Bài 38 : Kinh tế Bắc Mĩ - Hỏi đáp

Người hay giúp bạn khác trả lời bài tập sẽ trở thành học sinh giỏi. Người hay hỏi bài thì không. Còn bạn thì sao?

Câu 1 : Đọc bảng số liệu về nông nghiệp Bắc Mĩ năm 2001 trang 119 sgk và phân tích theo gợi ý sau để hiểu được đặc điểm nề nông nghiệp Băc Mĩ:

+Dựa vào bảng số liệu hãy nhận xét về tỉ lệ lao động trong nông nghiệp ở các nước Bắc Mĩ? Nước nào có tỉ lệ lao đông cao ?

+Nhận xét về sản lượng lương thực có hạt, số lượng bò và lợn ở các nước Bắc Mĩ?

Từ đó nhận định về khối lượng nông sản của nông nghiệp khu vực tạo ra so với thế giới ? Qua đó em có nhận xét chung gì về nền nông nghiệp ở Bắc Mĩ?

Câu 2 : HS quan sát H 38.2 /tr 120 SGK, Dựa vào lược đồ nông nghiệp Bắc Mĩ, trình bày sự phân bố sản xuất nông nghiệp từ bắc xuống nam, từ tây sang đông? Giải thích về sự phân bố đó?

Câu 3 :

*Bài tập : - Cho bảng số liệu sau

Nước

Dân số

(triệu người )

Lương thực có hạt (triệu tấn)

(triệu con)

Lợn

(triệu con)

Ca-na-da

31

44,25

12,99

12,6

Hoa Kì

284,5

325,31

97,27

59,1

Tính bình quân lương thực có hạt, bình quân đầu bò, lợn trên đầu người của 2 nước điền vào bảng sau và cho nhận xét

Nước

Bình quân lương thực có hạt/ người

Bình quân lợn/ người

Bình quân bò/ người

Ca-na-da

Hoa Kì

Em cần gấp mong mn giúp đỡ

Được cập nhật 30 tháng 5 lúc 10:09 1 câu trả lời
Click để xem thêm, còn nhiều lắm! Gửi câu hỏi

...

Dưới đây là những câu hỏi có bài toán hay do Hoc24 lựa chọn.

Building.