Bài 35 : Ôn tập học kì I - Hỏi đáp

Người hay giúp bạn khác trả lời bài tập sẽ trở thành học sinh giỏi. Người hay hỏi bài thì không. Còn bạn thì sao?

Luyện tập:

1: Biến đổi khí hậu gây ra những hậu quả gì cho sức khỏe con người…

A. gây nhiều mất đất sản xuất

B. gây nhiều bệnh tật

C. làm phát sinh nhiều bệnh mới, giảm sức đề kháng và giảm sức khỏe dinh dưỡng

D. gây nghèo đói

2: Một chuỗi thức ăn bao gồm...

A. là một dãy gồm nhiều loài sinh vật

B. là một dãy gồm ba loài sinh vật

C. là một dãy gồm nhiều loài sinh vật có quan hệ dinh dưỡng với nhau

D. là một dãy gồm niều mắc xích sinh vật

3: Lưới thức ăn...

A. gồm nhiều chuỗi thức ăn B. gồm một chuỗi thức ăn với môi trường

C. gồm có ít nhất hai chuỗi thức ăn D. gồm nhiều chuỗi thức ăn có chung mắc xích

4: Biện pháp tốt nhất trong việc phòng tránh ô nhiễm môi trường tại huyện Đơn Dương..

A. thu gom rác thải B. không khai thác cát ở sông Đanhim

C. hạn chế sử dụng thuốc bảo vệ thực vật D. nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho mọi người

5: Để hạn chế sử dụng thuốc bảo vệ thực vật trong sản xuất rau màu tại Đơn Dương...

A. tăng cường sản xuất rau màu theo hướng công nghệ cao

B. tuyên truyền người dân ít sử dụng thuốc bảo vệ thực vật

C. sản xuất nhiều loại rau màu khác nhau

D. tạo nhiều giống cây trồng mới

6: Làm học sinh em làm gì để góp phần phòng chống biến đổi khí hậu tại địa phương...

A. tham gia tích cực vào phong trào xanh, sạch và đẹp B. vệ sinh thân thể thật tốt

C. sử dụng tiết kiệm năng lượng D. thu gom rát thải tại địa phương

7: Trồng cây gây rừng có tác dụng lớn nhất trong việc….

A- tạo nguồn gỗ cho mọi người

B- phục hồi nguồn nước ngầm, các loài sinh vật, chống hạn hán, xói mòn đất, chống ô nhiễm

C- phòng chống hạn hán, lũ lụt, xói mòn

D- giảm bụi và tiếng ồn

8: Con người cần hành động gì để góp phần phát triển bền vững của xã hội…

A- tạo môi trường sống cho các loài sinh vật

B- phục hồi nguồn nước ngầm

C- bảo vệ, phục hồi môi trường sống và thiên nhiên

D- khai thác nhiều tài nguyên

9: Nhiệm vụ bảo vệ môi trường là của …

A- cảnh sát môi trường B- các công ty sản xuất

C- giáo viên và học sinh D- tất cả mọi người

10: Nguyên nhân gây thời tiết cực đoan tại Việt Nam …

A- biến đổi khí hậu B- rừng bị tàn

C- xây dựng nhiều các đập thủy điện D- tốc độ đô thị hóa nhanh

11: Viết hai chuỗi thức ăn và một lưới thức ăn có trong hệ sinh thái ruộng lúa (xác định rõ sinh vật sản xuất, sinh vật tiêu thụ, sinh vật phân giải và ít nhất có 10 mắc xích trong lưới thức ăn)?

12: Em hãy viết một đoạn từ 5 đến 7 dòng thể hiện những việc mà chúng ta cần làm để phòng tránh môi nhiễm môi trường hoặc biến đổi khí hậu?

---------------------Hết-------------------------

1 câu trả lời
Click để xem thêm, còn nhiều lắm! Gửi câu hỏi

...

Dưới đây là những câu hỏi có bài toán hay do Hoc24 lựa chọn.

Building.