Bài 32. Địa lí các ngành công nghiệp

Minh An
Minh An CTV 24 tháng 5 2020 lúc 20:08

Là ngành công nghiệp trọng điểm ở nước ta

- Có thế mạnh lâu dài

+ Cơ sở nguyên liệu phong phú:

Than: Than antraxit tập trung ở khu vực Quảng Ninh, trữ lượng hơn 3 tỉ tấn, cho nhiệt lượng 7.000 - 8.000 calo/kg; than nâu,phân bố ở Đồng bằng sông Hồng, trữ lượng hàng chục tỉ tấn; than bùn tập trung nhiều ở Đồng bằng sông Cửu Long, đặc biệt là khu vực U Minh.

Dầu khí: tập trung ở các bể trầm tích chứa dầu ngoài thềm lục địa, trữ lượng vài tỉ tấn dầu và hàng trăm tỉ m3 khí. Hai bể trầm tích có triển vọng nhất về trữ lượng và khả năng khai thác là bể Cửu Long và bể Nam Côn Sơn.

Thủy năng: Tiềm năng rất lớn, vể lí thuyết, công suất có thế đạt khoảng 30 triệu kW với sản lượng 260 - 270 tỉ kWh. Tiềm năng thủy điện tập trung chủ yếu ở hệ thống sông Hồng (37%) và hệ thống sân Đồng Nai (19%).

Các nguồn năng lượng khác như: sức gió, năng lượng mặt trời, thủy triều, địa nhiệt., ở nước ta rất dồi dào.

+ Thị trường tiêu thụ rộng lớn:

• Phục vụ cho tất cả các ngành kinh tế.

• Phục vụ cho nhu cầu của đời sống nhân dân.

- Mang lại hiệu quả kinh tế cao

+ Kinh tế: góp phần đẩy mạnh tốc độ tăng trưởng của các ngành kinh tế, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

+ Xã hội: phục vụ đời sống nhân dân.

- Tác động mạnh mẽ đến sự phát triển các ngành kinh tế khác

Công nghiệp năng lượng có tác động một cách mạnh mẽ, toàn diện đến các ngành kinh tế khác về các mặt: quy mô của ngành, kĩ thuật - công nghệ, chất lượng sản phẩm...

Bình luận (0)
ĐỖ CHÍ DŨNG
ĐỖ CHÍ DŨNG 19 tháng 5 2020 lúc 17:23

Nhìn chung GDP/người giữa các nước phát triển và đang phát triển có sự chênh lệch nhau rất lớn.

- GDP/người của các nước phát triển đều ở mức cao (20 000 đến 45 000 USD/người), trong khi các nước đang phát triển chỉ đạt mức 1000 đến trên 2000 USD/người.

- GDP/người của các quốc gia phát triển gấp tới hàng trăm lần so với các quốc gia đang phát triển.

+ GDP/ngườicủa Đan Mạch gấp 405 lần USD/người của Ê-ti-ô-pi-a, gấp 70 lần Ấn Độ, 19 lần An-ba-ni.

+ GDP/người của Niu Di-lân gấp 217 lần Ê-ti-ô-pi-a.

So sánh về các ý sau: + Thời gian xuất hiện. + Số lượng người tham gia. + Đặc điểm lao động. + Thu nhập từ ngành.. Qua đấy ta nhận thấy rằng ngành nông nghiệp là ngành cơ bản song gái trị thu nhập thấp và tốn khá nhiều công lao động (đây là nông nghiệp thuần thôi nhá). Trái lại ngành dịch vụ là ngành có thu nhập cao nhất thể hiện sự phát triển và nhu cầu xã hội cao nhất.

Bình luận (0)
Gia Long 2k6
Gia Long 2k6 CTV 14 tháng 7 2020 lúc 15:00

image

Bình luận (0)
Gia Long 2k6
Gia Long 2k6 CTV 14 tháng 7 2020 lúc 15:02

Điểm công nghiệp

Là hình thức tổ chức đơn giản nhất, trên đó gồm 1, 2, 3 xí nghiệp được phân bố ở nơi gần nguồn nguyên, nhiên liệu.

- Gồm nhiều xí nghiệp phân bố lẻ tẻ, phân tán.

- Nằm cùng với một điểm dân cư.

- Phân công lao động về mặt địa lý, các xí nghiệp độc lập về kinh tế có công nghệ sản phẩm hoàn chỉnh.

- Quy mô nhỏ

Vùng công nghiệp

Đây là hình thức cao nhất của tổ chức lãnh thổ công nghiệp.

Có hai loại:

- Vùng nghành: là tập hợp về lãnh thổ các xí nghiệp cùng loại => Đơn ngành.

- Vùng tổng hợp: gồm các xí nghiệp, cụm công nghiệp, khu công nghiệp, trung tâm công nghiệp có mối quan hệ chặt chẽ với nhau => Đa ngành.

- Bao gồm các hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp khác nhau, có mối quan hệ mật thiết với nhau.

- Có ngành công nghiệp chủ chốt, chuyên môn hóa cao.

- Các ngành phục vụ bổ trợ.

- Vùng công nghiệp phân bố trên một qui mô lãnh thổ rộng lớn.

- Có tầm ảnh hưởng lớn nền kinh tế trong nước và sức hút với khu vực và thế giới.

Bình luận (0)
Vũ Thị Phương
Vũ Thị Phương 1 tháng 5 2020 lúc 13:03

– Khái niệm: Công nghiệp hóa là quá trình xã hội chuyển từ một nền kinh tế chủ yếu dựa trên cơ sở nông nghiệp sang một nền kinh tế về cơ bản dựa vào sản xuất công nghiệp. – Công nghiệp hóa có 2 nội dung cơ bản: + Chuyển dịch cơ cấu kinh tế: theo hướng giảm tỉ trọng khu vực nông nghiệp, tăng tỉ trọng của khu vực nông nghiệp ở giai đoạn đầu và tăng khu vực dịch vụ ở giai đoạn sau. + Đổi mới công nghệ trong sản xuất nhằm tăng năng suất. – Các nước đang phát triển trong đó có Việt Nam lại phải tiến hành công nghiệp hóa là do công nghiệp: + Sản xuất ra khối lượng lớn của cải vật chất cho xã hội. + Cung ứng tư liệu sản xuất, xây dựng cơ sở vật chất kĩ thuật cho tất cả các ngành kinh tế. + Tạo ra sản phẩm tiêu dùng. + Thúc đẩy sự phát triển của nhiều ngành kinh tế khác. + Khai thác có hiệu quả các nguồn tài nguyên thiên nhiên ở các vùng khác nhau, giảm mức độ chênh lệch về trình độ phát triển giữa các vùng. + Mở rộng sản xuất, mở rộng thị trường lao động, tạo việc làm, tăng thu nhập.

Bình luận (0)
huyenthanh 3010

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN