Bài 35 : Vùng Đồng bằng sông Cửu Long - Hỏi đáp

Người hay giúp bạn khác trả lời bài tập sẽ trở thành học sinh giỏi. Người hay hỏi bài thì không. Còn bạn thì sao?

Câu 1: Cây công nghiệp được trồng ở vùng Đông nam bộ chiếm diện tích lớn nhất là: * 1 điểm a. Cao su. b. Cây hồ tiêu. c. Cây cà phê d. Cây điều Câu 2: Vùng đồng bằng sông Cửu long có vị trí: * 1 điểm a. Phía Tây là Campuchia, phía Bắc là Đông nam bộ, Tây nam là vịnh Thái Lan, Đông nam làbiển Đông. b. Phía Tây là Campuchia, phía Bắc là Đông Nam bộ, Tây Nam là biển Đông, Đông Nam là vịnh Thái Lan. c. Phía Tây là Đông Nam bộ, phía Bắc làCampuchia, Tây Nam là vịnh Thái Lan, Đông Nam là biển Đông. d. Phía Tây là Đông Nam bộ, phía Bắc là vịnh Thái Lan, Tây Nam là Campuchia, Đông Nam là biển Đông. Câu 3: Ngành sản xuất nông nghiệp ở đồng bằng sông Cửu Long chủ yếu là: * 1 điểm a. Trồng cây công nghiệp b. Trồng hoa màu c. Trồng rừng d. Trồng lúa Câu 4: Ngành công nghiệp chiếm tỉ trọng cao trong cơ cấu công nghiệp của vùng đồng bằng sông Cửu Long là: * 1 điểm a. Vật liệu xây dựng b. Cơ khí c. Chế biến lương thực d. Càc ngành khác Câu 5: Vùng Đông Nam bộ sản xuất được nhiều cao su là nhờ có: * 1 điểm a. Điều kiện tự nhiên thuận lợi. b. Người dân có truyền thống trồng cao su. c. Có các cơ sở chế biến và xuất khẩu cao su. d. Các câu a, b, c đều đúng. Câu 6: Ở đồng bằng sông Cửu Long ngành sản xuất thuỷ sản chiếm tỉ trọng cao nhất là: * 1 điểm a. Khai thác cá biển b. Nuôi cá c. Nuôi tôm d. Cả 3 câu đều sai Câu 7: Đường bờ biển nước ta dài bao nhiêu km? * 1 điểm a. 3260km b. 3000km c. 2800km d. 3300km 0 câu trả lời
Click để xem thêm, còn nhiều lắm! Gửi câu hỏi

...

Dưới đây là những câu hỏi có bài toán hay do Hoc24 lựa chọn.

Building.