Bài 35. Cấu tạo phân tử hợp chất hữu cơ

Linh Linh
14 tháng 3 lúc 21:23

C2H5Cl

c c H H H H H Cl

Bình luận (0)
Linh Linh
14 tháng 3 lúc 21:26

C3H8O

C C C H H H H H H H O H

Bình luận (0)
Linh Linh
14 tháng 3 lúc 21:29

C4H9Cl

C C C C H H H H H H H H H Cl

Bình luận (0)
hnamyuh
7 tháng 3 lúc 22:22

\(C_3H_6\) là một hidrocacbon có độ bất bão hòa k = 1

Bình luận (0)
Thảo Phương
7 tháng 3 lúc 22:23

C3H6 là anken , được gọi là propen 

Bình luận (0)
Quang Nhân
7 tháng 3 lúc 22:24

C3H6 : là hidrocacbon không no , mạch hở , có chứa 1 liên kết đôi C=C

Bình luận (3)
Khánh Đan
7 tháng 3 lúc 21:37

undefined

Bình luận (0)
Moon
7 tháng 3 lúc 22:01

a, H2=C=H2

b, CH3-CH3

c, CH3=CH-CH2

d, CH2-CH2-CH2-CH2

e, bạn nên coi lại đề

 

Bình luận (0)
Lan Hoàng
3 tháng 3 lúc 22:29

trl nhanh dum minh

 

Bình luận (0)
Quang Nhân
3 tháng 3 lúc 22:30

Bạn cung cấp thêm thông tin của đề nhé !!

Bình luận (3)
hnamyuh
3 tháng 3 lúc 22:35

Đề là "Cách xác định CTCT đúng của hợp chất hữu cơ" ,nói tổng quát hết các chất hữu cơ hay chỉ một chất nào hả bạn ?

Bình luận (1)
hnamyuh
19 tháng 2 lúc 14:01

a)

\(n_{CO_2} = \dfrac{26,4}{44} = 0,6(mol)\\ n_{H_2O} = \dfrac{16,2}{18} = 0,9(mol)\\ n_{O_2} = \dfrac{26,4+16,2-9}{32} = 1,05(mol)\\ \Rightarrow n_{O(trong\ A)} = 2n_{CO_2} + n_{H_2O} - 2n_{O_2} = 0\)

Vậy A gồm 2 nguyên tố : Cacbon và Hidro

b)

\(n_C = n_{CO_2} = 0,6(mol)\\ n_H = 2n_{H_2O} = 1,8(mol)\\ n_A = \dfrac{9}{30} = 0,3(mol)\)

Số nguyên tử Cacbon = \(\dfrac{n_C}{n_A} = \dfrac{0,6}{0,3} = 2\\ \)

Số nguyên tử Hidro = \(\dfrac{n_H}{n_A} = \dfrac{1,8}{0,3} = 6\)

Vậy CTPT của A : C2H6.

Bình luận (0)
Khánh Đan
14 tháng 2 lúc 20:25

Giả sử: CTPT của A là CxHy (x, y > 0, nguyên)

Ta có: \(n_{H_2O}=\dfrac{5,4}{18}=0,3\left(mol\right)\) \(\Rightarrow n_H=2n_{H_2O}=0,6\left(mol\right)\)

⇒ mC = mA - mH = 3 - 0,6.1 = 2,4 (g) \(\Rightarrow n_C=\dfrac{2,4}{12}=0,2\left(mol\right)\)

⇒ x : y = 0,2 : 0,6 = 1 : 3

⇒ CTĐGN của A là: (CH3)n. ( n nguyên dương)

Mà: MA = 30 g/mol

\(\Rightarrow n=\dfrac{30}{12+3}=2\left(tm\right)\)

Vậy: CTPT của A là C2H6.

Bạn tham khảo nhé!

 

Bình luận (0)
Quang Nhân
5 tháng 2 lúc 15:24

Tỉ khối so với H2 là 15 nhé !! 

nH2O = 5.4/18 = 0.3 mol 

mC = mA - mH = 3 - 0.3*2 = 2.4 (g) 

nC = 0.2 (mol) 

nA = 3/15*2 = 0.1 (mol) 

Số nguyên tử C : 0.2/0.1 = 2 

Số nguyên tử H : 0.6/0.1 = 6 

CT : C2H6 

CH3 - CH3 

 

Bình luận (0)
Quang Nhân
27 tháng 1 lúc 18:39

\(n_{C_2H_4}=\dfrac{5.6}{28}=0.2\left(mol\right)\)

\(n_C=2n_{C_2H_4}=0.4\left(mol\right)\Rightarrow m_C=0.4\cdot12=4.8\left(g\right)\) 

\(n_H=4n_{C_2H_4}=0.2\cdot4=0.8\left(mol\right)\Rightarrow m_H=0.8\left(g\right)\)

Bình luận (0)
Sunflower
28 tháng 12 2020 lúc 13:51

 

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN