Bài 32: Sự sinh trưởng và phát dục của vật nuôi

Gia Long 2k6
Gia Long 2k6 CTV 5 tháng 7 2020 lúc 8:40
Khái niệm - Sự phát dục là sự thay đổi về chất của các bộ phân trong cơ thể. vd gà mái bắt đầu đẻ trứng. - Các yếu tố gây ảnh hưởng đến sự sinh dưỡng và sự phát dục của vật nuôi: + Các đặc điểm về di truyền + Đặc điểm về ngoại cảnh, môi trường bên ngoài: điều kiện chăm sóc, thức ăn, khí hậu. Mình không hiểu đề là nêu khái niệm hay là ví dụ cho lắm!
Bình luận (0)
The Key Of Love
The Key Of Love 16 tháng 6 2020 lúc 19:55

Bạn tham khảo :

Sự thay đổi về chất của các bộ phận cơ thể vật nuôi được gọi là sự phạt dục .

Ví dụ thực tế : gà mái bắt đầu đẻ trứng , gà trống biết gáy

Bình luận (0)
The Key Of Love
The Key Of Love 16 tháng 6 2020 lúc 19:56

Làm lại mình bị biết nhầm dấu :

Sự thay đổi về chất của các bộ phận cơ thể vật nuôi được gọi là sự phát dục .

Ví dụ thực tế : gà mái bắt đầu đẻ trứng , gà trống biết gáy

Bình luận (0)
ミ★ღ๖ۣۜPhoenixღ ★彡
ミ★ღ๖ۣۜPhoenixღ ★彡 20 tháng 5 2020 lúc 20:55

Để nâng cao hiệu quả chăn nuôi, phải thực hiện đồng bộ các giải pháp như: chọn đối tượng vật nuôi thích hợp, với qui mô đàn hợp lý, chọn giống có chất lượng cao, xây dựng chuồng trại và các dụng cụ chăn nuôi đúng yêu cầu kỹ thuật; đầu tư thức ăn đủ số lượng, chất lượng cao và cho ăn, uống đúng qui định; chăm sóc chu đáo; phòng trị bệnh nghiệm ngặt; tiêu thụ sản phẩm kịp thời; ghi chép theo dõi các khoản thu, chi và điều chỉnh các khoản chi mua vật tư khi thị trường biến động lớn theo hướng có lợi; quay vòng vốn nhanh và giảm các khoản vốn vay vv…

Trước hết là khâu chọn giống, giống tốt thì nuôi mau lớn, trọng lượng xuất chuồng cao, chi phí thức ăn thấp, ít bị bệnh, chất lượng sản phẩm cao, nên bán được giá cao hơn các giống chất lượng thấp, cuối cùng sẽ được lời nhiều. Chọn giống cao sản, do các cơ sở nhân giống có đăng ký sản xuất giống; được chọn lọc nghiêm ngặt đúng theo qui trình sản xuất giống. Được kiểm dịch và phòng ngừa đủ các hệnh nguy hiểm trong quá trình sản xuất giống.

CHỊ MIK GIẢNG CHO NHƯ NÀY

Bình luận (0)
ミ★ღ๖ۣۜPhoenixღ ★彡
ミ★ღ๖ۣۜPhoenixღ ★彡 20 tháng 5 2020 lúc 20:49

-Sự sinh trưởng là sự tăng lên về khối lượng, kích thước các bộ phận của cơ thể vật nuôi.

-Sự phát dục là sự thay đổi về thể chất các bộ phận trong cơ thể vật nuôi.

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN