Bài 32: Sự sinh trưởng và phát dục của vật nuôi

Thanh Lam
8 tháng 5 lúc 9:30

Sự sinh trưởng : 

 - Là sự tăng về khối lượng, kích thước của các bộ phận của cơ thể.

      Ví dụ: Thể trọng lợn con từ 5 kg tăng lên 8 kg

 Sự phát dục:

     - Là sự thay đổi về chất của các bộ phận trong cơ thể.

      Ví dụ: Gà trống biết gáy.

Đặc điểm sự sinh trưởng và phát dục ở vật nuôi

a) Sự tăng cân của ngan con theo ngày, tuần tuổi.

Đặc điểm sinh trưởng và phát dục là theo giai đoạn.

b) Khối lượng của hợp tử lợn là 0,4mg, lúc đẻ ra nặng 0,8 đến 1kg, lúc 36 tháng tuổi nặng 200kg.

Đặc điểm sinh trưởng và phát dục là không đồng đều.

c) Chu kì động dục của lợn là 21 ngày, của ngựa là 23 ngày.

Đặc điểm sinh trưởng và phát dục là theo chu kì.

d) Quá trình sống của lợn phải trải qua các giai đoạn: bào thai ⇒ Lợn sơ sinh ⇒ Lợn nhỡ ⇒ Lợn trưởng thành.

 

 

  

Bình luận (0)

=> Chọn giống.

- Chọn ghép con đực cho con cái sinh sản .

- Dùng các biện pháp nuôi dưỡng ,chăm sóc tác động đến sự sinh trưởng và phát dục của vật nuôi để đạt hiệu quả cao hơn.

Bình luận (0)

=> Chọn giống.

- Chọn ghép con đực cho con cái sinh sản .

- Dùng các biện pháp nuôi dưỡng ,chăm sóc tác động đến sự sinh trưởng và phát dục của vật nuôi để đạt hiệu quả cao hơn.

Bình luận (0)
︵✰Ah
19 tháng 2 lúc 7:04

Những biến đổi của cơ thể vật nuôi           Sự sinh trưởng      Sự phát dục

- Thể trọng lợn con từ 5kg tăng lên 8kg.X 
- Gà trống biết gáy. X
- Gà mái bắt đầu đẻ trứng. X
- Dạ dày lợn tăng thêm sức chứa.
Bình luận (0)
ngo tran nam khanh
19 tháng 2 lúc 7:32
Những biến đổi của cơ thể vật nuôiSự sinh trưởngSự phát dục
- Xương ống chân của bê dài thêm 5cm.X 
- Thể trọng lợn con từ 5kg tăng lên 8kg.X 
- Gà trống biết gáy. X
- Gà mái bắt đầu đẻ trứng. X
- Dạ dày lợn tăng thêm sức chứa.X 
 
Bình luận (0)
Những biến đổi của cơ thể vật nuôiSự sinh trưởngSự phát dục
- Xương ống chân của bê dài thêm 5cm.X 
- Thể trọng lợn con từ 5kg tăng lên 8kg.X 
- Gà trống biết gáy. X
- Gà mái bắt đầu đẻ trứng. X
- Dạ dày lợn tăng thêm sức chứa.X 
Bình luận (0)

vì bn chưa cho các ví dụ để chọn nên mk lấy ví dụ như là :

-Gà trống biết gáy 

-Gà mái bắt đầu đẻ trứng 

.....v...v........

  chúc bn học tốt !!!yeu

Bình luận (0)
Cá Voi Con 🐋
5 tháng 7 2020 lúc 8:40
Khái niệm - Sự phát dục là sự thay đổi về chất của các bộ phân trong cơ thể. vd gà mái bắt đầu đẻ trứng. - Các yếu tố gây ảnh hưởng đến sự sinh dưỡng và sự phát dục của vật nuôi: + Các đặc điểm về di truyền + Đặc điểm về ngoại cảnh, môi trường bên ngoài: điều kiện chăm sóc, thức ăn, khí hậu. Mình không hiểu đề là nêu khái niệm hay là ví dụ cho lắm!
Bình luận (0)
The Key Of Love
16 tháng 6 2020 lúc 19:55

Bạn tham khảo :

Sự thay đổi về chất của các bộ phận cơ thể vật nuôi được gọi là sự phạt dục .

Ví dụ thực tế : gà mái bắt đầu đẻ trứng , gà trống biết gáy

Bình luận (0)
The Key Of Love
16 tháng 6 2020 lúc 19:56

Làm lại mình bị biết nhầm dấu :

Sự thay đổi về chất của các bộ phận cơ thể vật nuôi được gọi là sự phát dục .

Ví dụ thực tế : gà mái bắt đầu đẻ trứng , gà trống biết gáy

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN