Bài 34. Tổng kết lịch sử Việt Nam từ sau Chiến tranh thế giới thứ nhất đến năm 2000

Linh Linh
1 tháng 4 lúc 20:43

C.

 

Bình luận (0)
Bánh Đậu Xanh
8 tháng 3 lúc 21:28

 Đình Võ Liệt (xã Võ Liệt, Thanh Chương): Đây từng là trụ sở của phong trào cách mạng của làng trong những năm 1930-1931, đặc biệt là nơi diễn ra cuộc họp ngày 1 - 9 năm 1930 để thành lập chính quyền Xô viết đầu tiên * Cụm di tích "làng đỏ Hưng Dũng" (phường Hưng Dũng, Vinh): một trong những nơi tiêu biểu cho phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh, một trong nơi mà phong trào phát triển mạnh mẽ nhất. Những di tích tiêu biểu trong cụm di tích: Đình Trung, cây sanh chùa Nia, dăm mụ Nuôi * Khu di tích Bến Thuỷ: nơi đánh dấu sự mở đầu của phong trào công nhân ở Nghệ Tĩnh, hiện nay còn lưu giữ nhiều di tích như: Cồn Mô (nơi đặt Cột cờ Bến Thuỷ; hiện nay đã được xây tượng đài kỉ niệm), ngã ba Bến Thuỷ (nơi diễn ra cuộc biểu tình ngày 1/5/1930 của công nhân Vinh - Bến Thuỷ. Hiện nay đã được xây Tượng đài liên minh công nông) * Nghĩa trang liệt sĩ Thái Lão và khu tưởng niệm: Thái Lão là nơi diễn ra cuộc biểu tình ngày 12 - 9 -1930 của nhân dân Hưng Nguyên, Nghệ An và bị chính quyền Pháp đàn áp làm hơn 200 người chết * Mộ các liệt sĩ Xô Viết Nghệ Tĩnh hy sinh ngày 7 tháng 11 năm 1930 (xã Diễn Thành, huyện Diễn Châu); * Đình Lương Sơn: nơi thành lập chính quyền Xô Việt Nghệ Tĩnh ở xã Bắc Sơn, huyện Đô Lương; * Nhà cụ Vi Văn Khang và cây đa Cồn Chùa: nơi thành lập chính quyền dân tộc ở Môn Sơn, huyện Con Cuông; * Đài tưởng niệm 72 liệt sĩ Xô Viết Nghệ Tĩnh (làng Trụ Pháp, xã Mỹ Thành, Yên Thành) nơi tưởng niệm 72 chiến sĩ cách mạng bị Pháp xử bắn ở Yên Thành

Bạn tham khảo nhé!

Bình luận (0)
Ngố ngây ngô
23 tháng 6 2020 lúc 16:29

Trời không có trắc nghiệm á

tn 15 câu 5đ mà khoanh k đúng lấy 1/2 á :(((

Bình luận (0)
Hùng Nguyễn
30 tháng 6 2020 lúc 20:08

\(\frac{x-3}{x-2}+\frac{x-2}{x-4}=1\) ĐK: \(x\ne2;x\ne4\)

\(\Rightarrow\left(x-3\right)\left(x-4\right)+\left(x-2\right)\left(x-2\right)=\left(x-2\right)\left(x-4\right)\\ \Leftrightarrow x^2-3x-4x+12+x^2-4x+4=x^2-4x-2x+8\\ \Leftrightarrow x^2-5x+8=0\\ \Leftrightarrow x^2-2.x.\frac{5}{2}+\left(\frac{5}{2}\right)^2-\left(\frac{5}{2}\right)^2+8=0\Leftrightarrow\left(x-\frac{5}{2}\right)^2+\frac{7}{4}=0\left(1\right)\)

\(\left(x-\frac{5}{2}\right)^2\ge0\forall x\Rightarrow\left(x-\frac{5}{2}\right)^2+\frac{7}{4}>0\forall x\)

Do đó `pt(1)` vô lí nên `pt` vô nghiệm

Bình luận (0)
An Nhiên

1. Nguyên nhân trực tiếp nào dẫn đến cuộc kháng chiến toàn quốc 12/1946 bùng nổ ?

A. Pháp tiếp tục gây ra các cuộc sung đột vũ trang ở Hà Nội, Hải Phòng.

B.Pháp gửi hai tối hậu thư buộc ta phải giải tán lực lượng vũ trang

C. Ban thường vụ Trung ương Đảng họp và quyết định phát động cuộc kháng chiến toàn quốc

D. Cả A,B,C là sai

2. Đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp của ta là:

A.Toàn quốc, toàn diện, trường kỳ, tự lực cánh sinh, tranh thủ sự ủng hộ của quốc tế

B.Cuộc chiến tranh tự vệ, chính nghĩa

C. Thực hiện dân chủ, đem lại ruộng đất cho nhân dân

D. Trên các mặt trận chính trị, quân sự, ngoại giao.

3.Trước khi chiến dịch Việt Bắc Thu-Đông 1947 diễn ra ta đang ở thế nào sau đây?

A. Chủ động B.Bị động C. Cả a,b đều sai D. Cả a,b là đúng

4. Hoàn cảnh nào cho ta chủ động mở chiến dịch Biên giới 1950?

A. Tình hình Đông Dương và thế giới thay đổi có lợi cho ta, bất lợi cho Pháp

B.Mĩ can thiệp vào cuộc chiến ở Đông Dương .

C. Pháp khóa cửa biên giới Việt-Trung

D.Cả A,B,C là sai

5.Làm thế nào để kế hoạch Na-va bị phá sản?

A. Tiêu diệt lực lượng địch ở nơi chúng tập trung quân

B.Mở các chiến dịch đánh vào địa bàn chiến lược buộc địch phải phân tán quân

C. Xây dựng các căn cứ để dụ dỗ địch đến để ta tiêu diệt

D.Cả A,B,C là đúng

6.Trên mặt trận ngoại giao,trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, chủ trương của ta giải quyết vấn đề về chiến tranh ở Việt Nam bằng con đường nào?

A. Lấy chiến thắng trên chiến trường để trấn áp đối phương

B.Thương lượng và giải quyết các vấn đề theo lối hòa bình

C. Cương quyết không thương lượng với giặc

D. Cả A,B,C là đúng

Thảo Phương
1 tháng 6 2020 lúc 9:31

1. Nguyên nhân trực tiếp nào dẫn đến cuộc kháng chiến toàn quốc 12/1946 bùng nổ ?

A. Pháp tiếp tục gây ra các cuộc sung đột vũ trang ở Hà Nội, Hải Phòng.

B.Pháp gửi hai tối hậu thư buộc ta phải giải tán lực lượng vũ trang

C. Ban thường vụ Trung ương Đảng họp và quyết định phát động cuộc kháng chiến toàn quốc

D. Cả A,B,C là sai

2. Đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp của ta là:

A.Toàn quốc, toàn diện, trường kỳ, tự lực cánh sinh, tranh thủ sự ủng hộ của quốc tế

B.Cuộc chiến tranh tự vệ, chính nghĩa

C. Thực hiện dân chủ, đem lại ruộng đất cho nhân dân

D. Trên các mặt trận chính trị, quân sự, ngoại giao.

3.Trước khi chiến dịch Việt Bắc Thu-Đông 1947 diễn ra ta đang ở thế nào sau đây?

A. Chủ động B.Bị động C. Cả a,b đều sai D. Cả a,b là đúng

4. Hoàn cảnh nào cho ta chủ động mở chiến dịch Biên giới 1950?

A. Tình hình Đông Dương và thế giới thay đổi có lợi cho ta, bất lợi cho Pháp

B.Mĩ can thiệp vào cuộc chiến ở Đông Dương .

C. Pháp khóa cửa biên giới Việt-Trung

D.Cả A,B,C là sai

5.Làm thế nào để kế hoạch Na-va bị phá sản?

A. Tiêu diệt lực lượng địch ở nơi chúng tập trung quân

B.Mở các chiến dịch đánh vào địa bàn chiến lược buộc địch phải phân tán quân

C. Xây dựng các căn cứ để dụ dỗ địch đến để ta tiêu diệt

D.Cả A,B,C là đúng

6.Trên mặt trận ngoại giao,trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, chủ trương của ta giải quyết vấn đề về chiến tranh ở Việt Nam bằng con đường nào?

A. Lấy chiến thắng trên chiến trường để trấn áp đối phương

B.Thương lượng và giải quyết các vấn đề theo lối hòa bình

C. Cương quyết không thương lượng với giặc

D. Cả A,B,C là đúng

Bình luận (0)
Phúc
8 tháng 5 2020 lúc 12:44

Bạo lực cách mạng là:

Bạo lực cách mạng là một phương pháp giành chính quyền của quần chúng. Việc dùng bạo lực cách mạng là cần thiết và tất yếu trong mọi cuộc cách mạng của quần chúng, nhằm lật đổ một chế độ chính trị lỗi thời và phản động, thiết lập nên một chế độ chính trị tiên tiến và cách mạng. C.Mác và F.Anghen từng nêu một luận điểm nổi tiếng: “Bạo lực là bà đỡ cho mọi xã hội cũ đang thai nghén một xã hội mới”. Đối với cuộc cách mạng vô sản, V.I.Lênin cũng khẳng định rằng “không có cách mạng bạo lực thì không thể thay thế nhà nước tư sản bằng nhà nước vô sản được”.

Nghĩa của cụm từ "Bạo lực cách mạng" không giống với các cụm từ "Bạo lực học đường"; "Bạo lực gia đình"

Bình luận (0)
Thảo Phương
9 tháng 4 2020 lúc 19:55

Chủ trương của Việt Nam là giải quyết các tranh chấp ở Biển Đông thông qua biện pháp hòa bình trên tinh thần hiểu biết và tôn trọng lẫn nhau, tuân thủ luật pháp quốc tế nhất là Công ước LHQ về Luật Biển năm 1982. Đối với các vấn đề liên quan đến hai nước Việt Nam – Trung Quốc thì giải quyết song phương, vấn đề nào liên quan đến các nước khác, liên quan đến tự do hàng hải thì cần có sự bàn bạc của các bên liên quan. Nếu các bên không giải quyết được bằng cơ chế đàm phán thì cần phải giải quyết bằng các phương thức nhau như trung gian hòa giải hoặc bằng các cơ chế tài phán quốc tế như Tòa án Công lý Quốc Tế, Tòa án Quốc tế về Luật Biển và các Tòa Trọng tài.

Bình luận (0)
Thảo Phương
9 tháng 4 2020 lúc 19:54

Việt Nam đề nghị hai bên Việt Nam và Trung Quốc nghiêm túc tuân thủ các thỏa thuận và nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước, “Thỏa thuận về những nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển Việt Nam - Trung Quốc”; phát huy các cơ chế đàm phán và hợp tác hiện có để xây dựng lòng tin; kiên trì giải quyết các tranh chấp ở Biển Đông bằng biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982; thực hiện đầy đủ và hiệu quả “Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông” (DOC), cùng các nước ASEAN thúc đẩy tiến trình xây dựng “Bộ Quy tắc về ứng xử của các bên ở Biển Đông” (COC); kiểm soát tốt bất đồng trên biển, không có hành động làm phức tạp, mở rộng tranh chấp, duy trì hòa bình, ổn định ở Biển Đông.

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN