phát triển cao hàng đầu thế giới, đặc biệt là Hoa Kì và Canađa.

 

- Công nghiệp chế biến giữ vai trò chủ đạo

 

 - Phân bố ven biển Caribê, ven Đại Tây Dương, Thái Bình Dương. 

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN