Bài 36: Thực hành: Nhận biết một số giống lợn (heo) qua quan sát ngoại hình và đo kích thước các chiều?

* Giống nhau: Lợn Đại Bạch và Lan-đơ-rat đều có:

-Lông và da: Màu trắng

-Thân: Dài

*Khác nhau:

-Tai

*Lợn Đại Bạch: tai mỏng đứng thẳng hoặc hơi hướng về phía trước

* Lợn Lan-dơ-rat: tai to dài rủ xuống kín mặt

Bình luận (0)
Phạm Phương Quỳnh
18 tháng 4 lúc 20:27

tai/lông và da/thân hình

Bình luận (0)

bn chụp gần hơn đc ko,nhỏ quá

Bình luận (0)

cs nha bn

 

Bình luận (0)
tran trieu nguyen phan
8 tháng 3 lúc 20:53

khó nhìn quá

Bình luận (0)
Kiều Trang
11 tháng 5 2020 lúc 21:41

m (kg) = Dài thân x 〖(vòng ngực)〗^2 x 87,5.

Bình luận (0)
Phạm Hải Vân
22 tháng 2 2020 lúc 9:04

Bài 36: Thực hành: Nhận biết một số giống lợn (heo) qua quan sát ngoại hình và đo kích thước các chiều?

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN