Bài 31. Phương trình trạng thái của khí lí tưởng

hhy-chy
Thượng tá -
14 tháng 7 2020 lúc 20:14

If you still need :)

Ngăn 1: \(\left\{{}\begin{matrix}P_1\\V_2=S.l_1\\T_1=27^0C=300K\end{matrix}\right.\)

Ngăn 2: \(\left\{{}\begin{matrix}P_2\\V_2=S.l_2\\T_2\end{matrix}\right.\)

\(Claperon-Mendelep:\frac{P_1V_1}{T_1}=\frac{m}{M_1}.R;\frac{P_2V_2}{T_2}=\frac{m}{M_2}.R\)

M: Khối lượng mol nguyên tử, cũng có thể viết là :\(\mu\)

Tui ko nhớ rõ khối lượng mol nguyên tử He đâu, nhớ của Hidro là 1 thui, nên thanh niên tự tra bảng nha :<

\(\Rightarrow\frac{P_1V_1M_1}{T_1}=\frac{P_2V_2M_2}{T_2}\)

Do pittong nằm cân bằng nên \(P_1=P_2\Rightarrow\frac{Sl_1.M_1}{T_1}=\frac{Sl_2.M_2}{T_2}\)

Thay số vô tự tính nha :)

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN