Bài 37. Tảo

Tạm biệt cuộc thi VOEC
8 tháng 6 lúc 17:09

Tham khảo

Đặc điểm cấu tạo của tảo xoắn và rong mơ. - Tảo xoắn: màu lục; hình sợi mảnh; cơ thể đa bào; mỗi tế bào cấu tạo gồm vách tế bào, nhân tế bào  thể màu. - Rong mơ: màu nâu do có cả chất diệp lục  chất phụ màu nâu; dạng cành cây; cơ thể đa bào.

Điếm giống và khác nhau giữa tảo xoẳn và rong mơNhững điểm giống nhau:Đều thuộc nhóm thực vật bậc thấp. Cơ thể chưa có rễ, thân, lá thật sự.Đều phân bố trong môi trường nước.Tế bào cấu tạo cơ thể đã có nhân hoàn chỉnh. Trong tế bào có chất diệp lục.Dinh dưỡng bằng hình thức tự dưỡng: tự chế tạo chất hữu cơ quan quang hợp tử nước và khí cacbônic.Ngoài sinh sản sinh dưỡng, còn có sinh sản hữu tính.
Bình luận (2)
Sunflower
8 tháng 6 lúc 17:15

  Nêu đặc điểm cấu tạo của tảo xoắn và rong mơ ?

- Cấu tạo của tảo xoắn 

+ Gồm nhiều tế bào nối tiếp nhau tạo thành sợi.

+ Mỗi tế bào gồm có vách tế bào, thể màu và nhân.

- Cấu tạo của rong mơ 

+ Rong mơ chưa có thân, rễ và lá thật vì ở các bộ phận đó chưa phân biệt được các loại mô. Đặc biệt là chưa có mô dẫn (do đó nó phải sống dưới nước).

+ Bộ phận giống quả (màu trắng) không phải là quả mà thực chất chỉ là những phao nổi, bên trong chứa khí giúp rong mơ có thể đứng thẳng trong nước.

Giữa chúng có những điểm gì giống và khác nhau ?

- Giống nhau 

+ Cùng dống nhau về hình thức sinh sản là hữu tính.

- Khác nhau 

* Tảo xoắn

- Nơi sống : nước ngọt

- Sinh sản:

+ Sinh dưỡng bằng cách đứt ra từng đoạn sợi thành những tảo mới.

+ Hữu tính bằng cách kết hợp giữa hai tế bào gần nhau tạo thành hợp tử, từ đó cho ra cơ thể mới.

* Tảo rong mơ 

- Nơi sống : nước mặn

- Sinh sản:

+ Sinh dưỡng.

+ Hữu tính: kết hợp giữa tinh trùng và noãn cầu.

Bình luận (1)
Thanh Lã
7 tháng 5 lúc 11:21

Giúp mk vs chiều nay phái kiểm tra rùi

Bình luận (0)
Thanh Lã
7 tháng 5 lúc 11:22

Giúp mk 1 câu này cũng đc

Bình luận (0)
Mun Tân Yên
7 tháng 5 lúc 11:23

tảo gồm : thể màu, vách tế bào và nhân tế bào

tảo ko phải là 1 loài thực vật thực sự vì tảo chưa có rễ, thân, lá thực sự.

Bình luận (0)

- Đặc điểm chung của ngành tảo:

+ Tảo là 1 sinh vật có 1 hoặc nhiều tế bào

+ Có cấu tạo đơn giản

+ Màu sắc khác nhau

+ Có diệp lục

+ Sống ở nước

Chúc bạn học tốt!! ^^

Bình luận (0)

Cho bạn thêm vai trò của tảo luôn nèk:

- Lợi ích: 

+ Cung cấp khí oxi cho động vật ở môi trường nước

+ Cung cấp thức ăn cho người và động vật

+ Dùng làm thuốc, làm phân bón,...

- Tác hại:

+ Khi chết, làm nước bị nhiễm bẩn

+ Tảo vòng và tảo xoắn quấn gốc lúa ---> làm lúa khó đẻ nhánh

Chúc bạn học tốt!! ^^

Bình luận (0)
ai vậy?
30 tháng 3 lúc 19:27

tảo là loại cây thuộc bậc thấp nhất

Bình luận (0)
Maximilian
24 tháng 3 lúc 20:53

Tảo không được coi là thực vật thực sự ta phải xét qua 3 yếu tố:

- Chưa có rễ, thân, lá thực sự.

- Chưa có chất diệp lục.

- Sự sinh sản diễn ra còn sơ sài.

Bình luận (2)
Minh Nguyệt
24 tháng 3 lúc 20:53

Tảo không được coi là thực vật thực sự vì:

- Chưa có rễ, thân, lá thực sự.

- Chưa có chất diệp lục.

- Sự sinh sản diễn ra còn sơ sài.

Bình luận (0)
Nguyễn Phạm Bảo Thiên
24 tháng 3 lúc 21:01

Vì tảo không có rễ, thân, lá

Chưa có chất diệp lục

Sự sinh sản diễn ra còn sơ sài

Bình luận (0)
︵✰Ah
19 tháng 3 lúc 20:36
Các nhóm thực vậtĐặc điểm
Tảo

- Là thực vật bậc thấp.

- Gồm các thể đơn bào và đa bào.

- Tế bào có diệp lục.

- Chưa có rễ, thân, lá thật.

- Sinh sản sinh dưỡng và hữu tính.

- Hầu hết sống ở nước.

Rêu

- Là thực vật bậc cao.

- Có thân, lá cấu tạo đơn giản; rễ giả, chưa có hoa.

- Sinh sản bằng bào tử.

- Là thực vật sống ở cạn đầu tiên nhưng chỉ phát triển được ở môi trường ẩm ướt.

Quyết

- Quyết có rễ, thân, lá thật và có mạch dẫn.

- Sinh sản bằng bào tử.

Hạt trần

- Có cấu tạo phức tạp (thông) : thân gỗ, có mạch dẫn.

- Sinh sản bằng hạt nằm lộ trên các lá noãn hở (chưa có hoa và quả).

Hạt kín

- Cơ quan sinh dưỡng có nhiều dạng, rễ, thân, lá có mạch dẫn phát triển.

- Có nhiều dạng hoa, quả (có chứa hạt).

Bình luận (2)
︵✰Ah
19 tháng 3 lúc 20:40

+ Vai trò của Hạt trần

- Cho gỗ tốt, thơm. Ví dụ: thông, pomu, hoàng đàn, kim giao …

- Trồng làm cảnh. Ví dụ: tuế, bách tán, trắc bách diệp, thông tre ...

+ Vai trò của tảo

- Quang hợp tạo ra khí oxi giúp cho sự hô hấp của các động vật dưới nước.

- Những tảo nhỏ sống trôi nổi là nguồn thức ăn của cá và nhiều động vật ở nước.

- Làm thức ăn cho người và gia súc. Ví dụ: tảo tiểu cầu, rau diếp biển, rau câu …

- Làm phân bón, làm thuốc, nguyên liệu dùng trong công nghiệp như làm giấy, hồ dán, thuốc nhuộm ….

+ Vai trò của rêu :

-Rêu cung cấp thông tin về việc phân loại, đặc điểm cấu trúc, lịch sử tự nhiên, sinh thái học và các mối quan hệ tiến hóa của thực vật.

- Mặc dù rêu có tầm vóc nhỏ nhưng rêu luôn đóng vai trò quan trọng trong các hệ sinh thái trên cạn khác nhau. ... 

-Rêu là một phần thiết yếu của đa dạng sinh học trên hành tinh chúng ta.

Bình luận (0)
Sunflower
28 tháng 2 lúc 19:42

Vì sao nói tảo là thực vật bậc thấp?

Tảo được coi là thực vật bậc thấp do cơ thể rất đơn giản. Cơ thể chủ yếu sống trong nước. Mức độ tổ chức cơ thể chủ yếu là đơn bào. Tuy đã có sắc tố quang hợp để thực hiện quang hợp nhưng không có lục lạp hoạt động chuyên hóa như ở thực vật.

Bình luận (1)
^JKIES Nguyễn^
28 tháng 2 lúc 19:42

Tảo được coi là thực vật bậc thấp do cơ thể rất đơn giản. Cơ thể chủ yếu sống trong nước. Mức độ tổ chức cơ thể chủ yếu là đơn bào. Tuy đã có sắc tố quang hợp để thực hiện quang hợp nhưng không có lục lạp hoạt động chuyên hóa như ở thực vật.

Bình luận (0)

tảo xoắn:đa bào

rong mơ:đơn bào

Bình luận (2)
Văn Đức Nhật Huy
19 tháng 3 lúc 14:31

tảo xoắn là tảo đa bào

tảo rong mơ là tảo đơn bào

 

Bình luận (0)
Thanh Nhung
25 tháng 2 lúc 20:15

Đặc điểm cấu tạo của tảo xoắn và rong mơ.

*Tảo xoắn : Cơ thể đa bào. có màu lục, hình sợi. Chúng sinh sản sinh dưỡng bằng cách đứt ra thành những tảo mới và sinh sản hữu tính bằng tiếp hợp.

*Rong mơ: cơ thể đa bào. có màu nâu. dạng cành cây. Chúng sinh sản sinh dưỡng và sinh sản hữu tính (có sự kết hợp giữa tinh trùng và noãn cầu).

- Điếm giống và khác nhau giữa tảo xoẳn và rong mơ

*Những điểm giống nhau:

-    Đều thuộc nhóm thực vật bậc thấp. Cơ thể chưa có rễ, thân, lá thật sự.

-   Đều phân bố trong môi trường nước.

-   Tế bào cấu tạo cơ thể đã có nhân hoàn chỉnh. Trong tế bào có chất diệp lục.

-    Dinh dưỡng bằng hình thức tự dưỡng: tự chế tạo chất hữu cơ quan quang hợp tử nước và khí cacbônic.

-   Ngoài sinh sản sinh dưỡng, còn có sinh sản hữu tính.

*Những điếm khác nhau: 

Tảo xoắn

+ Phân bố: Môi trường nước ngọt (ao. hồ, đầm...)

+ Cấu tạo

-  Có màu lục do chỉ chứa chất diệp lục.

-   Cơ thể có dạng sợi

+ Sinh sản: Sinh sản hữu tính bằng cách tiếp hợp giữa hai tế bào gần nhau

Rong mơ:

+ Phân bố: Môi trường nước mặn (biển)

+ Cấu tạo: 

-  Ngoài diệp lục còn có màu nâu do có chất sắc tố phụ màu nâu.

- Cơ thể có dạng cành cây.

+ Sinh sản: Sinh sản hữu tính bằng cách kết hợp giữa tinh trùng và noãn cầu.

 

Bình luận (0)

* Những điểm giống nhau:

- Có cấu tạo đa bào

- Có chứa chất diệp lục

- Sinh sản theo hình thức vô tính và hữu tính.

* Những điếm khác nhau:

Tảo xoắnRong mơ

- Có màu lục

- Có dạng sợi mảnh

- Sinh sản hữu tính bằng cách kết hợp hai tế bào gần nhau thành hợp tử

- Sinh sống ở mương rãnh, ruộng lúa nước,… (nước ngọt)

- Có màu nâu

- Có dạng cành cây

- Sinh sản hữu tính bằng cách kết hợp tinh trùng và trứng để tạo thành hợp tử.

- Sống chủ yếu ở vùng ven biển nhiệt đới (nước mặn)

 

 

Bình luận (1)

:P

Bình luận (0)
Sunflower
25 tháng 2 lúc 20:08

Trình bày cách tạo phân bón từ tảo ?

- Chúng ta chỉ cần lấy thật nhiều tảo rồi cho vào chum vại ủ cho thêm vôi sống , rơm dạ song để đến khi tảo phân hủy thành chất mùn thì đó là loại phân bón rất tốt cho cây .

 

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN