Bài 36. Tổng kết về cây có hoa

Lee Hà
Lee Hà 14 tháng 6 2020 lúc 9:33

Là quả nha bạn

Bình luận (0)
Trần Nguyễn Bảo Quyên
Trần Nguyễn Bảo Quyên 7 tháng 5 2020 lúc 9:51

Cây có hoa có sự thống nhất giữa cấu tạo và chức năng của mỗi cơ quan như thế nào? Cho ví dụ.

- Giữa các cơ quan của cây có hoa, có mối quan hệ chặt chẽ với nhau,...

-Ví dụ:

+ Khi lá hoạt động yếu, thoát hơi nước ít => sự hút nước của rễ giảm.

+ Khi lá quang hợp tốt, kéo theo sự phát triển của các cơ quan => quả hạt sẽ nảy mầm và chắc.

- Lá muốn thực hiện quá trình quang hợp cần có sự hỗ trợ của các cơ quan: rễ, thân,..

- Rễ, thân, lá có mối quan hệ với nhau, hỗ trợ nhau trong các hoạt động của cây

Bình luận (0)
B.Thị Anh Thơ
B.Thị Anh Thơ 5 tháng 5 2020 lúc 23:05

Câu 1:

- Cây có hoa là một thể thống nhất và có sự phù hợp giữa cấu tạo và chức năng của mỗi cơ quan.

Câu 2:

Cơ quan Các chức năng chính của mỗi cơ quan Đặc điểm chính về cấu tạo
Rễ - Hấp thụ nước và các muối khoáng cho cây - Có các tế bào biểu bì kéo dài thành lông hút

- Thu nhận ánh sáng để chế tạo chất hữu cơ cho cây

- Trao đổi khí với môi trường bên ngoài và thoát hơi nước

- Những tế bào vách mỏng chứa nhiều lục lạp, trên lớp tế bào biểu bì có những lỗ khí đóng mở được
Mạch gỗ, mạch dây - Vận chuyển nước và muối khoáng từ rễ lên lá và chất hữu cơ từ lá đến tất cả các bộ phận khác của cây - Gồm nhiều bó mạch gỗ và mạch rây
Hoa - Thực hiện thụ phấn, thụ tinh và tạo quả, kết hạt - Mang các hạt phấn chứa tế bào sinh dục đực và noãn chứa tế bào sinh dục cái
Quả - Bảo vệ hạt và góp phần phát tán hạt - Gồm vỏ quả và hạt
Hạt - Nảy mầm thành cây con, duy trì và phát triển nòi giống - Gồm vỏ, phôi và chất dinh dưỡng dự trữ

Câu 3:

- Nhận xét về cấu tạo và chức năng của các cơ quan: Cây có hoa là một thể thống nhất và có sự phù hợp giữa cấu tạo và chức năng của mỗi cơ quan.

Bình luận (0)
Không tên
Không tên 29 tháng 4 2020 lúc 15:09
Bình luận (0)
Nguyễn Khánh Linh
Nguyễn Khánh Linh 27 tháng 4 2020 lúc 19:54
Mọi cơ quan của cây có hoa đều có cấu tạo phù hợp với chức năng của nó. Trong hoạt động sống của cây các cơ quan có mối quan hệ chặt chẽ với nhau về chức năng. Tác động vào một cơ quan sẽ ảnh hưởng tới hoạt động của cơ quan khác và toàn bộ cây.
Bình luận (0)
Trúc Giang
Trúc Giang CTV 27 tháng 4 2020 lúc 19:58

- Mọi cơ quan của cây có hoa đều có cấu tạo phù hợp với chức năng của nó.

VD: Rễ có tế bào biểu bì kéo dài thành lông hút → Hút nước và muối khoáng cho cây

- Trong hoạt động sống của cây các cơ quan có mối quan hệ chặt chẽ với nhau về chức năng. Tác động vào một cơ quan sẽ ảnh hưởng tới hoạt động của cơ quan khác và toàn bộ cây.

VD: Cây muốn sống và sinh trưởng tốt thì lá cây phải quang hợp. Nhưng lá sẽ không thể quang hợp nếu: rễ cây không hấp thu được nước và muối khoáng, hoặc mạch rây không vận chuyển nước và muối khoáng tới lá, hoặc thân không vươn cao để giúp lá lấy được nhiều ánh sáng mặt trời,…Như vậy, tác động vào một cơ quan sẽ ảnh hưởng tới hoạt động của cơ quan khác và toàn bộ cây.

Bình luận (0)
B.Thị Anh Thơ
B.Thị Anh Thơ 21 tháng 4 2020 lúc 18:31

Mình không có sách!

Bình luận (0)
Nguyễn Thị Thuỳ Linh
Nguyễn Thị Thuỳ Linh CTV 14 tháng 4 2020 lúc 15:55

Trong rừng rậm hay trong thung lũng ít ánh sáng nên cây phải vươn cao để nhận ánh sáng cho quá rình quang hợp, phân giải các chất hữu cơ; Đồi trống có nhiều ánh sáng nên cây phân cành nhiều.

Bình luận (0)
ToT_Nguyệt Nha
ToT_Nguyệt Nha 13 tháng 4 2020 lúc 13:56

Cây không có lá thì thân cành biến đổi như thế nào để thục hiện chức năng thay lá?

a. Thân sẽ mọc dài ra.

b. Cành sẽ phát triển nhiều hơn bình thường.

c. Thân sẽ dự trữ nước.

d. Thân cành chứa chất diệp lục.

Bình luận (0)
B.Thị Anh Thơ
B.Thị Anh Thơ 13 tháng 4 2020 lúc 13:21

Cây không có lá thì thân cành biến đổi như thế nào để thực hiện chức năng thay lá?

a. Thân sẽ mọc dài ra.

b. Cành sẽ phát triển nhiều hơn bình thường.

c. Thân sẽ dự trữ nước.

d. Thân cành chứa chất diệp lục.

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN