Bài 33. Thực hành : Tính chất hóa học của phi kim và hợp chất của chúng

Do Minh Tam
10 tháng 5 2016 lúc 18:17

nCuO=0,02 mol

        CuO+H2=>H2O+Cu

Bđ0,02 mol

Pứ:x mol                      =>x mol

Dư:0,02-x mol

Cr sau pứ gồm Cu và CuO

=>64(0,02-x)+80x=1,344

=>16x=0,064=>x=0,004

H%=0,004/0,02.100%=20%

Bình luận (1)
Nguyễn Thị Minh Nguyệt
7 tháng 11 2016 lúc 22:37

2NaCl + 2H2O \(\underrightarrow{đpddcmn}\) 2NaOH + H2 + Cl2

2NaCl \(\underrightarrow{đpnc}\) 2Na + Cl2

MnO2 + 4HCl \(\rightarrow\) MnCl2 + 2H2O + Cl2

Bình luận (0)
Hoàng Tuấn Đăng
7 tháng 11 2016 lúc 22:32

Chúng ta có thể điều chế clo bằng cách cho những chất có tính oxi hóa mạnh tác dụng với hợp chất của clo

VD: 6HCl+KClO3→3Cl2+3H2O+KCl

4HCl+MnO2Cl2+2H2O+MnCl2

16HCl+2KMnO4→5Cl2+8H2O+2KCl+2MnCl2

Bình luận (0)
Jeremy Charles
8 tháng 5 2016 lúc 11:16

bạn chắc đầu bài khí là " C" chứ ? 

Bình luận (0)
Vy Pham
8 tháng 5 2016 lúc 16:12

Chắc mà

Bình luận (0)
huynh thi huynh nhu
8 tháng 5 2016 lúc 20:01

Bài của bạn sai cái gì ấy, mk làm không ra....

Bình luận (0)
Racing Girl
12 tháng 1 2017 lúc 20:08

trường pn hc nhanh thế. pn lên google tìm jk

Bình luận (1)
Nguyễn Tim Khái
12 tháng 1 2017 lúc 18:55

cái đó là tự bạn chứ ?

Bình luận (2)
Nguyễn Trang
10 tháng 12 2016 lúc 13:30

nFe=5,6:56=0,1 mol

n S=1,6:32+0,05 mol\

có phương trình:Fe+S→FeS (có nhiệt độ)

Ban đầu 0,1 0,05 (mol)

Pư 0,05 0,05 0,05 (mol)

Sau pư 0,05 0 0,05 (mol)

Chất rắn A gồm : Fe và FeS

Fe+2HCl→FeCl2+H2

0,05→0,1 (mol)

FeS +2HCl→FeCl2+H2S

0,05→0,1 (mol)

nHCl=0,1 +0,1= 0,2 mol

→Vdd HCl= 0,2 :1=0,2 l

Bình luận (2)
Truy kích
26 tháng 11 2016 lúc 20:54

lên gg đầy

Bình luận (0)
Racing Girl
26 tháng 11 2016 lúc 20:55

mk chưa học đến chương III nên hk lm đk. pn nhờ Hoàng Tuấn Đăng nha

Bình luận (1)
Công Kudo
26 tháng 11 2016 lúc 20:58

mình ko tìm đc nên mới hỏi trên gg trang nào chỉ mình với

Bình luận (2)
Thảo Uyên Lưu
14 tháng 11 2016 lúc 20:26

CÂU GÌ BẠN

 

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN