Bài 34. Sinh trưởng ở thực vật

Sunflower
6 tháng 2 lúc 22:31

Chọn B

Bình luận (2)
B.Thị Anh Thơ
23 tháng 4 2020 lúc 13:13

- Giúp cây thích nghi với đất ngay lúc đầu

- Kích thích bộ rễ phát triển

- Giúp cây cao lớn nhanh hơn

Bình luận (0)
Karik-Linh
21 tháng 4 2020 lúc 13:04

Ưu thế ngọn là hiện tượng auxin được tạo ra ở mô phân sinh ngọn ức chế sự sinh trưởng của các chồi bên

chúng ta cần làm đó alf cắt trồi,kiến cho lượngauxin bị giảm hơn kiến cho trồi khác kích thích sinh trưởng

2. tại vì

Chu kỳ sáng là thời gian của ánh sáng và bóng tối mà cây nhận được trong một khoảng thời gian nhất định, ví dụ như trong một ngày 24 giờ chẳng hạn. Chu kỳ sáng được thay đổi theo mùa vì ánh sáng ban ngày trong mùa hè được kéo dài lâu hơn và thời gian chiếu sáng giảm dần khi bước sang mùa thu và mùa đông. Mặc dù thời gian của ánh sáng ban ngày là yếu tố rất quan trọng trong chu kỳ sáng, nhưng các nhà sinh vật học đã phát hiện ra rằng các cây trồng ngắn ngày và dài ngày thực sự cảm nhận được thời gian của bóng tối và bằng chứng là chúng đã tạo ra hoa trong thời gian tiếp xúc với bóng tối.

Cây ngắn ngày và dài ngày có những nhu cầu khác nhau về ánh sáng và bóng tối. Cũng như tên của nó, hoa của các cây trồng ngắn ngày bắt đầu được hình thành khi thời gian nhận ánh sáng ban ngày của chúng ít hơn 12 tiếng đồng hồ và thời gian ban đêm nhiều hơn bởi vì chúng cần khoảng thời gian lâu hơn trong bóng tối để có thể nở hoa. Ngược lại, các cây trồng dài ngày cần tiếp xúc với ánh sáng ban ngày nhiều hơn 12 tiếng đồng hồ để nở hoa, và thời gian ban đêm ngắn hơn.

Bình luận (0)
B.Thị Anh Thơ
21 tháng 4 2020 lúc 14:14

1, Ưu thế ngọn ở thực vật là hiện tượng Auxin được tạo ra ở mô phân sinh ngọn ức chế sinh trưởng ở các chồi bên.

Để điều chỉnh ưu thế ngọn: dùng xytokinin tác dụng làm yếu ưu thế ngọn, tác dụng ngược lại với auxin

2, Ánh sáng ảnh hưởng đến hính thái,sự phát triển, hoạt động sinh lý của thực vật.

Cây ngày ngắn: ra hoa khi thời gian chiếu sáng nhỏ hơn thời gian chiếu sáng tối hạn của cây

Cây ngày dài: ra hoa khi thời gian chiếu sáng lớn hơn thời gian chiếu sáng tối hạn của cây

Thực tế thời gian tối mới là thời gian quyết định sự ra hoa, mỗi loài cần có đủ một thời gian tối để ra hoa, gọi là độ dài đêm tiêu chuẩn. vì vậy ánh sáng là điều kiện quan trọng với sự ra hoa của cả cây ngày ngắn ( cây đêm dài) và cây ngày dài: ( cây đêm ngắn)

Câu 3:

Quang chu kì là thời gian chiếu sáng xen kẽ với bóng tối (độ dài của ngày đêm), ảnh hưởng tới sinh trưởng và phát triển của cây. Thực tế thời gian đêm tối mới quyết định ra hoa, mỗi loài có thời gian đêm tối riêng, đủ độ dài đêm tiêu chuẩn thì cây sẽ ra hoa.

- Cây ngày ngắn: ra hoa khi thời gian chiếu sáng nhỏ hơn thời gian chiếu sáng tối hạn của cây. ( cây đêm dài).

lấy mốc 18h ở Việt Nam bắt đầu thời gian tối

+ 10 giờ sáng - 14 giờ tối: cây ra hoa: 16 tiếng chiếu sáng= 8h sáng + 8h tối

+ 10 giờ sáng - 10 giờ tối: cây không ra hoa: 12 giờ chiếu sáng= 8h sáng+4h tối

+ 14 giờ sáng - 14 giờ tối: cây ra hoa: 12 giờ chiếu sáng= 8h sáng+ 8h tối

suy ra: độ dài thời gian đêm tối tiêu chuẩn của cây ngày ngắn là: 8h buổi tối cây sẽ ra hoa

- Cây ngày dài: ra hoa khi thời gian chiếu sáng lớn hơn thời gian chiếu sáng tối hạn của cây, ( cây đêm ngắn)

14 giờ sáng - 10 giờ tối: cây ra hoa: 8 tiếng chiếu sáng= 4h sáng+4h tối

14 giờ sáng - 14 giờ tối: cây không ra hoa: 12 tiếng chiếu sáng=4h sáng+ 8h tối

10 giờ sáng - 10 giờ tối: cây ra hoa: 12 tiếng chiếu sáng= 8h sáng+4h tối

suy ra độ dài thời gian đêm tối tiêu chuẩn cho cây dài ngày này là 4h tối thì cây ra hoa

Bình luận (0)
B.Thị Anh Thơ
9 tháng 4 2020 lúc 22:53

- Các vòng gỗ do tầng sinh trụ của cây sinh ra. Các vòng gỗ tạo ra không đều nhau do lượng thức ăn cây hấp thụ được ở mỗi mùa không giống nhau. Mỗi vòng gỗ sáng sẽ có một vòng gỗ tối xen kẽ nhau

- Đặc điểm:
+ Mùa mưa cây hấp thụ được nhiều thức ăn, tầng sinh trụ tạo ra nhiều mạch gỗ to, có thành mỏng, xếp thành một vòng dày màu sáng.
+ Mùa khô, ít thức ăn, các tế bào gỗ sinh ra ít hơn, bé hơn, có thành dày, xếp thành một vòng mỏng màu sẫm. Đó là những vòng gỗ hàng năm.

Ý nghĩa: Nghiên cứu vòng gỗ năm cho ta biết được số tuổi của cây, khí hậu và điều kiện môi trường mỗi năm cây sinh sống.

Bình luận (0)
Đạt Trần
28 tháng 3 2020 lúc 20:10

Sinh trưởng và phát triển là hai quá trình liên tiếp nhau của quá trình trao đổi chất. Sự biến đổi về số lượng ở rễ, thân, lá dẫn đến sự thay đổi về chất lượng ở hoa, quả và hạt. Hai quá trình này gọi là pha sinh trưởng phát triển sinh dưỡng và pha sinh trưởng phát triển sinh sản (mốc là sự ra hoa). Một cơ quan hay bộ phận của cây có thể sinh trưởng nhanh nhưng phát triển chậm hay ngược lại. Có thể cả hai đều nhanh hay đều chậm.

Bình luận (0)
đặng tuấn đức
16 tháng 5 2019 lúc 15:32

Tầng sinh mạch tạo ra?

A.mạch rây, tuỷ C.biểu bì, bần

B.mạch gỗ, tuỷ. D.tuỷ, mạch rây, mạch gỗ

Bình luận (0)
moonshine
16 tháng 6 2019 lúc 10:25

B

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN