Bài 33 : Đặc điểm sông ngòi Việt Nam

ĐỖ CHÍ DŨNG
ĐỖ CHÍ DŨNG 4 tháng 10 2020 lúc 8:06

- Nước ta có mạng lưới sông ngòi dày đặc, dọc bờ biển trung bình cứ 20 km lại gặp một cửa sông. Có tới hàng nghìn sông suối lớn nhỏ trên khắp lãnh thổ. Vì khí hậu nhiệt đới gió mùa, lượng mưa hàng năm lớn, trung bình trên 1500 mm/năm. - Phần lớn sông ngòi nước ta nhỏ, ngắn, dốc còn các sông lớn như sông Mê Kông , sông Hồng thì chỉ có phần hạ lưu chảy qua lãnh thổ nước ta. Do ảnh hưởng của địa hình 3/4 đồi núi là cao nguyên, bề ngang lãnh thổ hẹp, núi lại ăn lan ra sát biển - Hướng chảy chủ yếu của các sông là Tây Bắc - Đông Nam như sông Hồng, Mê Kông , sông Cả , sông Mã...Do sông ngòi đã phản ánh được hướng nghiêng chung của địa hình là Tây Bắc - Đông Nam. Bên cạnh đó cũng có một số sông chảy theo hướng vòng cung, uốn dòng theo các cánh cung núi (sông Cầu , sông Thương, Sông Lục Nam...). Một số sông miền Trung chảy theo hướng Tây - Đông, vì địa hình ở miền Trung có dãy Trường Sơn ở phía Tây, thấp dần về phía Đông. - Chế độ nước chảy của sông phụ thuộc vào tính chất nhiệt đới ẩm gió mùa của khí hậu. Các sông đều có một mùa lũ và một mùa cạn tương ứng với mùa mưa và mùa khô của khí hậu. Mùa lũ chiếm tới 78,8 % lượng nước cả năm. - Sông ngòi nước ta mang nhiều phù sa : Do lượng mưa trên lãnh thổ nước ta lớn, phần lớn là mưa rào, mưa tập trung vào một mùa. Độ dốc của địa hình của lưu vực dòng sông, dòng chảy ngắn, lưu vực sông nhỏ, diện tích rừng ngày càng thu hẹp...

Bình luận (0)
Yến Nguyễn
Yến Nguyễn CTV 8 tháng 7 2020 lúc 14:19

Vì lượng mưa lớn, địa hình bị cắt xẻ bởi sông ngòi chảy theo hướng TB-ĐN và vòng cung, 3/4 là đồi núi. Lãnh thổ nước ta hẹp ngang va nằm sát biển, lại thấp dần từ nội địa ra biển nên sông ngòi nước ta nhỏ, ngắn và dốc.

Bình luận (0)
Gia Long 2k6
Gia Long 2k6 CTV 8 tháng 7 2020 lúc 14:07

* Vì sao các sông ngắn và dốc.

Vì lãnh thổ nước ta hẹp ngang và nằm sát biển. Địa hình nước ta có nhiều đồi núi (chiếm 3/4 diện tích), đồi núi lấn ra sát biển nên dòng chảy ngắn, dốc. -> sông ngòi chủ yếu là sông ngắn và dốc.

Bình luận (0)
Gia Long 2k6
Gia Long 2k6 CTV 19 tháng 7 2020 lúc 7:43

Sông ngòi nước ta chảy theo 2 hướng :tây bắc - đông nam và vòng cung do địa hình cắt xẻ , phân hóa.

Bình luận (0)
Gia Long 2k6
Gia Long 2k6 CTV 19 tháng 7 2020 lúc 7:54

Sông ngòi nước ta chảy theo 2 hướng :tây bắc - đông nam và vòng cung do địa hình cắt xẻ , phân hóa.

Sông luôn chạy theo đường núi.

Bình luận (0)
Gia Long 2k6
Gia Long 2k6 CTV 7 tháng 7 2020 lúc 8:23

* Đặc điểm chế độ nước của sông ngòi nước ta.

- Chế độ nước của sông ngòi nước ta chảy theo mùa ( 2 mùa rõ rệt là mùa lũ và mùa cạn ).

- Mùa lũ nước dâng cao , chảy mạnh , gây ngập và ùn ứ.

- Mùa cạn gây hạn hán ở các sông->thiếu nước.

- Chế độ nước ở các nơi đều khác nhau.

Bình luận (0)
Wither Skeleton Creeper
Wither Skeleton Creeper 20 tháng 6 2020 lúc 16:31

Đặc điểm chung.

- Mạng lưới sông ngòi dày đặc, phân bố khắp cả nước, đa số sông nhỏ, ngắn, dốc

- Hướng chảy chính:

+ Tây Bắc-Đông Nam (sông Đà, sông Cả, sông Mã ...)

+ Hướng vòng cung (sông Lô, sông Gâm, sông Cầu)

- Chế độ nước: có 2 mùa lũ và cạn

- Phù sa: hàm lượng phù sa lớn 200 triệu tấn/ năm

Bình luận (0)
Trúc Giang
Trúc Giang CTV 20 tháng 6 2020 lúc 15:54

Đặc điểm chung.

- Mạng lưới sông ngòi dày đặc, phân bố khắp cả nước, đa số sông nhỏ, ngắn, dốc

- Hướng chảy chính:

+ Tây Bắc-Đông Nam (sông Đà, sông Cả, sông Mã ...)

+ Hướng vòng cung (sông Lô, sông Gâm, sông Cầu)

- Chế độ nước: có 2 mùa lũ và cạn

- Phù sa: hàm lượng phù sa lớn 200 triệu tấn/ năm

Bình luận (0)
Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN