Bài 35 : Vùng Đồng bằng sông Cửu Long

Gia Long
22 tháng 8 2020 lúc 13:56

Sản xuất lúa gạo, cây ăn trái và nuôi trồng thủy sản phát triển , xuất khẩu sang các thị trường khó tính như châu Âu .

Nguyên nhân :

+ Mặt tự nhiên : (tự nêu ) : khí hậu , đất ,...

+ Áp dụng kĩ thuật nông nghiệp tiên tiến vào sản xuất

+ Sản xuất theo quy trình ,an toàn , đảm bảo yêu cầu đưa ra.

Bình luận (0)
Trà My My
21 tháng 6 2020 lúc 22:29

- Thuận lợi:

Đất phù sa màu mỡ. Điều kiện khí hậu và thuỷ văn thuận lợi cho việc thâm canh tăng vụ trong sản xuất nông nghiệp. Có một mùa đông lạnh rất phù hợp cho một số cây trồng ưa lạnh, cho phép phát triển vụ đông với nhiều loại rau. Tài nguyên khoáng sản: mỏ đá Tràng Kênh (Hải Phòng), Hà Nam, Ninh Bình; sét cao lanh (Hải Dương); than nâu (Hưng Yên); khí tự nhiên (Thái Bình). Nguồn tài nguyên biển: sinh vật biển phong phú, có địa điểm xây dựng cảng nước sâu thuận lợi (Cái Lân), có các địa điểm du lịch nổi tiếng như biển Hải Phòng, Thái Bình...

- Khó khăn:

Diện tích đất bình quân đầu người thấp, đất bị bạc màu. Thiếu nguyên liệu tại chỗ cho phát triển công nghiệp. Thiên tai thường xảy ra: bão, úng lụt, rét đậm, sâu bệnh,...
Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN