Bài 36. Sự nở vì nhiệt của vật rắn

Nguyen Quynh Huong
5 tháng 6 2020 lúc 21:39

\(l=200\left[1+2,9.10^{-5}\left(100-0\right)\right]=200,58mm\)

Bình luận (0)
Nguyen Quynh Huong
5 tháng 6 2020 lúc 21:42

Chất lỏng nở vì nhiệt cao hơn chất rắn

=> VCL > VCR

Bình luận (0)
Minh Đặng

Bài 2: Khối lượng riêng của thủy ngân ở 0 độ C là p0 = 1,36.10 4 kg/m 3 . Hệ số nở dài của thủy ngân của thủy ngân là 1,82.10 -4 K -1 . Tính khối lượng riêng của thủy ngân ở 45 độ C. Bài 3: Một khung cửa sổ bằng nhôm có kích thước chính xác 1,4m x 1,8 m ở nhiệt độ 30 độ C. Diện tích của nó tăng lên bao nhiêu khi nhiệt độ là 60 độ C. Biết hệ số nở dài của nhôm là 24,5.10 -6 K -1 Bài 4: Tìm độ biến thiên thể tích của một quả cầu nhôm bán kính 40 cm khi nó được nung nóng từ 0 độ C đến 100 0 C. cho hệ số nở dài = 24,5.10 -6 K -1 Bài 5: Để xác định hệ số căng bề mặt của nước, người ta dùng ống nhỏ giọt mà đầu dưới của ống có đường kính trong 2mm. Biết khối lượng 20 giọt nước nhỏ xuống là 0,95g. Xác định hệ số căng bề mặt, coi trọng lượng giọt nước đúng bằng lực căng bề mặt của giọt nước. Bài 6: Một vòng nhôm mỏng có đường kính ngoài và trong là 50mm và có trọng lượng là 68.10 -3 N được treo vào một lực kế lò xo sao cho đáy của vòng nhôm tiếp xúc với mặt nước. Lực để kéo đứt vòng nhôm ra khỏi mặt nước bằng bao nhiêu? Nếu hệ số căng bề mặt của nước là 72.10 -3 N/m. Bài 7: Cho rượu vào ống nhỏ giọt, đường kính miệng ống d = 2mm, khối lượng của mỗi giọt rượu là 0,0151g. Lấy g = 10 m/s 2 . Suất căng bề mặt của rượu là bao nhiêu?

Nguyễn Thị Thuỳ Linh
Đại tá -
16 tháng 2 2020 lúc 17:13

Sau khi đun nóng 2 quả cầu 1 bằng đồng, 1 bằng sắt có kích thước bằng nhau, khi được nung nóng ở cùng 1 nhiệt độ thì quả cầu bằng đồng sẽ lớn hơn quả cầu bằng sắt.

Vì sự giãn nở của đồng lớn hơn của sắt.

Bình luận (0)
$Mr.VôDanh$
10 tháng 5 2019 lúc 18:47

Các chuyên gia sẽ jup đỡ tận tình bạn

Bình luận (2)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN