Bài 36. Vai trò, đặc điểm và các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển và phân bố ngành giao thông vận tải

Thẩm Tích Vũ
Thẩm Tích Vũ 24 tháng 6 2020 lúc 9:32

C1: Vì vận tải đường bộ có nhiều ưu điểm:

+ Linh động và dễ thích ứng với nhiều dạng địa hình, ở khắp nơi, kể cả trong ngõ ngách, vùng sâu vùng xa.

+ Có hiệu quả kinh tế cao trong vận chuyển cự li ngắn và trung bình.

C2: Lao động trong các ngành dịch vụ ở nước đang phát triển chiếm tỉ lệ thấp vì:

Trình độ phát triển kinh tế và năng suất lao động xã hội thấp. Ảnh hưởng cuộc cách mạng khoa học – kĩ thuật đến các nước này còn yếu. Trình độ đô thị hóa thấp, mạng lưới thành phố kém phát triển, tỉ lệ dân thành thị còn thấp. Mức sống của nhân dân các nước này còn thấp.
Bình luận (0)
Phương Dung
Phương Dung 3 tháng 6 2020 lúc 22:30

Câu 30: Một chiếc xe chở hàng vận chuyển 5 tấn hàng hóa trên một quãng đường dài 20km thì khối lượng luân chuyển là: A. 100 tấn.km

B. 100 tấn

C. 100 tấn/km

D. 100 km

Bình luận (0)
Nguyễn Thị Thuỳ Linh
Nguyễn Thị Thuỳ Linh CTV 22 tháng 4 2020 lúc 19:45

Câu 30: Một chiếc xe chở hàng vận chuyển 5 tấn hàng hóa trên một quãng đường dài 20km thì khối lượng luân chuyển là: A. 100 tấn.km

B. 100 tấn

C. 100 tấn/km

D. 100 km

Bình luận (0)
Nguyễn Thị Thuỳ Linh
Nguyễn Thị Thuỳ Linh CTV 22 tháng 4 2020 lúc 19:45

Câu 40: Khối lượng luân chuyển hàng hóa của ngành giao thông vận tải được tính bằng: A. Tấn

B. Tấn/km

C. Tấn.km

D. Km

Bình luận (0)
Nguyễn Thị Thuỳ Linh
Nguyễn Thị Thuỳ Linh CTV 22 tháng 4 2020 lúc 19:46

Câu 39: Ngành công nghiệp nào sau đây không thuộc ngành công nghiệp năng lượng?

A. Hóa dầu B. Điện lực C. Khai thác dầu khí D. Khai thác than

Bình luận (0)
Nguyễn Thị Thuỳ Linh
Nguyễn Thị Thuỳ Linh CTV 22 tháng 4 2020 lúc 19:47

Câu 38: Năm 2003, khối lượng vận chuyển đường sắt của nước ta là 8.385,0 nghìn tấn, khối lượng luân chuyển là 2.725,4 triệu tấn.km. Hỏi cự li vận chuyển trung bình của đường sắt nước ta năm 2003 là bao nhiêu km? A. 225 km

B. 325 km

C. 345 km

D. 523 km

Bình luận (0)
Loading...