Bài 34. Chất rắn kết tinh. Chất rắn vô định hình

tư mã chiêu
9 tháng 6 2020 lúc 17:58

D

Bình luận (0)
$Mr.VôDanh$
20 tháng 3 2019 lúc 21:12

dễ như ăn cháo lớp 8 còn làm được

do cấu trúc xắp sếp của nguyên tử cacbon của mỗi chất khác nhau nên chúng khác nhau

hay nói cách khác vì chúng khác nhau nên khác nhau

Bình luận (22)
Mysterious Person
13 tháng 5 2018 lúc 16:27

biết chết liền luôn á ! cái này là do trời định rồi bạn à

Bình luận (0)
$Mr.VôDanh$
20 tháng 3 2019 lúc 21:59

ko,vì ko được

Bình luận (0)
Nguyễn Văn Thành
15 tháng 4 2019 lúc 7:10

nhiệt lượng khi ngưng tụ : \(Q_1=L.m=0,01L\)

nhiệt lượng để hơi nước 1000C thành 400C: \(Q_2=m.c.\Delta t=2508J\)

nhiệt lượng tỏa ra khi hơi nước 1000C thành nước 400C: \(Q_{tỏa}=Q_1+Q_2\)

nhiệt lượng mà nước 9,50C thu vào để thành nước 400C: \(Q_{thu}=m.c.\Delta t=-25498J\)

\(Q_{tỏa}+Q_{thu}=0\)

\(\Rightarrow L=\)2299.103J/kg

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN